Cikkek

Társadalombiztosítás, jóléti állam – Modellek Európában

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2017. január 6.
Rovat:

A XXI. század elejére az egyik legfontosabb társadalmi kérdéssé vált, hogy milyen mértékűek, terjedelműek legyenek a jóléti rendszerek, ezekben milyen szerepet vállaljanak az államok. A fejlett világnak milyen mértékben kell/lehet felelősséget vállalnia a kevésbé fejlett országokért? Szabad-e, kell-e beavatkozni jóléti szolgáltatásokkal a szükséghelyzetekben? Megannyi kérdés, amely válaszra vár, és legalább a világ vezető politikusainak ezekben a kérdésekben véleményt kellene nyilvánítaniuk.

A vikingek és az adózás – 1.rész

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. január 12.
Rovat:

Sajátos romantika lengi körül a vikingeket. Egyrészt egy hősi mítosz övezi őket, akik felfedezték Grönlandot, sőt Amerikát is, más oldalról viszont sokan kíméletlen, barbár, vérgőzös rablóknak tekintik a viking hódítókat. Mi az igazság? Most és a következő hetekben – péntekenként – róluk lesz szó az Adó Online oldalán, és természetesen a vikingekkel kapcsolatos adózási kérdéseket is sorra vesszük majd.

A vikingek és az adózás – A viking államok (2. rész)

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. január 19.
Rovat:

A viking államok, így Dánia, Norvégia és Svédország jelentették a hátországot a viking hajósoknak. Hogyan, mikor alakultak ki ezek az államok? Kik voltak a legfontosabb uralkodóik? Teljes történelmi ismertetésre nem törekszünk, de a viking kor legfontosabb eseményeit, személyeit bemutatjuk.

A vikingek és az adózás – Portyák, rablóhadjáratok (3. rész)

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. január 26.
Rovat:

A vikingeket kíméletlen rabló hadjárataikról ismerjük. Legalább is ez a sztereotípia terjedt el a közvélekedésben. Ez részben igaz, de a negatív megítélésben igen jelentős szerepet játszik az, hogy a korabeli történetírók a keresztény papok, szerzetesek voltak, akik célpontjai voltak a viking támadásoknak. A megítélést tovább bonyolítja, hogy a keleten portyázó svéd vikingek, az úgynevezett varégok egészen más módszereket alkalmaztak.

Adóhorror: a túlzott adóztatás következményei

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. február 2.
Rovat:

Az adózás története sok kegyetlenkedést, erőszakos cselekedetet tartalmaz. Az egyik legborzalmasabb történet Igor kijevi nagyfejedelem halála, és felesége, Olga bosszúja.

A vikingek és az adózás – Normandiától Amerikáig (4. rész)

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. február 23.
Rovat:

A vikingek terjeszkedése robbanásszerű volt. Az első rabló hadjáratokat követően rövidesen már területeket foglaltak, sőt megalakultak a Skandinávián kívüli viking államok is. Normandia, Írország, Izland, Grönland, Amerika, Anglia és Szicília voltak a legfontosabb hódítási területek.

A vikingek és az adózás – A hatalom megszerzése Angliában (5. rész)

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. március 2.
Rovat:

A viking történelem legérdekesebb, legeseménydúsabb fejezetét Angliában írták. A viking-kor az Angliához tartozó kis sziget, Lindisfarne kolostorának 793. évi kifosztásával vette kezdetét, és a dél-angliai hastingsi csatával zárult le 1066-ban. Anglia gazdagsága volt a támadások egyik oka, de szerepet játszott a sziget Skandináviához való földrajzi közelsége, illetve az angol királyságok gyengesége is.

A legvikingebb viking

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. március 30.
Rovat:

III. Harald norvég király élete és halála talán legjobban mutatja be a viking kort, a viking szellemiséget. Kalandos élete során mindent megtett, megtapasztalt, ami a vikingekre jellemző volt. Harcos, hajós, kegyetlen fosztogató, hős és kegyvesztett, trónkövetelő, uralkodó, államszervező, csatákban győzedelmes és vesztes egyaránt volt. Még halála is tipikus viking halál volt! Írásunkban az adózás most kevésbé jelenik meg, de a vikingekkel kapcsolatos adótörténeti sorozatban helye van személyének.

 

A vikingek öröksége

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. április 6.
Rovat:

Hét írásban elemeztük a vikingek történelmi szerepét, különös tekintettel az adózással való kapcsolatukra, hatásukra. A sorozat befejező részében összefoglaljuk a korábbi írások tartalmát, szólunk a vikingek kulturális vonatkozásairól, hatásairól. Talán legfontosabbnak az tekinthető, hogy tevékenységük milyen irányba mozdította a történelem kerekét, milyen örökséget hagytak maguk után.

Moszkva felemelkedése (1. rész)

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. június 1.
Rovat:

A nagy birodalmak közül az orosz birodalomnak kétségkívül meghatározó szerepe volt az előző fél évezred világpolitikájában. Rettegett Iván, Nagy Péter, Nagy Katalin, II. Miklós cár, Lenin, Sztálin, Gorbacsov, Putyin meghatározó szereplői a történelemnek. Az orosz fővárosok sorában Novgorod, Kijev, Moszkva, Szentpétervár (Leningrád), majd ismét Moszkva volt a történelemalakítás legfőbb helyszíne. Hogyan lett az erdőségek közepén eldugott kistelepülésből birodalmi főváros? Ebben az adózásnak jelentős szerepe volt! Az első részben az előzményekről és a tatárokról lesz szó, a második részben a Moszkvai fejedelemségről.