Indokolási kötelezettség szélesedése az Mt. módosítása alapján


Főszabály szerint a munkáltató a felmondását köteles megindokolni. Ez alól a szabály alól csak néhány kivételt tartalmaz a Munka Törvénykönyve, azonban a 2023. január 1-jétől hatályos szöveg értelmében a munkavállaló erre vonatkozó kérelme alapján a kivett esetekben is kötelezővé válhat az indokolás.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) kimondja, hogy a munkáltató a felmondását köteles megindokolni [Mt. 66. § (1) bekezdés]. A főszabály alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott, nyugdíjasnak minősülő dolgozó vagy vezető állású munkavállaló munkaviszonyát szünteti meg felmondással [Mt. 66. § (6) bekezdés, Mt. 210. § (1) bekezdés b) pont]. Ebben a két esetben a munkáltatót nem terheli az indokolási kötelezettség, a munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatában elég jeleznie, hogy ez érintett dolgozó a kivett esetek körébe tartozik.

A 2023. január 1-jétől módosult Mt. némiképp változtat az indokolási kötelezettség szabályain és lehetővé teszi, hogy a munkavállaló olyan esetben is kérhesse a felmondása megindokolását, ha az egyébként nem lenne kötelező. Ehhez pusztán annyi szükséges, hogy az indokolásra vonatkozó kérelemben a munkavállaló arra hivatkozzon, hogy álláspontja szerint a munkaviszonyának megszüntetésére a személyes gondozásra igénybe vehető 5 munkanap távollét, az apasági szabadság, a szülői szabadság, a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság, vagy az általa kezdeményezett munkaszerződés módosítás kezdeményezése miatt került sor [Mt. 65. § (3) bekezdés]. Ha tehát egy határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott vezető állású munkavállalót elbocsátanak, de a dolgozó úgy véli, hogy a munkaviszonya megszüntetésének tényleges indoka például az, hogy szülői szabadságot vett igénybe, akkor kérheti a munkáltatótól, hogy a felmondást indokolja meg. Ezáltal a kivett körbe tartozó munkavállalókat sem lehet a jövőben minden különösebb ok nélkül elküldeni, hiszen, ha utóbb a munkavállaló az indokolást kéri, akkor nehéz helyzetbe kerülhet a munkáltató, ha nem tud valós okot megfogalmazni. Ha pedig a felmondás indoka nem valós, akkor végső soron a bíróság megállapíthatja, hogy a munkaviszony megszüntetésére jogellenesen került sor, ez esetben pedig a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak az ezzel összefüggésben okozott kárát [Mt. 82. § (1) bekezdés].

Az indokolás iránti kérelemre vonatkozóan az Mt. a formai szabályokat és az előterjesztésére irányadó határidőt is meghatározza. Eszerint a munkavállalónak a felmondás közlésétől számítva mindössze 15 nap áll rendelkezésre, hogy a kérelmét a munkáltató felé benyújtsa. Fontos, hogy ezt írásban kell megtennie, a szóbeli jelzés nem elegendő [Mt. 65. § (4) bekezdés].

A munkáltatónak szintén 15 napja van a kérelem kézhezvételétől számítva, hogy a felmondást megindokolja, és azt írásban közölje a munkavállalóval [Mt. 65. § (4) bekezdés]. Az indokolásnak ugyanazon formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie, mintha az indokolás kötelező volna. Ez azt jelenti, hogy a megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie és vitás helyzet esetén a megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevőnek, vagyis a munkáltatónak kell bizonyítja [Mt. 65. § (2) bekezdés].

Megjegyezzük, hogy a munkavállaló kérelmére akkor is meg kell indokolni a munkaviszony megszüntetését, ha az nem munkáltatói felmondást, hanem valamilyen más, indokolási kötelezettséggel nem járó jogcímet jelent. Például, ha a munkavállaló állítása szerint, csak azért küldték el próbaidő alatt azonnali hatállyal, mert igényelte újszülött gyermeke után az apai pótszabadságot, szintén a fenti eljárást kell követni. Ilyenkor tehát egy próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást is köteles megindokolni a munkáltató.

Az Mt. indokolási kötelezettség szélesedésével kapcsolatos módosítására az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelvének (a továbbiakban: Irányelv) való megfelelés érdekében került sor. Az Irányelv több helyen is rögzíti, hogy olyan esetekben, amikor a munkavállaló úgy véli, hogy valamely általa gyakorolt jog (például apasági szabadság, szülői szabadság) miatt kerül sor elbocsátására, akkor lehetővé kell tenni a számára, hogy a felmondás megalapozott indokolását kérje. Ilyen esetekben értelemszerűen a munkáltatóra hárul a bizonyítási teher, a munkavállalónak csak valószínűsítenie kell, hogy a felmondásra valamely jogának gyakorlása miatt került sor. Az Mt. indokolási kötelezettséggel kapcsolatos módosítása megfelelően képezi le az Irányelvben foglalt követelményeket.

Hirdetés

A munka törvénykönyvét érintő módosítások központi témája lesz a XX. Magyar Munkajogi Konferenciának, ahol már a gyakorlati alkalmazásáról szóló előadásokat is meghallgathat a szakma legkiválóbb előadóitól.

Kapcsolódó cikkek

2023. március 24.

17 százalékkal emelik az alapbért az Audinál

Megállapodott az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) az idei bérekről, miután a szakszervezet a pénteken megtartott bizalmi gyűlésén elfogadta a vállalat újabb ajánlatát – közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat.

2023. március 24.

Inflációkövető béremelést követelnek a postás szakszervezetek

A Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében 19 vármegyéből 19 kézbesítő adott át petíciót a vállalat vezérigazgatójának, amelyben érdemi tárgyalást, elfogadható béremelési ajánlatot sürgetnek; a benyújtott petíciót a Magyar Posta vezérigazgatója átvette – közölte a Postás Szakszervezet.

2023. március 24.

Egyszerre nőtt a foglalkoztatottak és munkanélküliek száma

2023 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 691 ezer volt, 26 ezerrel több, mint egy éve. A 2022. december és 2023. február közötti háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak létszáma az egy évvel korábbinál 15 ezerrel több, 4 millió 690 ezer volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).