Vásárlói hűségprogramok kezelése az IFRS-ben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Napjainkban igen széles körben alkalmazott vásárlási ösztönző a kereskedő által meghirdetett pontgyűjtő akció. Érdemes megvizsgálni a hűségprogramok kezelését a jelenleg hatályos szabályok és az új standard tükrében egyaránt.


Erre a témára az IAS 18 Bevételek standard értelmezéseként került kibocsátásra az IFRIC 13 Vásárlói hűségprogramok kezelése értelmezés 2008-ban. A 2017-től hatályos IFRS 15 Ügyfelekkel kötött szerződésekből származó árbevétel standard ezt fogja majd felváltani.

Az IFRS értelmezését olyan vásárlói hűségprogramok keretében elnyert pontokra kell alkalmazni, amelyeket a gazdálkodóegység áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás keretében nyújt, és jövőbeni minősítési feltételeknek való megfelelés fenntartásával a vásárló a jövőben beválthatja elnyert pontjait, ingyenesen vagy kedvezményesen vásárolhat termékeket, szolgáltatásokat. Az értelmezés a vásárlói hűségprogram keretében pontokat adó gazdálkodóegységek elszámolására vonatkozik.

1. Az IFRIC 13 értelmezés

Bevétel elszámolása, ha a gazdálkodó önmaga váltja be a pontokat

Ha a gazdálkodóegység önmaga teljesíti a pontok beváltását, akkor az adott pontokra felosztott bevétel akkor számolható el bevételként, amikor a pontok beváltásra kerülnek, és a gazdálkodóegység teljesíti a jutalom nyújtására vonatkozó kötelmét. Az elszámolt bevétel összegét a beváltott pontok mennyisége alapján kell számítani, viszonyítva a várhatóan összesen beváltásra kerülő pontok mennyiségéhez.

Bevétel elszámolása, amennyiben harmadik fél teljesíti a pontok beváltását

Ha harmadik fél teljesíti a pontok beváltását, akkor a gazdálkodónak fel kell mérnie, hogy a pontokra felosztott bevétel a gazdálkodóegység saját számlájára folyik be, vagy harmadik fél nevében jár el a gazdálkodóegység:

  • Ha a gazdálkodóegység saját nevében szedi be az adott pontok ellenértékét, akkor a bevételt a teljes ellenérték összegére kell megosztania az adott pontokra és az értékesítés egyéb komponenseire, és a pontokra jutó bevétel akkor kerül elszámolásra, amikor a gazdálkodó egység teljesíti a pontok beváltásának kötelezettségét.
  • Ha a gazdálkodóegység harmadik fél nevében szedi be a pontok ellenértékét, akkor bevételként az adott pontok ellenértékének és a harmadik félnek a jutalom teljesítéséért fizetendő összeg különbsége jelenik meg. Ezt a bevételt akkor kell elszámolnia, amikor a harmadik fél kötelezetté válik a jutalom teljesítésére és jogosult a teljesítéséért járó ellenértéket megkapni.

2. Értelmezés az IFRS 15 standard alapján

A vásárlói hűségpontokat a pontokat kibocsátó gazdálkodónál lehet beváltani

A tranzakciós árat fel kell osztani a teljesítéskötelezettségekre a relatív egyedi eladási áraik alapján. Amennyiben az egyedi eladási árak a vevő opciójától függnek, és jelenleg nem azonosítható áruk vagy szolgáltatások megvásárlását jelentik, akkor az egyedi eladási árat a gazdálkodónak meg kell becsülnie. A pontok olyan lényeges jogot adnak a vevőknek, amelyeket a szerződéses kapcsolat nélkül nem kapnának meg.

A vásárlói hűségpontokat harmadik félnél lehet beváltani

Amennyiben a gazdálkodó által adott pontok harmadik félnél válthatók be, vásárolhatók le, akkor ez a szerződéses elem nem főelemként, hanem kapcsolódó eseményként azonosítható. Ekkor a gazdálkodónak nincs ellenőrzési lehetősége a pontok felett, tulajdonképpen „ügynöki” tevékenységet lát el a harmadik fél felé. Ekkor az elszámolandó árbevétele a harmadik féltől kapott/járó jutalék lesz. A jutalék összege akkor számolható el bevételként, amikor a hipermarket a pontokat átadta a vevőknek, azaz a hipermarkettől való vásárlást követően.

Költségvetési szakemberek I. Pénzügyi, gazdasági, számviteli konferenciája

2015. március 26-27.

A konferencián két napon át a résztvevők betekintést kaphatnának kizárólag a költségvetési szerveket érintő gazdálkodási, adózási, számviteli, munkajogi változásokba.

Előadók:

dr. Aradi Zsolt, Kézdi Árpád, Osgyányi Judit, Sándorné Új Éva, Szamkó Józsefné

További részletek >>

A vásárlói hűségpontokat vagy a pontokat kibocsátó gazdálkodónál vagy harmadik félnél lehet beváltani

Ebben az esetben annak eldöntéséhez, hogy a teljesítési kötelem teljesítésre került-e, a teljesítési kötelem jellegét kell megvizsgálnia a gazdálkodónak. Ez azzal magyarázható, hogy mindaddig, míg a vevő el nem dönti, hogy a pontokat hol váltja be, a gazdálkodónak készen kell állnia az áruk vagy szolgáltatások átadására. Amennyiben a tapasztalat azt mutatja, hogy a vevők következetesen, rendszeresen a harmadik félnél váltják be pontjaikat, akkor a gazdálkodó ismét ügynöki feladatot látott el, így az árbevétele az a jutalék lesz, amelyet a harmadik féltől kapott.

Megállapítható, hogy az IAS 18 standard és az IFRS 15 standard előírásai a vásárlói hűségprogram elszámolására vonatkozóan logikáját tekintve nem változtak.

A vásárlói hűségprogramok IFRS szerinti kezelését Madarasiné Dr. Szirmai Andrea példákkal illusztrálva mutatja be a Számviteli Tanácsadó 2014/10. számában megjelent cikkében.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. február 5.

Meghatalmazotti számlakibocsátás, önszámlázás (VI. rész)

A meghatalmazotti számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásnál speciális szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az ügylet külföldön teljesül, illetve amikor az értékesítő vagy a meghatalmazott külföldi adóalany.