A szokásos piaci ár nyilvántartása


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2010 januártól hatályos a 22/2009. (X. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről. A nyilvántartási kötelezettség azokat a társasági adóról szóló törvény szerinti adóalanyokat terheli, amelyeknek a kapcsolt vállalkozásukkal hatályos szerződésük alapján az adott adóévben teljesítés történik.

A jogszabály a szokásos piaci ár megállapítása érdekében meghatározza a megállapításhoz szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartás készítésének szabályait.
Nem terheli nyilvántartási kötelezettség az adózót magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződése alapján, és ha a Tao. 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő középvállalkozás. Szintén nem kell nyilvántartást vezetni a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdei ügylet, továbbá meghatározott összegben rögzített hatósági ár vagy jogszabályban meghatározott más ár alkalmazása esetében.

Az adózó a nyilvántartást szerződésenként készíti el. Összetett nyilvántartás is készíthető, ha az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, és a szerződések tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy egymással szorosan összefüggnek. A nyilvántartás, illetve az azt alátámasztó dokumentációk nem magyar nyelven is elkészíthetőek.
A rendelet részletesen meghatározza az önálló, a közös és az egyszerűsített nyilvántartás feltételeit és tartalmi elemeit.

Egyszerűsített nyilvántartás akkor készíthető, ha a szerződés alapján történő teljesítések általános forgalmi adó nélkül számított értéke szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban. Az értékhatár megállapításánál – az összevonás tényétől függetlenül – a rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni.

A jogszabály 2010. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy előírásait a 2010. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kell először alkalmazni.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

Kreatív pályázatot hirdet az Adóhatóság

 Kreatív pályázatot hirdet 10-23 éves fiataloknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A Megosztod? című pályázatra adózási témájú alkotásokat várnak.

2023. szeptember 27.

Adóellenőrzés: adózói jogok és kötelezettségek (2. rész)

Az eljárás és az ellenőrzési határidő megindulását követően, egészen a vizsgálatok befejezéséig érvényesülniük kell mindazoknak a jogoknak és kötelezettségeknek, amelyekkel a jogszabályok az adózót és az adóhatóságot felhatalmazzák, illetve előírnak. Az adózói jogok és kötelezettségek az Air.-ban, míg az adóhatóság jogai és kötelezettségei az Adóig. vhr.-ben kerültek szabályozásra.