A kata lényege – 3. rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Milyen bevallási és adatszolgáltatási kötelezettsége merülhet fel a kata adózónak, a vele üzleti kapcsolatban álló személynek, van-e felső határa annak, hogy a katás mennyit számlázhat egy vevője felé? Hogyan teljesíti a kata adózó a nyilvántartási és számlaadási kötelezettségét? Cikksorozatunk harmadik részében ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Hogyan kell bevallania a katásnak a bevételt?

A kata adózónak nem kifejezetten bevallást kell benyújtania, hanem nyilatkozattételi kötelezettsége van. Az adóévet követő február 25-éig nyilatkozatot kell tennie az állami adóhatóság felé az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről, melyet a papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott 19KATA nyomtatványon teljesíthet. A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

Van-e összeghatára az egy partner felé történő számlázásnak?

Nincs. Viszont amennyiben a kisadózó vállalkozás 1 millió forint felett szerez a naptári évben bevételt egy vevőtől, akkor adatot kell szolgáltatnia a NAV felé:

  • a bevételt juttató személy nevéről és címéről,
  • a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, amennyiben az e személytől megszerzett bevétel a naptári évben meghaladja az 1 millió forintot.

Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha a bevétel magánszemélytől származik. Viszont ha a kisadózó vállalkozás külföldi üzleti partnertől szerez évi 1 millió forintot meghaladó összegű bevételt, akkor ezen üzleti partner adatait is közölni kell.

Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek a 2018. évre szintén a 19KATA nyomtatványon lehet eleget tenni (tehát ennek a határideje 2019. február 25. volt). Amennyiben adózó adóalanyisága év közben megszűnik, akkor a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségét 30 napon belül kell teljesítenie.

Milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van a katás számláját befogadónak?

A kisadózó számláját befogadó, Art. szerinti adózónak (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére

– a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról,

– a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről,

feltéve, ha a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget az adóhatóság által erre a célra rendszeresített ’K102 számú nyomtatványon kell teljesíteni (pl. 2018. évről a 18K102 számú nyomtatványon 2019. április 1-jéig).

Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó nem számlát állított ki.

Az évközben megszűnő adózónak az Art. 109. §-ában foglaltak alapján soron kívül kell az adatszolgáltatást teljesíteni a K102 számú nyomtatványon.

Milyen nyilvántartást kell vezetnie a kata adózónak?

A kisadózó vállalkozásnak a bevételekről időrendi sorrendben kell bevételi nyilvántartást vezetni.

A bevételi nyilvántartás adattartalma:

  • sorszám;
  • a bizonylat sorszáma;
  • a bevétel összege;
  • a bevétel megszerzésének időpontja.

A bevételi nyilvántartás vezetése akkor teljesített, ha mögötte a kisadózó által kiállított nyugták és számlák teljes körűen rendelkezésre állnak, és azokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható.

A kata adózást jogszerűen folytató ügyvédi iroda is a fenti bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett.

Milyen bizonylatot kell kiállítania a katásnak a bevételeiről?

A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására azzal, hogy a bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig köteles megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik.

A kiállított számlán a kisadózó vállalkozásnak kötelező feltüntetnie azt, hogy „Kisadózó”. A megrendelő kérésére a „Kisadózó” szövegrész idegen nyelven is feltüntethető a számlán.

Cikksorozatunkat folytatjuk.

(Forrás: NAV 61. számú információs füzet)

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.


Kapcsolódó cikkek

2019. március 29.

A Kata lényege – 1. rész

Melyek a kata adózás legfontosabb tudnivalói, és milyen feltételekre, eseményekre kell figyelni az alkalmazása során? Cikksorozatunkban összefoglaljuk a lényeget.
2019. április 4.

A kata lényege – 2. rész

Mikor nem kell adót fizetni, milyen adókat vált ki a kata, milyen ellátásokra jogosult a kata adózó, és mi minősül a kisadózó bevételének? Cikksorozatunk második részében ezeket a kérdéseket vizsgáljuk meg.