Beszámoló-feltöltés 2019-ben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások kötelesek beszámolójukat közzétenni és letétbe helyezni a számviteli törvényben megadott határidőnek megfelelően. Erre a beszámolási időszaktól függetlenül az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő rendszeren (OBR) keresztül van lehetőség. A számviteli beszámoló közzétételének elmulasztásához adójogi és cégjogi következmények fűződnek, a NAV mulasztási bírságot szab ki, majd néhány hónappal később jelzésére a cégbíróság kényszertörlést rendel el.

Milyen határidők vonatkoznak a beszámoló feltöltésére?

A beszámolók feltöltésére éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetén a mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, a cégek többségénél jellemzően május 31-ig ad lehetőséget a törvény. Összevont (konszolidált) éves beszámoló esetén pedig a mérlegforduló napját követő hatodik hónap utolsó napján jár le a jogszabályban megszabott határidő.

Az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő rendszer (OBR) újdonságai

Az OBR felületén a rendszert a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldással lehet használni. A feltöltés feltétele valamely elektronikus azonosítás: Ügyfélkapu, részleges kódú telefonos azonosítás vagy eSzemélyi azonosítás megléte.

Az Igazságügyi Minisztérium 2018 márciusi döntése alapján a beszámoló közzététele cégkapu jogosultsághoz kötött. Ezért már a bejelentkezéskor figyelmeztet a portál, hogy az OBR-en keresztül beadvány – beszámoló, illetve mérleg – alapértelmezetten olyan KAÜ által azonosított felhasználóval nyújtható be, aki az adott cég hivatalos elérhetőségéhez (Cégkapu tárhelyhez) kapcsolattartóként, vagy ügykezelőként hozzáféréssel rendelkezik. Tehát a beszámolók benyújtása fő szabály szerint a Cégkapu alá került.

A Cégkapun kívül a Hivatali Kapuval rendelkező ügyfelek esetében a tárhelyhez bejelentkezett kapcsolattartó vagy ügykezelő is benyújthatja a beszámolót , csak arra kell figyelnie, hogy az OBR felületen a 34-es pontban a Hivatali kapu megjelölést kell ehhez kiválasztania.

A cégkapu adottságai miatt az ügykezelők szerepét nem lehet szűkíteni, jelenleg az kizárólag teljes jogosultságú lehet. Mivel a beszámolókat nagy számban közzétevő könyvelők általában nem vállalják a cégkapu feletti ingyenes „őrködést”, így ügykezelőként való felvételük is kizárt. A tapasztalatok alapján ugyanakkor a vállalkozások vezetői túlnyomórészt a cégkapu kezelésére és a beszámoló közzétételére is a könyvelőt kérnék fel.

A beszámoló feltöltéséhez a korábbinál több adatra van szükség

Az OBR-bejelentkezést követően van lehetőség a beszámoló típusának megfelelő nyomtatvány kiválasztására; a beadvány kitöltése, beszámolók, mérlegek beadása menüpontban. A felület segítségünkre van, a korábban használt nyomtatványtípusokat megfelelteti az online kitöltéskor kiválasztandó nyomtatványtípussal, így segítve a tájékozódást.

A társaság adószámának kitöltését követően a cégbíróságon bejegyzett hatályos adatokat a program automatikusan lehívja, csupán a beszámoló aláírására jogosult tisztségviselők adatait kell megadni. A beszámoló adatainak kitöltésekor a korábbi nyomtatványokról jól ismert adatokat (beszámolási időszak kezdete, benyújtás indoka, pénznem stb.) szükséges felvinni, ebben nincs jelentős változás. A devizás könyvvezetésnél kötelező az értékelésnél alkalmazott árfolyam megadása is. Rögzíteni lehet továbbá, hogy a beszámoló milyen szektor-specifikus könyvviteli szabályok alapján került összeállításra (pénzintézeti sajátosságok, vagy IFRS szerinti beszámolót készítők köre).

A korábbi változatokhoz képest jóval több adat megadása szükséges a benyújtóra vonatkozó és a beszámolóhoz kapcsolódó egyéb adatok tekintetében. A beadványt megküldő szervezet adatait, illetve az érintett társaságnál tárgyévben, valamint tárgyévet megelőző két üzleti évben foglalkoztatottak átlagos létszámát is fel kell vinni. Utóbbi alapján egy belső ellenőrzést is lefutat a rendszer a megfelelő beszámolótípus kiválasztását illetően. A beépített ellenőrzések köre egyre bővül, pirossal jelöli meg rendszer a hibásnak vagy hiányosnak ítélt mezőket jelöli, narancssárgával azokat, amelyeket célszerű ellenőrizni benyújtás előtt, de amelyektől függetlenül a beszámoló benyújtható. Az ellenőrzés futtatása során a piros mezők javítása nélkül nem engedi feltölteni a rendszer az adatokat.

Mérleget és eredménykimutatást nem lehet pdf formátumban feltölteni, Ez alól a speciális beszámoló formátumok – pl. pénzügyi vállalkozások beszámolója, külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepe képeznek – kivételt. Kézi adatbevitel esetén a tévesztések lehetősége és az időráfordítás is megnő. Amennyiben a korábbi években is OBR-en keresztül történt meg a beszámoló benyújtása, akkor az előző évi adatokat automatikusan behozza a rendszer , ezzel könnyítve az adatbevitelt és csökkentve a hibalehetőségeket A lehetséges hibák elkerülése érdekében érdemes a könyvelőszoftverek fejlesztési lehetőségeinek utánajárni, és alkalmassá tenni a rendszert arra, hogy fájlként legenerálja a mérleget és eredménykimutatást, amely ezután egyszerűen feltölthető az OBR felületre.

Az adatfelvitelt során azonnal lefutnak alapvető ellenőrzések, pl. arra vonatkozóan, hogy a eszköz-forrás egyezőség megvalósul-e. Továbbá az E-Beszámoló oldalon történő cégadatok lekérésekor a főlap adatai mellett a mérleg és eredménykimutatás is egyszerű kattintással látható, csak a kiegészítő mellékletet és az alapítói határozatot / taggyűlési jegyzőkönyvet kell pdf-ben letölteni. A mellékletekre szigorú előírások vonatkoznak, ezek csak és kizárólag pdf. formátumúak lehetnek, méretük nem haladhatja meg a 20MB-ot és nem tartalmazhatnak üres oldalakat.

Érdemes figyelni arra, hogy az űrlapkitöltő rendszer 20 perc után automatikusan kiléptet, amennyiben nincs újabb adatbevitel, és mentés nélkül törli a bevitt adatokat. A részlegesen kitöltött nyomtatvány ugyanakkor obr kiterjesztésű fájlként a saját tárhelyre lementhető le, a munka folytatásakor ezt a fájlt kell visszatölteni az OBR felületre.

Speciális beszámolási kötelezettségek

Amennyiben egy társaság beszámolási kötelezettségére nem csak a számvitel törvény előírásai vonatkoznak, hanem egyéb jogszabályok is (pl. IFRS alapján készített beszámoló, egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló, biztosító vagy hitelintézet stb.) akkor az OBR rendszerben ezt jelezni szükséges a 17.-es pontban a megfelelő jogszabályt ki választásával. Ezzel a felület lehetőséget ad arra, hogy ne a megadott mérleg és eredménysémát töltse ki a beszámolót benyújtó személy, hanem a társaság által használt beszámolóformát töltse fel, a mellékletekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, pdf. formátumban. A külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepének az anyavállalat beszámolóját kell közzétennie, azonban arra figyelni kell, hogy ezt magyar nyelven kell megtenni.

Elektronikusan figyelt cégadatok, összekapcsolódó hatósági adatrendszerek

A beszámoló adatai immár automatikusan összefuttathatók a Cégbírósági adatokkal! Például, ha egy vállalat tőkehelyzete tartósan nem rendezett, negatív, akkor ez az információ a beszámoló feltöltésétől kezdve akár azonnal kiszűrésre kerül, és nem csak egy esetleges adóhatósági ellenőrzéskor derül rá fény. Ennek következtében igencsak megugrott a Törvényességi felügyeleti eljárások száma, hisz a tőkevesztés automatikusan kibukik a beszámoló feltöltést követően, az eljárás pedig azonnal kezdeményezhető ebben az esetben.

Beszámoló és mérleg illetve mellékletek cseréje/javítása

Az elfogadott és közzétételre került beszámolók sem részben sem egészben nem cserélhetőek le.

Amennyiben a beszámoló készítése során számviteli hibát vétett a társaság, akkor a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően annak tényét és helyesbítését a következő évről készített beszámolóban kell feltüntetni és közzétenni.

Speciális helyzetben előfordulhat, hogy a közzétételre feltöltött beszámolót kell cserélni. Erre akkor kerülhet sor, ha nem a legfőbb szerv által elfogadott végleges beszámoló került feltöltésre. Ilyenkor a helyes adatokat tartalmazó beszámoló közzététele során nyílik lehetőség a korábban hibásan beadott bevallás passziválására.

Csatolmányok cseréjére sincs lehetőség a független könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban, amennyiben annak visszavonásáról rendelkezik a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság, az OBR-en keresztül ott előterjesztett kérelem alapján lehet ezt megtenni.

A bejegyzés szerzője Héhn Miklós, az RSM Hungary vezérigazgató-helyettese. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2021. augusztus 31.

A munkavállalók ösztönzésének egyik eszköze: a munkavállalói részvénytulajdonosi program

A Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program egy eszköz arra, hogy a gazdálkodó olyan juttatási rendszert alakítson ki, amely amellett, hogy érdekeltté teszi a programban résztvevő munkavállalókat a vállalkozás eredményes működésében, a munkabéren felüli juttatásra ad lehetőséget az általános szabályoktól eltérő, kedvező adózás mellett. Részlet a Számviteli tanácsadó írásáából.

2021. augusztus 25.

Számviteli alapelvek

Gyakran kerülnek számviteli szakemberek szembe azzal a nehézséggel, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) nem írja le pontosan egy adott tétel elszámolásának vagy lekönyvelésének módját. Ez azonban nem okoz(hat) problémát, hiszen minden gazdasági esemény könyvelése levezethető a számviteli alapelvekből. Gyakran mondjuk az Szt.-re, hogy az egy ún. „kerettörvény”. Ez azt jelenti, hogy az adott gazdálkodónak kell megtöltenie a saját tevékenységének és céljainak legjobban megfelelő tartalommal, eljárásokkal. Ahhoz azonban, hogy milyen szabályok szerint alakítsa ki a gazdálkodó a saját elszámolási és számviteli rendjét, szükség van elvi jellegű keretekre. Ezek az alapelvek.

2021. augusztus 13.

A projektelszámolás számvitele

A projektelszámolás kérdésköre az elmúlt időszak talán legjelentősebb számviteli törvényi módosításának tekinthető. A 2020-ban kötött szerződések tekintetében már kötelező az új szabályozás alkalmazása a gazdaság szereplői számára, vélhetően ezért is érkezett a Könyvvizsgálói Kamarához számos megkeresés a gyakorlati alkalmazások vonatkozásában.