Kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2021-től ez az adategyeztetés az eddigiektől eltérően már kétféle módon is történhet: postai úton nyomtatvánnyal, vagy két ország vonatkozásában nyomtatvány nélkül, a külföldi nyugdíjbiztosítási szerv közreműködésével.

2021-ben is, mint minden év márciusában megkezdődik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) végrehajtási rendeletének, a 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet 76.§-ában előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatása a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.

2021-től ez az adategyeztetés az eddigiektől eltérően már kétféle módon is történhet, vagy az eddigi gyakorlat szerint postai úton nyomtatvánnyal, vagy egyelőre két ország vonatkozásában nyomtatvány nélkül a külföldi nyugdíjbiztosítási szerv közreműködésével.

A nyomtatvány alkalmazásával történő adategyeztetés esetén a nyugellátást folyósító szerv, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az érintett nyugdíjasok részére adategyeztetési nyomtatványt küld, melyet kitöltve, aláírva kell visszaküldeni a folyósító szerv részére egy hónapon belül.

Fontos érvényességi követelmény, hogy a jogosult saját kezű aláírását hitelesíttetni kell bíróság, közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, más külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató, vagy Magyarország külképviseleti szerve által.

Ha a nyugellátásban részesülő személy egészségi állapota, vagy szociális helyzete miatt egészségügyi intézményben, vagy szociális intézményben tartózkodik, vagy ilyen intézménytől ellátásban részesül, az intézmény vezetője vagy annak orvosa is igazolhatja az adatok valódiságát.

nyugdíj adatgyeztetésAz éves adategyeztetés a papír alapú adatközlés helyett elektronikus úton is elvégezhető a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében, az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatások szabályai szerinti központi azonosítási ügynök hozzáféréssel rendelkező személy részéről. Az elektronikus űrlapon végzett adategyeztetés esetén a postai úton történő adategyeztetésre csak három évenként van szükség. (l: Tny. végrehajtási rendeletének 76.§ (3) bekezdését.)

Figyeljünk rá, hogy célszerű nagy gondosságot fordítani az adategyeztetés határidőben történő, pontos teljesítésére, mert ha a visszaküldendő adatlap az előírt határidőben, azaz egy hónapon belül nem érkezik vissza, vagy az nem megfelelően került kitöltésre, amely miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

Természetesen a ki nem fizetett összeg nem vész el, a jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátás legfeljebb öt évre visszamenőleg kiutalásra kerül.

Jobb azonban ezt a helyzetet elkerülni, hiszen a nyugdíjra mindenkinek szüksége van, nem közömbös, hogy azt mikor kapjuk kézhez.

Új lehetőségként kerül bevezetésre 2021-ben az érintett ügyfelek helyzetét jelentősen megkönnyítő adategyeztetési folyamat, amely fenti eljárás helyett EGT–állam, vagy Magyarországgal szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezményt kötött állam esetén az adott állam társadalombiztosítási szervének bevonásával történik. (l: Tny. végrehajtási rendeletének 76.§ (1) bekezdés a) pontját.)

Jelenleg két ország, Németország és Ausztrália vonatkozásában indul ez a folyamat az ott élő magyar ellátásban részesülő személyekre nézve.

Ebben az esetben az ellátásban részesülő személyeknek nem kell az adategyeztető nyomtatványt kitölteni, aláírásukat hitelesíttetni, és határidőben visszaküldeni az adatlapot, az egyeztetést a hivatalok intézik.

Fontos tudni azonban, hogy azokat a nyugdíjas által bejelentendő általános változásokat, amelyek a nyugdíj folyósítását érintik (például névváltozatás, pénzintézeti folyószámlaszám változás) az érintetteknek ebben az esetben is közvetlenül kell bejelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz,


Kapcsolódó cikkek

2020. szeptember 16.

A leggyakoribb hozzátartozói nyugellátás – özvegyi nyugdíj

A hozzátartozói nyugellátások között a legnagyobb nagyságrendet az özvegyi nyugdíj képviseli. Ebből adódóan ezzel a nyugellátással kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés is. Tekintsük át a legfőbb tudnivalókat az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.
2020. március 3.

A nyugdíj előtt állók munkajogi védelme

Az idősebb, pályájuk végén álló munkavállalók nehéz helyzetben állnak utolsó, munkával töltött éveik során: ha ekkor szűnne meg munkaviszonyuk, új munkahelyet embert próbáló feladat lenne szerezniük, hiszen életkorukból adódóan egy munkáltató sem számolna hosszú távon velük, egyértelműen hátrányban indulnának a munkaerőpiacon. Éppen ezért, munkaviszonyuk megtartása érdekében különleges felmondási védelem illeti meg őket.
2020. augusztus 6.

A nők 40 nyugdíj változása

Miben változik a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása júliustól?