Nyugdíjügyek: nőtt a mulasztási bírság


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugdíjügyekben bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeiket megszegők, illetve azokat késve teljesítők általában a korábbinál nagyobb bírságra számíthatnak.

A társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés során többféle pénzügyi vonatkozású kérdés is fel szokott merülni, egyrészt az, hogy az eljárás költség-, vagy illetékköteles-e, másrészt az, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos utazáshoz igényelhető-e utazási költségtérítés, vagy sem.

További pénzügyi vonatkozású kérdés az is, hogy milyen következményei vannak a hibáknak, vagyis annak, ha nem megfelelően, esetleg egyáltalán nem, vagy késedelmesen történik meg az előírt adatszolgáltatás, a bejelentési, nyilvántartási kötelezettség teljesítése.

nyugdíjügyintézés bírságMulasztási bírság

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 91.§-ában foglaltak szerint, ha a kötelezett a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási , illetve a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti,vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, mulasztási bírságot köteles fizetni.

A mulasztási bírság összegének nagyságrendje az adott jogsértő magatartás körülményeinek mérlegelésével kerül meghatározásra a Tny-ben foglalt összeghatárok figyelembevételével. Az összeghatár keretei közötti bírságolásnál lehetőség van a mulasztás súlyának, esetleges gyakoriságának, a mulasztó magatartásának figyelembe vételére, értékelésére.

Hosszú évekig változatlan volt a mulasztási bírság nagyságrendje a nyugdíjbiztosítási területen, Az összeg 10.000 forinttól 100.000 forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 200.000 forintig terjedt.

2021. január 7-től módosult a Tny. 91.§-a 50.000 forinttól 500.000 forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1.000.000 forintig terjedő összegben meghatározva a mulasztási bírság összegét.

A jogszabály módosítást a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény 46.§-a tartalmazza a Tny. 91.§-a helyébe lépő új 91.§ meghatározásával.

A mulasztási bírságot változatlanul az ügyben eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell befizetni.

A mulasztási bírság összegének megfizetésével kapcsolatos fizetési nehézség esetén továbbra is lehetőség van a mulasztási bírságtartozás méltányosságból történő mérséklésére, elengedésére, részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére

A bírság mérséklésének vagy elengedésének engedélyezésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, annak súlyát és gyakoriságát.

A Tny. 81. §-a szerint a mulasztási bírsággal kapcsolatos fizetési könnyítés engedélyezése iránti eljárás illetékköteles. A fizetendő illeték ún. általános tételű eljárási illeték, összege a hatályos szabályozás szerint 3.000 forint. (l: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.(1) bekezdése).


Kapcsolódó cikkek

2020. szeptember 16.

A leggyakoribb hozzátartozói nyugellátás – özvegyi nyugdíj

A hozzátartozói nyugellátások között a legnagyobb nagyságrendet az özvegyi nyugdíj képviseli. Ebből adódóan ezzel a nyugellátással kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés is. Tekintsük át a legfőbb tudnivalókat az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.
2020. március 3.

A nyugdíj előtt állók munkajogi védelme

Az idősebb, pályájuk végén álló munkavállalók nehéz helyzetben állnak utolsó, munkával töltött éveik során: ha ekkor szűnne meg munkaviszonyuk, új munkahelyet embert próbáló feladat lenne szerezniük, hiszen életkorukból adódóan egy munkáltató sem számolna hosszú távon velük, egyértelműen hátrányban indulnának a munkaerőpiacon. Éppen ezért, munkaviszonyuk megtartása érdekében különleges felmondási védelem illeti meg őket.
2020. augusztus 6.

A nők 40 nyugdíj változása

Miben változik a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása júliustól?