Társasházak gazdálkodása


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A társasház alapításának és működésének szabályozása hatályos jogunkban heterogén, változó, és számtalan, technikai jellegű részletszabályt és működéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz.


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény indoklása alapján a társasház mint jogi konstrukció sajátosságát alapvetően három elem határozza meg: egyrészt mindenképpen vannak olyan részei, amelyek egyéni tulajdonban vannak, másrészt vannak olyanok, amelyek közös tulajdonban vannak, harmadrészt pedig lakói nemcsak tulajdonosok, hanem tagjai egy sajátos, jogalanyisággal részben rendelkező, részben nem rendelkező társulásnak is. A társasházra vonatkozó részletes szabályokat a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény állapítja meg.

Társasház alapításához a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Az alapító okiratot az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolni. A közös tulajdonnak társasháztulajdonná való átalakítását bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság is elrendelheti. A társasház közössége önálló jogalanynak minősül. Az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, továbbá viseli a közös tulajdon terheit.
 
A társasház gazdálkodását az évenként elfogadott költségvetés alapján végzi. A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként, a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint a közös költséghez való hozzájárulás összegét.

Időpont: 2014. december 9–10.
Helyszín: Best Western Hotel Hungária
Előadók: közismert szakértők, adózási, számviteli, pénzügyi szakemberek

1. nap: Számviteli változások a gyakorlatban 2014 • Számviteli változások 2015-től • Számviteli ellenőrzés és a hibák javítása • Értékcsökkenés számviteli kérdései elszámolása

2. nap: Az adózás rendjéről szóló törvény változásai • Személyi jövedelemadó változásai • Járulékok változásai • Általános forgalmi adó változásai • Társasági adó változásai

A társasház gazdálkodásának ellenőrzése alapvetően a számvizsgáló bizottság jogkörébe tartozik. A számvizsgáló bizottságnak, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlójának feladatellátásának segítésére gazdasági ellenőrzést segítő személyt kell igénybe vennie, ha a közösség éves pénzforgalma meghaladja a húszmillió forintot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja az ötvenet.
 
A társasház a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó, így a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó szabályokat a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az a legfeljebb hatlakásos társasház, amelynek működésére a Ptk. szerinti közös tulajdonra vonatkozó rendelkezései és nem a társasházakról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak, dönthet úgy, hogy beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségét a számviteli törvényben és a Korm. rendeletben előírt szabályok helyett a társasház közössége által határozatban elfogadott módon teljesíti.

A Korm. rendelet nem határoz meg szabályokat a társasházak számára, egyetlen feltétel, hogy a közösség rendelkezzen elfogadott szabályokkal arról, hogyan tesz eleget a kötelezettségei teljesítésének. Amennyiben a társasház nem kíván eltérni, vagy nem térhet el a jogszabályok rendelkezéseitől, abban az esetben a Korm. rendelet az egyéb szervezetek között is speciális beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeket ír elő számára.

A társasházak gazdálkodásáról, számviteli és adózási feladatairól Dr. Sramkó Szilvia ír a Számviteli Tanácsadó 2014/07-08. számában megjelent cikkében.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 5.

Meghatalmazotti számlakibocsátás, önszámlázás (VI. rész)

A meghatalmazotti számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásnál speciális szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az ügylet külföldön teljesül, illetve amikor az értékesítő vagy a meghatalmazott külföldi adóalany.