Beszámoló-feltöltés 2019-ben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások kötelesek beszámolójukat közzétenni és letétbe helyezni a számviteli törvényben megadott határidőnek megfelelően. Erre a beszámolási időszaktól függetlenül az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő rendszeren (OBR) keresztül van lehetőség. A számviteli beszámoló közzétételének elmulasztásához adójogi és cégjogi következmények fűződnek, a NAV mulasztási bírságot szab ki, majd néhány hónappal később jelzésére a cégbíróság kényszertörlést rendel el.

Milyen határidők vonatkoznak a beszámoló feltöltésére?

A beszámolók feltöltésére éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetén a mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, a cégek többségénél jellemzően május 31-ig ad lehetőséget a törvény. Összevont (konszolidált) éves beszámoló esetén pedig a mérlegforduló napját követő hatodik hónap utolsó napján jár le a jogszabályban megszabott határidő.

Az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő rendszer (OBR) újdonságai

Az OBR felületén a rendszert a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldással lehet használni. A feltöltés feltétele valamely elektronikus azonosítás: Ügyfélkapu, részleges kódú telefonos azonosítás vagy eSzemélyi azonosítás megléte.

Az Igazságügyi Minisztérium 2018 márciusi döntése alapján a beszámoló közzététele cégkapu jogosultsághoz kötött. Ezért már a bejelentkezéskor figyelmeztet a portál, hogy az OBR-en keresztül beadvány – beszámoló, illetve mérleg – alapértelmezetten olyan KAÜ által azonosított felhasználóval nyújtható be, aki az adott cég hivatalos elérhetőségéhez (Cégkapu tárhelyhez) kapcsolattartóként, vagy ügykezelőként hozzáféréssel rendelkezik. Tehát a beszámolók benyújtása fő szabály szerint a Cégkapu alá került.

A Cégkapun kívül a Hivatali Kapuval rendelkező ügyfelek esetében a tárhelyhez bejelentkezett kapcsolattartó vagy ügykezelő is benyújthatja a beszámolót , csak arra kell figyelnie, hogy az OBR felületen a 34-es pontban a Hivatali kapu megjelölést kell ehhez kiválasztania.

A cégkapu adottságai miatt az ügykezelők szerepét nem lehet szűkíteni, jelenleg az kizárólag teljes jogosultságú lehet. Mivel a beszámolókat nagy számban közzétevő könyvelők általában nem vállalják a cégkapu feletti ingyenes „őrködést”, így ügykezelőként való felvételük is kizárt. A tapasztalatok alapján ugyanakkor a vállalkozások vezetői túlnyomórészt a cégkapu kezelésére és a beszámoló közzétételére is a könyvelőt kérnék fel.

A beszámoló feltöltéséhez a korábbinál több adatra van szükség

Az OBR-bejelentkezést követően van lehetőség a beszámoló típusának megfelelő nyomtatvány kiválasztására; a beadvány kitöltése, beszámolók, mérlegek beadása menüpontban. A felület segítségünkre van, a korábban használt nyomtatványtípusokat megfelelteti az online kitöltéskor kiválasztandó nyomtatványtípussal, így segítve a tájékozódást.

A társaság adószámának kitöltését követően a cégbíróságon bejegyzett hatályos adatokat a program automatikusan lehívja, csupán a beszámoló aláírására jogosult tisztségviselők adatait kell megadni. A beszámoló adatainak kitöltésekor a korábbi nyomtatványokról jól ismert adatokat (beszámolási időszak kezdete, benyújtás indoka, pénznem stb.) szükséges felvinni, ebben nincs jelentős változás. A devizás könyvvezetésnél kötelező az értékelésnél alkalmazott árfolyam megadása is. Rögzíteni lehet továbbá, hogy a beszámoló milyen szektor-specifikus könyvviteli szabályok alapján került összeállításra (pénzintézeti sajátosságok, vagy IFRS szerinti beszámolót készítők köre).

A korábbi változatokhoz képest jóval több adat megadása szükséges a benyújtóra vonatkozó és a beszámolóhoz kapcsolódó egyéb adatok tekintetében. A beadványt megküldő szervezet adatait, illetve az érintett társaságnál tárgyévben, valamint tárgyévet megelőző két üzleti évben foglalkoztatottak átlagos létszámát is fel kell vinni. Utóbbi alapján egy belső ellenőrzést is lefutat a rendszer a megfelelő beszámolótípus kiválasztását illetően. A beépített ellenőrzések köre egyre bővül, pirossal jelöli meg rendszer a hibásnak vagy hiányosnak ítélt mezőket jelöli, narancssárgával azokat, amelyeket célszerű ellenőrizni benyújtás előtt, de amelyektől függetlenül a beszámoló benyújtható. Az ellenőrzés futtatása során a piros mezők javítása nélkül nem engedi feltölteni a rendszer az adatokat.

Mérleget és eredménykimutatást nem lehet pdf formátumban feltölteni, Ez alól a speciális beszámoló formátumok – pl. pénzügyi vállalkozások beszámolója, külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepe képeznek – kivételt. Kézi adatbevitel esetén a tévesztések lehetősége és az időráfordítás is megnő. Amennyiben a korábbi években is OBR-en keresztül történt meg a beszámoló benyújtása, akkor az előző évi adatokat automatikusan behozza a rendszer , ezzel könnyítve az adatbevitelt és csökkentve a hibalehetőségeket A lehetséges hibák elkerülése érdekében érdemes a könyvelőszoftverek fejlesztési lehetőségeinek utánajárni, és alkalmassá tenni a rendszert arra, hogy fájlként legenerálja a mérleget és eredménykimutatást, amely ezután egyszerűen feltölthető az OBR felületre.

Az adatfelvitelt során azonnal lefutnak alapvető ellenőrzések, pl. arra vonatkozóan, hogy a eszköz-forrás egyezőség megvalósul-e. Továbbá az E-Beszámoló oldalon történő cégadatok lekérésekor a főlap adatai mellett a mérleg és eredménykimutatás is egyszerű kattintással látható, csak a kiegészítő mellékletet és az alapítói határozatot / taggyűlési jegyzőkönyvet kell pdf-ben letölteni. A mellékletekre szigorú előírások vonatkoznak, ezek csak és kizárólag pdf. formátumúak lehetnek, méretük nem haladhatja meg a 20MB-ot és nem tartalmazhatnak üres oldalakat.

Érdemes figyelni arra, hogy az űrlapkitöltő rendszer 20 perc után automatikusan kiléptet, amennyiben nincs újabb adatbevitel, és mentés nélkül törli a bevitt adatokat. A részlegesen kitöltött nyomtatvány ugyanakkor obr kiterjesztésű fájlként a saját tárhelyre lementhető le, a munka folytatásakor ezt a fájlt kell visszatölteni az OBR felületre.

Speciális beszámolási kötelezettségek

Amennyiben egy társaság beszámolási kötelezettségére nem csak a számvitel törvény előírásai vonatkoznak, hanem egyéb jogszabályok is (pl. IFRS alapján készített beszámoló, egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló, biztosító vagy hitelintézet stb.) akkor az OBR rendszerben ezt jelezni szükséges a 17.-es pontban a megfelelő jogszabályt ki választásával. Ezzel a felület lehetőséget ad arra, hogy ne a megadott mérleg és eredménysémát töltse ki a beszámolót benyújtó személy, hanem a társaság által használt beszámolóformát töltse fel, a mellékletekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, pdf. formátumban. A külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepének az anyavállalat beszámolóját kell közzétennie, azonban arra figyelni kell, hogy ezt magyar nyelven kell megtenni.

Elektronikusan figyelt cégadatok, összekapcsolódó hatósági adatrendszerek

A beszámoló adatai immár automatikusan összefuttathatók a Cégbírósági adatokkal! Például, ha egy vállalat tőkehelyzete tartósan nem rendezett, negatív, akkor ez az információ a beszámoló feltöltésétől kezdve akár azonnal kiszűrésre kerül, és nem csak egy esetleges adóhatósági ellenőrzéskor derül rá fény. Ennek következtében igencsak megugrott a Törvényességi felügyeleti eljárások száma, hisz a tőkevesztés automatikusan kibukik a beszámoló feltöltést követően, az eljárás pedig azonnal kezdeményezhető ebben az esetben.

Beszámoló és mérleg illetve mellékletek cseréje/javítása

Az elfogadott és közzétételre került beszámolók sem részben sem egészben nem cserélhetőek le.

Amennyiben a beszámoló készítése során számviteli hibát vétett a társaság, akkor a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően annak tényét és helyesbítését a következő évről készített beszámolóban kell feltüntetni és közzétenni.

Speciális helyzetben előfordulhat, hogy a közzétételre feltöltött beszámolót kell cserélni. Erre akkor kerülhet sor, ha nem a legfőbb szerv által elfogadott végleges beszámoló került feltöltésre. Ilyenkor a helyes adatokat tartalmazó beszámoló közzététele során nyílik lehetőség a korábban hibásan beadott bevallás passziválására.

Csatolmányok cseréjére sincs lehetőség a független könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban, amennyiben annak visszavonásáról rendelkezik a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság, az OBR-en keresztül ott előterjesztett kérelem alapján lehet ezt megtenni.

A bejegyzés szerzője Héhn Miklós, az RSM Hungary vezérigazgató-helyettese. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. március 9.

Legyünk befogadóbbak! – Gondolatok az e-számla befogadásáról

Előző cikkünkben megvizsgáltuk, hogy milyen dokumentum minősülhet elektronikus számlának és milyen előnyökkel járhat ezen számlázási módszer alkalmazása. Szóba került az is, hogy az elektronikus számla befogadása nem kötelező. De mi történik, ha egy magyar társaság – akarata ellenére – elektronikus számlát kap, hogyan kell eljárnia ebben az esetben? Milyen kontírozási módszer alkalmazható egy e-számlán? Milyen feltételekkel fogadható be egy német adószámról, vagy egy kínai cégtől érkező, a kibocsátó által számlának nevezett elektronikus dokumentum? Jelen cikkünkben ezeknek járunk utána!

2023. február 28.

Részesedés értékvesztése

A részesedések gyakorlatilag gazdasági társaságba való befektetések. Akkor amortizálódnak, ha annak a gazdasági társaságnak, melynek valamely tulajdoni hányadát jeleníti meg a részesedés, a piaci megítélése tartósan csökken (a mérlegkészítés napja előtti egy éven belül) vagy a cégbe befektetett összeg annak esetleges megszűnésekor várhatóan nem fog megtérülni vagy a gazdasági társaság saját tőkéje értékének a befektetés névértékével arányos része a befektetés könyv szerinti értéke alá csökken.