Módosult a le nem vonható áfa és a támogatások számviteli szabályozása


Összesen 22 törvényben hozott változásokat az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény. Ezek közül az adótörvények módosító rendelkezései sok figyelmet kaptak eddig is, most két számviteli módosítást tekintünk át röviden. Az első részben a le nem vonható áfa könyveléséről, majd a támogatások elszámolásának számviteli szabályozásában történt módosításról lesz szó.

Arányosítás alapján számított áfa könyvelése

A számvitel és az áfa kapcsolata mindig nagy érdeklődésre tartott számot a vállalkozások könyvelőinek körében. Első ránézésre a nyári módosítás e téren mindössze annyi, hogy a jogalkotó két szót (ellenérték arányában) kihúzott a normaszövegből. Most azt igyekszem bemutatni, hogy miért fontos ez mégis a gyakorló szakemberek számára, milyen bizonytalanságot szüntet meg a korrekció. Cikkemben az áfa összegének kezelése miatt kiemelt figyelmet kapnak a gépjárművekhez és az ingatlanokhoz kapcsolódó könyvelési tételek.

A számviteli törvény alapértelmezés szerint a bekerülési érték részeként rendeli kimutatni a le nem vonható áfa összegét. Személygépkocsi vásárlás esetén a le nem vonható áfa összegét a gépjármű bekerülési értékébe kell könyvelnünk, benzin tankolása esetében pedig a le nem vonható áfát anyagköltségként számoljuk el.

A vállalkozások egy-egy eszköz figyelési idejében végezhetnek adóköteles és adómentes tevékenységet is. A megosztás alapján számított áfa összegét bekerülési értékként kimutatni csak többlet adminisztráció mellett lenne lehetőség, így a számviteli törvény ezen tételek esetében egyértelműen szabályozta, hogy a bekerülési értéknek nem része az ellenérték arányában megosztott, előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada.

A gondolkodó szakemberek számára ez az „ellenérték arányában” kifejezés hosszú ideje kérdéseket vet fel, s ezt a problémát oldotta meg most a módosítás a két szó törlésével. A módosított szabályozást a 2021. évi beszámoló készítésénél lehetőség, míg a 2022. évi beszámoló készítésénél kötelező lesz már alkalmazni.

Nyílt végű pénzügyi lízing szerződés keretében vásárolt személygépkocsi esetében évek óta kérdésként merült fel, hogy az útnyilvántartás adatai alapján megosztott áfa le nem vonható összegét hol kell a jogszabályi előírások alapján kimutatni. A módosítás az eddigi gyakorlatot támasztja alá, azzal, hogy egyértelművé tette nem a bekerülési érték része a kilométer arányában megosztott általános forgalmi adó le nem vonható része. Ezt az összeget egyéb ráfordításként kell az eredmény terhére elszámolni.

Nézzük a kapcsolódó könyvelési tételeket 100.000 Ft + áfa törlesztő részlet és 80 százalékos vállalkozási tevékenység érdekében történt használat esetén:

T 4. Lízing kötelezettség K 3. Bankszámla 100.000 Ft
4. Előzetesen felszámított áfa K 4. Rövid lejáratú kötelezettség 21.600 Ft
T 8. Egyéb ráfordítás K 4. Rövid lejáratú kötelezettség 5.400 Ft
T 4. Rövid lejáratú kötelezettség K 3. Bankszámla 27.000 Ft

Ingatlanok tekintetében a beszerzés levont áfa összegének utólagos arányosítása és ezen összegek könyvelése jelenti az értékesítéshez kapcsolódó többlet feladatot. A vállalkozások tárgyi eszközként használt ingatlanjaira vonatkozóan az áfa törvény 240 hónapig terjedő időszakra ír elő figyelési időt. Az ingatlan adómentes értékesítése esetén az értékesítés hónapjára és a hátralévő hónapokra együttesen arányosan jutó levont áfa összeget kell könyvelni, bevallani és megfizetni.

Tekintsük át ennek a könyvelési tételeit is egy 10.000.000 Ft-os, fordított áfa hatálya alá tartozó beszerzés esetén, ha az értékesítésre a 41. hónapban került sor 50.000.000 Ft összegért, áfa mentesen. Az elszámolt értékcsökkenés: 600.000 Ft.

A beszerzéshez és üzembe helyezéshez kapcsolódva:

  1. Beruházás
4. Rövid lejáratú kötelezettség 10.000.000 Ft
4. Előzetesen felszámított áfa 4. Fizetendő áfa 2.700.000 Ft
  1. Ingatlanok
  1. Beruházás
10.000.000 Ft

A 2021. naptári évben induló üzleti évre vonatkozóan a tárgyi eszköz értékesítésének csak a nyereségét kell kimutatni az eredménykimutatásban, ezért került összevezetésre a bevétel és a ráfordítás.

8. Egyéb ráfordítás 1 Ingatlanok 10.000.000 Ft
1 Ingatlanok t. sz. értékcsökkenése 8. Egyéb ráfordítás 600.000 Ft
3.Vevőkövetelés 9. Egyéb bevétel 50.000.000 Ft
9. Egyéb bevétel 8. Egyéb ráfordítás 9.400.000 Ft

A fizetendő áfa számítása: 2.700.000 Ft / 240 hónap × 200 hónap = 2.250.000 Ft.

8. Egyéb ráfordítás 4. Fizetendő áfa 2.250.000 Ft

A cikk folytatásában a támogatások számviteli elszámolásának módosításáról olvashat.

A cikk szerzője Rezsabek Angéla okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója.Kapcsolódó cikkek

2022. szeptember 16.

Pénzügyi, számviteli képzések az új típusú szakmai képzési rendszerben

A legnagyobb érzékelhető változás, hogy a képzést követően nem a sok esetben vizsgaszervezésre is jogosult felnőttképzőnél kell szakmai vizsgát tenni a képesítés megszerzése érdekében, hanem a képzőtől független vizsgaközpontok valamelyikénél lehet ennek érdekében bejelentkezni.

2022. szeptember 14.

Költségelszámolások és részletes kimutatások

Vannak olyan költségek, melyek egy vállalkozás működése során elengedhetetlenül felmerülnek, de nem a közvetlen költségek csoportját képezik. A kutatás-fejlesztés tevékenység besorolásával kapcsolatos érdekes jogesetet mutatunk be.

2022. augusztus 30.

A vállalkozások fenntarthatóságának új szempontjai: a nem pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése

A hazai tudományos térben is felértékelődő terület a gazdálkodás környezeti és társadalmi fenntarthatóságának vizsgálata, amely a vállalati beszámolókban is új tartalmat nyer. Az Állami Számvevőszék nemzetközi besorolású (Scopus, Wos) Pénzügyi Szemle közpénzügyi tudományos folyóiratában jelent meg Boros Anita egyetemi tanár (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem), Lentner Csaba egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), valamint Nagy Vitéz egyetemi adjunktus (Corvinus Egyetem, NKE) pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos publikációja magyar és angol nyelven – mai cikkünk ebből ad rövid összefoglalót.