A munkavállalók szabadságolásának megváltozott szabályai


A gyerekek nyári szünidejében bizony sok nehézséget hoz a munkavállaló szülők számára a megfelelő felügyelet biztosítása. Ehhez kapcsolódva is érdemes áttekinteni a Munka törvénykönyvének szabadságra vonatkozó rendelkezéseit, figyelemmel arra is, hogy január 1-jétől jelentős új szabályok léptek hatályba. Nézzük hát a szabadság megállapítására, kiadására vonatkozó legfontosabb szabályokat!

A munkavállalónak minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, a pótszabadság mértéke pedig a munkavállaló életkorának függvényében a huszonötödik életévétől 2-3 évenként egy munkanappal emelkedik egészen a negyvenötödik életév betöltéséig, amikortól az alapszabadságon felül összesen tíz munkanap pótszabadság illeti meg a munkavállalót. A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az irányadó életkort betölti.

További pótszabadságra jogosult a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeket nevelő munkavállaló, aki egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után pedig összesen hét munkanap pótszabadságra tarthat igényt. Ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos, a pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Ugyancsak évenként öt munkanap pótszabadságra jogosult:

  • a fiatal munkavállaló is, akinek évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti,
  • a munkavégzéssel járó fokozott terhelés okán a föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállaló,
  • a megváltozott munkaképességű, fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy vakok személyi járadékára jogosult munkavállaló.

A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg a szabadság arányos része jár. Ennek számításánál a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

Új szabadság típusok az idei évtől az apasági szabadság és a szülői szabadság, amelyek nem minősülnek pótszabadságnak, és eltérő szabályok is vonatkoznak rájuk.

Az apasági szabadság alapján az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra, jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadságra a munkavállaló akkor is jogosult, ha a gyermeke halva születik, vagy meghal.

A szülői szabadság a munkavállalót gyermeke hároméves koráig illeti meg, mértéke összesen a gyermekenként a gyermek három éves koráig negyvennégy munkanap. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony legalább egy éve fennálljon.

Az apasági és szülői szabadság tehát nem naptári évre vonatkozóan jár, azt az év közben kezdődött munkaviszony esetén nem kell ezért arányosítani.

A szabadság igénybevétele, kiadása szempontjából lényeges, hogy a szabadság kivétele nem a munkavállaló feladata, hanem a szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki az esedékesség évében. A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Az egybefüggő tizennégy nap tekintetében a szabadságként kiadott napon túl a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

A munkavállaló a neki járó alap és pótszabadság teljes mennyiségéből csupán 7 nap felett diszponál. A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve (akkor is, ha a felek nem kötöttek ki próbaidőt) – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg a hét napos keret arányosítani szükséges a munkáltatónál töltött időre vonatkozóan. Ennek során a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. A munkavállalónak a 7 munkanap szabadság igénybe vételére vonatkozó kérését legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie a munkáltató felé.

A szülői szabadságot– a pótszabadságoktól eltérően – mindig a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, s az a gyermek 3 éves koráig bármikor igénybe vehető. Az apasági szabadság igénybevétele ugyanakkor az Mt. alapján jóval szűkebb időintervallumban lehetséges, arra legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig van lehetőség, legfeljebb két részletben, a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban.

A szabadságok szabályozásáról további fontos részleteket itt talál.

A cikk szerzője Dr. Nagy Krisztina LL.M. ügyvéd, munkajogi és adatvédelmi szakjogász, civiljogi specialista, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 24.

Inkubációs támogatást kapnak a Szakma Sztár Fesztivál budapesti dobogósai

Kiemelkedően szerepeltek a budapesti szakmát tanuló fiatalok az országos szakmai versenyek döntőjén, a Szakma Sztár Fesztiválon. A budapesti szakképző iskolák végzősei 35 érmet szereztek 27 szakmában. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) tegnap nagyszabású ünnepségen vállalkozásindítási inkubációs támogatással és nagyértékű vásárlási utalvánnyal jutalmazta a budapesti dobogósokat, illetve felkészítő tanáraikat.

2024. május 24.

KSH: nőtt a foglalkoztatottak száma

Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 39 ezer fővel, 4 millió 749 ezer főre nőtt. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2024. május 23.

KSH: a bruttó átlagkereset 658 400 forint

2024. márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 658 400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 452 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó átlagkereset 13,7, a reálkereset pedig 9,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest – közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).