• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Ingyenes átadás | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. október 31. 13:50

  Egy olasz magánszemély, aki a magyar Kft-jének 100 %-ban tulajdonosa, ingyenesen átad a saját Kft-je részére általa készített dokumentum filmeket, majd ezeket a filmeket esetenként továbbszámlázza az Olaszországban bejegyzett egyéni vállalkozásának.

  Kérdés: Milyen adójogi problémákat vet fel az ingyenes átadás, illetve hogy lehet meghatározni a filmek piaci értékét.

  Mivel az ingyenes átadás a magyar Kft-n keresztül történik, ahol ugyanazon személy tulajdonképpen az átadó (mint magánszemély tulajdonos), és a Kft pedig ugyanazon személynek, mint olaszországi EU adószámmal rendelkező vállalkozónak számláz, milyen adójogi következményeket von maga után.

  Milyen bizonylatot kell kiállítani az ingyenes átadásról az olasz magánszemélynek, illetve a piaci értéket hogyan lehet dokumentálni.
  Keletkezik-e Szja, illetve áfa fizetési kötelezettség az ingyenes átadás esetén a magyar Kft-ben, illetve az olasz magánszemélynél?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  A kedvezményezett átalakulás új szabálya 2017.01.01-től (Tao. és illetékmentes átalakulás | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 8. 14:55

  2017.01.01. előtt világos és egyértelműen megfogalmazott feltételei voltak a Tao törvényben például a 4. § 23a. pontjában és egyéb pontjaiban megfogalmazva. Ha a szabályokat betartották az adózók adó- és illetékmentesen megcsinálhatták az átalakulást úgy, hogy utána nyugodtak lehettek, hogy minden előírást betartottak. 2017-ben a kedvezményezett átalakulás esetén a részvevőknek kell igazolni, hogy az átalakulást gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg. Senki nem tudja mi az elfogadható magyarázat a fenti módosulás miatt, így várhatóan emiatt az átalakulások csökkenni fognak. Hogyan tudja az adózó igazolni, hogy a kedvezményezett átalakulás fenti feltételeinek megfelel, vagyis hogy az átalakulás valós gazdasági és kereskedelmi okokból történik meg. Ismert-e valamilyen gyakorlat, amelyet az adóhatóság elfogad a fenti feltételek igazolásaként, és ezek alapján kedvezményezett lehet az átalakulás? (pl. összeolvadás, beolvadás esetén a menedzsment költsége csökkenni fog az átalakulás után, mivel pl. két cég helyett csak egy fog működni, vagy pl. két cég helyett a megmaradó pl. beolvadásnál a befogadó cég tőkeerősebb lesz, mint az előző kettő volt a beolvadás előtt.)
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Lakatos Zsuzsa

  2004-ben végeztem Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdászként és mérlegképes könyvelőként. Az adóügyekben való jártasságot elengedhetetlennek tartottam, így 2007-ben megszereztem az adótanácsadói, majd az adószakértői képesítést. Közel 12 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezem a számvitel és az adózás területén, és számos kezdő illetve működő vállalkozásnak segítettem adózási témakörökben. Szeretném, hogy a magyarországi vállalkozások számára egy olyan segítség álljon rendelkezésére, mellyel a lehető leghatékonyabban el tudjanak igazodni a jogszabályi útvesztőkben. Célom, hogy ebben alapvető részt vállaljak és ezért igyekszem jól használható, könnyen alkalmazható információkkal támogatást nyújtani.

  Kapcsolt vállalkozás megítélése | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. szeptember 26. 16:05

  Kapcsolt vállalkozást keletkeztet-e az alábbi :

  C Kft-ben tag N, I, A magánszemély,( 33%-33%-33% részesedéssel) ügyvezető I magánszemély, az egyik tag.


  V Kft-ben tag, és ügyvezető B magánszemély, aki a C Kft-ben tag N magánszemély édesapja, I és A magánszemély Apósa.

  Egymással kapcsolt vállalkozás-e C és V Kft ? Ha kapcsolt vállalkozás,Milyen indokkal ?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Tőketartalék csökkenés TAO vonzata | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. szeptember 25. 14:29

  Egy gazdasági társaság könyveiben a saját tőke elemei között vissza nem térítendő beruházásból származó tőketartalék szerepel.
  A számviteli tv. 36. § (2) alapján a tőketartalék csökkenéseként kell kimutatni a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeget. Kötelező-e ezt az átvezetést lekönyvelni akkor, amikor az eredménytartalék negatívvá válik, vagy maradhat negatív az eredménytartalék? A támogatásból származó tőketartalék-csökkenésekor keletkezik-e bevétele a társaságnak? Amennyiben bevételként nem kell elszámolni, a társasági adóalapot meg kell-e növelni az átvezetett tőketartalék összegével?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Törölt adószám | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. október 9. 12:04

  Társaságunk egyik partnerének adószám státusza - amit adószám felfüggesztése előzött meg - törölt adószám. A cégtörténet szerint a státusz kezdete 2013.11.23. volt. Társaságunkat erről a sajnálatos helyzetről nem tájékoztatták, sőt azóta is folyamatosan szolgáltat (szoftver használat címén, melyet a mai napig is használunk), számlát állít ki. A számlákat jóhiszeműen befogadtuk, kifizettük, költségként lekönyveltük és az áfát levonásba helyeztük. Partnerünk nem áll kényszertörlés alatt. Ismereteink szerint a vállalkozás adószám hiányában gazdasági tevékenységét nem folytathat és számlát sem bocsáthat ki. Kérdésünk hogy az így befogadott számlákkal mi a teendőnk?
  Önellenőrzéssel az ÁFÁ-t és TAO-t utólag helyesbíthetjük-e?
  A kézi számlatömb sorszáma szerepel a NAV - nyomdai sorszámintervallumok adatbázisában.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Lakatos Zsuzsa

  2004-ben végeztem Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdászként és mérlegképes könyvelőként. Az adóügyekben való jártasságot elengedhetetlennek tartottam, így 2007-ben megszereztem az adótanácsadói, majd az adószakértői képesítést. Közel 12 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezem a számvitel és az adózás területén, és számos kezdő illetve működő vállalkozásnak segítettem adózási témakörökben. Szeretném, hogy a magyarországi vállalkozások számára egy olyan segítség álljon rendelkezésére, mellyel a lehető leghatékonyabban el tudjanak igazodni a jogszabályi útvesztőkben. Célom, hogy ebben alapvető részt vállaljak és ezért igyekszem jól használható, könnyen alkalmazható információkkal támogatást nyújtani.

  Transzferár-nyilvántartás | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. október 5. 8:41

  Adott egy Kft., melynek tulajdonosai apa (40 %), anya (40%) és fiúk (20 %). A Kft. 2016. évben 124 milliós mérlegfőösszeggel, 96 milliós árbevételt ért el 2 fővel. Anya egyéni vállalkozó és ennek kapcsán védjegy használati szerződést kötött a Kft-vel, aminek a díját a Kft. negyedévente számlázza az anya felé. Anya 2016. évi szja bevallásában őstermelésből 15 millió, egyéni vállalkozásból 3.800 millió forint bevételt vallott be 12 fő alkalmazása mellett. Apa 2016-ban nem vallott őstermelésből származó bevételt. A fiú őstermelésből 85 millió, egyéni vállalkozásból 26 millió forint bevételt vallott, 2 fő alkalmazottal.
  Az ismertetett adatok alapján a Kft. 2017. évben kötelezett-e transzferár-nyilvántartás készítésére?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Társasági adó - kapott osztalék | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. október 13. 9:01

  Az alábbi ügyletben szeretném a véleményüket kérni társasági adó tekintetében. Adott:
  'A' magyar anyavállalat,
  'C' ciprusi anya/leányvállalat
  'L' magyar leányvállalat

  'L' magyar társaság 100%-os tulajdonosa 'C' ciprusi társaság.
  ’C’ ciprusi társaság 100%-os tulajdonosa 'A' magyar társaság.
  'C' értékesíti 'L' részesedését haszonnal. Az ’L’ vállalat részesedése 1 éven túl van a birtokában.
  ’C’ az ügylet eredményét osztalék formájában ’A’ magyar társaságnak kifizeti.
  Cipruson az értékpapír eladásból keletkezett nyereség után nincs társasági adófizetési kötelezettség, egyébként az általános társasági adókulcs 13%
  Ciprusi társaság más jelentős gazdasági tevékenységet nem végez.
  Kérdésünk, hogy ’A’ magyar társaság a kapott osztalékkal csökkentheti-e a társasági adó alapját vagy meg kell fizetni a 9% társasági adót?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Áttérés KIVÁ-ról TAO-ra | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. szeptember 1. 19:50

  KIVA hatálya alá tartozó Kft végelszámolást határoz el. Végelszámolás kezdete: 2017.03.01, ettől az időponttól átkerül a TAO tv. hatálya alá.
  A KIVA tv. 28.§ (4b) bekezdése szerint a KIVA adóalanyiság időszakában keletkezett, fel nem használt elhatárolt veszteséget 5 adóéven belül figyelembe veheti.
  Kérdésem:
  Ha az elhatárolt veszteség nagyobb, mint a végelszámolás időszakának eredménye, attól még a végelszámolás lezárható, maximum az elhatárolt veszteség nem lesz felhasználva?
  A KIVA tv. hatálya alatt beszerzett tárgyi eszközök után a TAO tv. hatálya alá kerülve nem számolható el értékcsökkenés? Hogyan kell a könyvekből a Sztv. szerint ezeket az eszközöket kivezetni?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Lakatos Zsuzsa

  2004-ben végeztem Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdászként és mérlegképes könyvelőként. Az adóügyekben való jártasságot elengedhetetlennek tartottam, így 2007-ben megszereztem az adótanácsadói, majd az adószakértői képesítést. Közel 12 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezem a számvitel és az adózás területén, és számos kezdő illetve működő vállalkozásnak segítettem adózási témakörökben. Szeretném, hogy a magyarországi vállalkozások számára egy olyan segítség álljon rendelkezésére, mellyel a lehető leghatékonyabban el tudjanak igazodni a jogszabályi útvesztőkben. Célom, hogy ebben alapvető részt vállaljak és ezért igyekszem jól használható, könnyen alkalmazható információkkal támogatást nyújtani.

  Bérleti díj nyereség alapján | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. szeptember 11. 14:48

  Kérem segítségüket az alábbi gazdasági eseményhez kapcsolódó adókötelezettség megállapításához.
  „A” Kft bérbeadja vendéglőjét „B” Bt-nek. A bérbeadási szerződésben mozgó bérleti díjat határoznak meg: a bérlő nyereségének 50 %-a. A bérleti díj megállapítása félévenként történik a bérlő kimutatása alapján. Ha a bérlő veszteséget mutat ki, a bérbeadó nem számláz bérleti díjat. Bérlő és bérbeadó független felek a Tao tv. alapján.
  Milyen adókötelezettsége merül fel bérbeadónak? Minősíthető-e térítés nélkül nyújtott szolgáltatásnak a veszteséges időszak bérbeadása?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Mosogatógép beszerzése | Társasági adó

  Kérdésfeltevés időpontja: 2005. november 17. 0:00

  Cégünk székházába mosogatógépet vásárolna. Természetbeni juttatásnak minősül-e illetve terheli-e adófizetési kötelezettség ezen beszerzése után?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Újdonságok

 • építkezés

  Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, hogy 2019 után megszűnik a kedvezményes építőipari áfa. 

 • vám

  Az internetes rendelés előtt fontos tájékozódni az adó- és vámjogszabályokról, az esetlegesen fizetendő vámokról és egyéb közterhekről - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

 • webshop

  A magyarországi kereskedők az idei fekete pénteken (Black Friday) 25-30 milliárd forint forgalomra, csaknem 1,1 millió vásárlásra számítanak. A webáruházak 62 százalékánál lesz elérhető az akció - derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu közös, online kiskereskedelmi index kutatás-sorozatának idei negyedik felméréséből. 

 • Fotó: shutterstock

  Jövőre várhatóan tovább emelkedik az alanyi adómentesség árbevételi határa, aminek köszönhetően még több mikro- és kisvállalkozás állíthat ki áfamentes számlát, a legtöbbet a katás adózók profitálhatnak a változással. 

 • megbeszélésés, tárgyalás

  A munka törvénykönyve a munkavállalók nagyobb csoportját érintő létszámcsökkentésre a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó általános szabályok mellett – illetve azoktól részben eltérően – további kötelezettségeket ró a munkáltatóra. Például köteles tárgyalni az üzemi tanáccsal, igaz, megállapodás hiányában az előírt 15 napos határidő eltelte után a tárgyalások befejezhetőek s az eljárás folytatható.