Szolgálati idő a családtámogatási ellátásoknál


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bemutatjuk, hogy az egyes családtámogatási ellátások milyen kapcsolatban állnak a nyugdíjra jogosító szolgálati idővel.

A családtámogatási ellátások a gyermeket nevelő családok, személyek részére az állam által nyújtott olyan pénzbeli ellátások, melyek a gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújtanak anyagi segítséget.

Ezek az ellátások eltérően a társadalombiztosítási ellátások, nem járulék fizetéshez kötöttek, hanem a gyermeknevelés tényéhez.

Családtámogatási ellátások: a családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás), a gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozást segítő ellátás – gyes, gyermeknevelési támogatás – gyet), és az anyasági támogatás.

A következőkben a családtámogatási ellátások és a nyugdíjra jogosító szolgálati idő kapcsolata kerül bemutatásra.

A családtámogatási ellátások közül az anyasági támogatás, mint egyösszegű kifizetés nincs kapcsolatban a nyugellátásra jogosító szolgálati idővel.

Családi pótlék

A családi pótlék a gyermek születésétől először nevelési ellátás, ezt követően iskoláztatási támogatás formájában jár.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől annak az évnek október 31. napjáig jár, amelyben a gyermek tankötelessé válik.

családtámogatási ellátásokUgyanezen év november 1-jétől iskoláztatási támogatásként folytatódik a családi pótlék folyósítása a tankötelezettség teljes időtartamára. a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, illetve szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár iskoláztatási támogatásként a családi pótlék, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti.

Sajátos nevelési igényű, de fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló esetében iskoláztatási támogatásként a családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a tanuló a huszonharmadik életévét betölti.

Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot bármelyik szülő igényelheti.

Ha válás esetén a gyermek nem csak az egyik szülőnél kerül elhelyezésre, hanem mindkettőnél, osztott szülői felügyelettel, azaz a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket, és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlék közös kérelmükre 50-50%-os arányban mindkét szülő részére folyósítható.

Saját jogán is jogosult lehet meghatározott esetben családi pótlékra iskoláztatási támogatásként a köznevelési intézményben a tankötelezettség megszűnését követően tanulmányokat folytató személy, például akinek mindkét szülője meghalt, vagy akinek gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

A családi pótlék folyósításának időtartama nem minősül nyugdíjra jogosító szolgálati időnek, összege után nem történik nyugdíjjárulék fizetés.

Gyermekgondozási támogatás

Gyermekgondozási támogatásként a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), és a gyermeknevelési támogatás (gyet, „főállású anyaság”) állapítható meg.

Gyermekgondozást segítő ellátás – gyes

A gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő és a gyám jogosult, illetve meghatározott feltételek szerint a szülő helyett a nagyszülő.

A gyes a gyermek három éves koráig vehető igénybe, illetve ikrek esetén annak az évnek a december 31. napjáig, amelyben az ikrek tankötelessé válnak. Ha ez eltérő időpont lenne az ikreknél, a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyes a gyermek tíz éves koráig vehető igénybe.

A gyes kezdő időpontja általában a gyermekgondozási díj leteltét követő nap, azaz a gyermek két éves, ikrek esetén három éves kor. Abban az esetben azonban, ha a szülő nem jogosult gyermekgondozási díjra, illetve csecsemőgondozási díjra, a gyes már korábban is igényelhető.

A szülő helyett a nagyszülő a gyermek egy éves korától veheti igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást, ha ehhez a szülők írásban hozzájárulnak, és a gyermek gondozása a szülők háztartásában történik.

Munkaviszony esetén a munkáltató a munkavállaló számára kérésére fizetés nélküli szabadságot köteles adni a gyes idejére, mely időtartam alatt felmondási tilalommal védett a munkavállaló.

A gyes összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ikrek esetén ennek az ikrek számával megszorzott összegével.

A gyes összege után nyugdíj járulékot kell fizetni, ez az időtartam nyugdíjra jogosító szolgálati idő. A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásánál a gyes időtartama jogosultsági időt jelent gyermeknevelési időként.

Gyermeknevelési támogatás – gyet

A sokszor főállású anyaságként megnevezett gyermeknevelési támogatás a három vagy több gyermeket nevelő családok részére nyújt segítséget a gyes leteltét követő időszakban.

Az ellátást az apa is igénybe veheti, ezért nem helytálló a „főállású anyaság” elnevezés.

A gyermeknevelési támogatást az a szülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legkisebb gyermek a harmadik életévét betöltötte, a nyolcadik életévét még nem.

Ennél az ellátásnál a munkáltató már nem köteles fizetés nélküli szabadságot adni a munkavállaló szülő számára.

A gyermeknevelési támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével. Az ellátás összege után nyugdíjjárulékot kell fizetni, ezért a gyet időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül. Az időszak a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához jogosultsági időt jelent gyermeknevelési időként.

A gyet mellett korlátozottan lehet keresőtevékenységet folytatni, a szülő legfeljebb heti harminc órában dolgozhat az ellátás mellett, vagy korlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag otthonában történik.

Jó tudni, hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, és a gyermeknevelési támogatás összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Hogyan kérhetünk igazolást a szolgálati időről?

Gyakran előfordul, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésétől még hosszú évekre lévő személy készülődni kezd a nyugdíjba vonuláshoz, ahogy mondani szokták: összeszámíttatja az éveit. Különösen gyakran teszik ezt azok a hölgyek, akik a nők kedvezményes nyugellátását, a „nők 40”-et tervezik igénybe venni, és egészen pontosan szeretnék tudni, hogy ez mikortól lehetséges számukra.

2024. június 17.

Diákmunka: hogyan lehet dolgozni árvaellátás mellett?

A nyári iskolai szünetben sok diák dolgozik rövidebb, hosszabb ideig. Ezzel kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy árvaellátásban részesülő diák esetén a keresőtevékenység befolyásolja-e az árvaellátás folyósítását.