A számítógépes számla javítása – sztornírozás és helyesbítés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2. számában megjelent 2007/29. Adózási kérdés a számítógéppel előállított számla helyesbítésével, sztornírozásával és javításával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

Az Áfa törvény értelmében sztornírozásnak van helye, ha a számítógéppel vagy elektronikus úton előállított számla lezárását követően észlelt hibát kell javítani. A törvény azonban nem írja elő minden sztornírozás esetén az önellenőrzési kötelezettséget. A hibás számítógépes hibás számla kijavítását azért kell sztornírozással megoldani, mert biztosítani kell, hogy a számítógép adattartalma és az annak alapján kiállított bizonylat egymással mindenben megegyezzék. Ettől függetlenül – amikor nem a teljesítés meghiúsulása miatti sztornírozásról van szó – az eredeti teljesítés és így az eredeti teljesítéssel érintett adómegállapítási időszakra vonatkozó adótételek nem változnak, így értelemszerűen önellenőrzésre nincsen szükség.

Sztornírozás esetén az eredeti teljesítési időponttal és a kijavított adatokkal új bizonylatot kell kiállítani, így a vevő adólevonási joga az új bizonylattal – az eredeti teljesítési időpontban – áll fenn. A fentiekből következik, hogy, ha a sztornírozásra azért kerül sor, mert a számítógéppel előállított számla – adót nem befolyásoló – adatait kell korrigálni, önellenőrzésre sem az eladó, sem a vevő oldalán nincsen szükség.

Amennyiben a számítógéppel kiállított számla mind elírási, mind az adó megállapításához szükséges tételeket érintő hibát tartalmaz, akkor az adóalany kétféleképpen járhat el. Az első eset az, amikor a számítógépes számlát úgy sztornírozzák, hogy közben nemcsak az egyéb hibát/hibákat, hanem az adó összegét, mértékét érintő változást is módosítják az új számlán. Ilyenkor helyesbítő számla kiállítására nincs szükség, de mind a számla kibocsátójának, mind pedig a befogadónak önellenőriznie kell. A sztornírozás ugyanis mindig az eredeti teljesítésre hat vissza és nincs törvényi lehetőség arra, hogy akár a számlakibocsátó (adókötelezettség-csökkenés esetén), akár a számla befogadója a sztornó számla kiállításának adómegállapítási időszakában vegye figyelembe az adó meghatározásához szükséges tételek módosítását.

A második esetben, a számla kibocsátójának az érintett számlát sztorníroznia kell, majd a sztornírozás eredményeként kiállított új számlát köteles helyesbíteni. A sztornírozásra azért van szükség, mert az eredeti bizonylat adót nem érintő tételei hibásak, így azokat ki kell javítani, ugyanakkor a számítógépes számlánál a kézzel való kijavítás kizárt. A sztornírozással kijavított számla helyesbítése pedig azért szükséges, mert az Áfa törvény szerint a helyesbítő számla kizárólag a helyesbített számlával együtt, annak adataival értelmezhető. A sztornírozás miatt önellenőrzésre nincs szükség, a helyesbítés okán keletkezhet azonban önellenőrzési kötelezettség, de csak a kibocsátó oldalán.

Helyesbítés kizárólag akkor végezhető, ha az adóalany az áthárított adó összegét, valamint az annak meghatározásához szükséges tételeket módosítja vagy az adót utólag kívánja felszámítani és áthárítani. Ilyen esetben a korrekciót számítógépes számla esetén is helyesbítő számlával kell elvégezni. Minden más, számítógéppel kiállított számlával kapcsolatban felmerült hiba esetén sztornírozásnak van helye.Kapcsolódó cikkek

2022. december 7.

Adócsalás vádjában bűnösnek találták Donald Trump két cégét

Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető két vállalatot. Donald Trump szerint a cége elleni eljárás politikailag motivált “boszorkányüldözés”.