A foglalkozás-egészségügyi adatokat évente jelenteni kell


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosította a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendlet, valamint a az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait.

A 2007. április 15-től hatályos rendelkezések értelmében a munkáltató – a magánszemély munkáltató kivételével – a működése megkezdését követő két hónapon belül köteles az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (munkavédelmi felügyelőség) bejelenteni:

  • a székhelyének és telephelyeinek címét,
  • a tevékenységeit,
  • a számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét,
  • valamint a foglalkoztatott, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolását.

A módosítás következtében változott a bejelentés adattartalma és annak határideje. Fontos kiemelni továbbá, hogy a bejelentési kötelezettséget ezentúl már nem az ÁNTSZ-hez, hanem a munkavédelmi felügyelőséghez kell majd teljesíteni.

A fentiek szerint bejelentett adatokban bekövetkezett változást éves rendszerességgel, minden év február 15. napjáig ugyancsak be kell jelenteni a munkavédelmi felügyelőséghez. Ettől eltérően a munkáltató a közte és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató között a szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás hatályának megszűnését a megszűnés időpontjának megjelölésével, valamint a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változást annak kezdő időpontjának feltüntetésével a változás megtörténtétől számított három munkanapon belül köteles bejelenteni a munkavédelmi felügyelőséghez.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat – egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel – a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.Kapcsolódó cikkek

2022. december 7.

Adócsalás vádjában bűnösnek találták Donald Trump két cégét

Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető két vállalatot. Donald Trump szerint a cége elleni eljárás politikailag motivált “boszorkányüldözés”.