Szolgálati idő a családtámogatási ellátásoknál


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bemutatjuk, hogy az egyes családtámogatási ellátások milyen kapcsolatban állnak a nyugdíjra jogosító szolgálati idővel.

A családtámogatási ellátások a gyermeket nevelő családok, személyek részére az állam által nyújtott olyan pénzbeli ellátások, melyek a gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújtanak anyagi segítséget.

Ezek az ellátások eltérően a társadalombiztosítási ellátások, nem járulék fizetéshez kötöttek, hanem a gyermeknevelés tényéhez.

Családtámogatási ellátások: a családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás), a gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozást segítő ellátás – gyes, gyermeknevelési támogatás – gyet), és az anyasági támogatás.

A következőkben a családtámogatási ellátások és a nyugdíjra jogosító szolgálati idő kapcsolata kerül bemutatásra.

A családtámogatási ellátások közül az anyasági támogatás, mint egyösszegű kifizetés nincs kapcsolatban a nyugellátásra jogosító szolgálati idővel.

Családi pótlék

A családi pótlék a gyermek születésétől először nevelési ellátás, ezt követően iskoláztatási támogatás formájában jár.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől annak az évnek október 31. napjáig jár, amelyben a gyermek tankötelessé válik.

családtámogatási ellátásokUgyanezen év november 1-jétől iskoláztatási támogatásként folytatódik a családi pótlék folyósítása a tankötelezettség teljes időtartamára. a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, illetve szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár iskoláztatási támogatásként a családi pótlék, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti.

Sajátos nevelési igényű, de fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló esetében iskoláztatási támogatásként a családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a tanuló a huszonharmadik életévét betölti.

Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot bármelyik szülő igényelheti.

Ha válás esetén a gyermek nem csak az egyik szülőnél kerül elhelyezésre, hanem mindkettőnél, osztott szülői felügyelettel, azaz a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket, és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlék közös kérelmükre 50-50%-os arányban mindkét szülő részére folyósítható.

Saját jogán is jogosult lehet meghatározott esetben családi pótlékra iskoláztatási támogatásként a köznevelési intézményben a tankötelezettség megszűnését követően tanulmányokat folytató személy, például akinek mindkét szülője meghalt, vagy akinek gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

A családi pótlék folyósításának időtartama nem minősül nyugdíjra jogosító szolgálati időnek, összege után nem történik nyugdíjjárulék fizetés.

Gyermekgondozási támogatás

Gyermekgondozási támogatásként a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), és a gyermeknevelési támogatás (gyet, „főállású anyaság”) állapítható meg.

Gyermekgondozást segítő ellátás – gyes

A gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő és a gyám jogosult, illetve meghatározott feltételek szerint a szülő helyett a nagyszülő.

A gyes a gyermek három éves koráig vehető igénybe, illetve ikrek esetén annak az évnek a december 31. napjáig, amelyben az ikrek tankötelessé válnak. Ha ez eltérő időpont lenne az ikreknél, a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyes a gyermek tíz éves koráig vehető igénybe.

A gyes kezdő időpontja általában a gyermekgondozási díj leteltét követő nap, azaz a gyermek két éves, ikrek esetén három éves kor. Abban az esetben azonban, ha a szülő nem jogosult gyermekgondozási díjra, illetve csecsemőgondozási díjra, a gyes már korábban is igényelhető.

A szülő helyett a nagyszülő a gyermek egy éves korától veheti igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást, ha ehhez a szülők írásban hozzájárulnak, és a gyermek gondozása a szülők háztartásában történik.

Munkaviszony esetén a munkáltató a munkavállaló számára kérésére fizetés nélküli szabadságot köteles adni a gyes idejére, mely időtartam alatt felmondási tilalommal védett a munkavállaló.

A gyes összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ikrek esetén ennek az ikrek számával megszorzott összegével.

A gyes összege után nyugdíj járulékot kell fizetni, ez az időtartam nyugdíjra jogosító szolgálati idő. A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásánál a gyes időtartama jogosultsági időt jelent gyermeknevelési időként.

Gyermeknevelési támogatás – gyet

A sokszor főállású anyaságként megnevezett gyermeknevelési támogatás a három vagy több gyermeket nevelő családok részére nyújt segítséget a gyes leteltét követő időszakban.

Az ellátást az apa is igénybe veheti, ezért nem helytálló a „főállású anyaság” elnevezés.

A gyermeknevelési támogatást az a szülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legkisebb gyermek a harmadik életévét betöltötte, a nyolcadik életévét még nem.

Ennél az ellátásnál a munkáltató már nem köteles fizetés nélküli szabadságot adni a munkavállaló szülő számára.

A gyermeknevelési támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével. Az ellátás összege után nyugdíjjárulékot kell fizetni, ezért a gyet időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül. Az időszak a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához jogosultsági időt jelent gyermeknevelési időként.

A gyet mellett korlátozottan lehet keresőtevékenységet folytatni, a szülő legfeljebb heti harminc órában dolgozhat az ellátás mellett, vagy korlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag otthonában történik.

Jó tudni, hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, és a gyermeknevelési támogatás összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 26.

Mikor jár özvegyi nyugdíj elvált házastársnak?

Bizonyos esetben az elvált házastárs is jogosult lehet elhunyt volt házastársa után özvegyi nyugdíjra. Ugyanilyen helyzetben lehet az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs is.

2023. szeptember 18.

Mit jelent az egyetemi felvétel az árvaellátásnál?

Gyakori kérdés, hogy a felsőfokú tanulmányok folytatása milyen hatással van az árvaellátásra való jogosultságra. Írásunk mind a frissen felvett elsőéves egyetemi hallgatók, mind a már korábban felsőfokú tanulmányaikat megkezdők számára hasznos információkat mutat be.