A távértékesítés szabályai az unión belül (2. rész)


Cikksorozatnak kettős célja van, egyrészt a nem adóalanyok felé történő értékesítések (szolgáltatásnyújtások) szabályainak áttekintése, valamint a digitalizációról szóló sorozatban többször hivatkozott 2021-ben bevezetett e-kereskedelmi csomag bemutatása.

A távértékesítés szabályozása az Unió 2021. július elsejével életbe lépő e-kereskedelmet szabályozó csomagja révén jelentős mértékben megváltozott. Ahhoz, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályok természetét jobban megértsük érdemes egy kitérőt tenni a 2021. július elsejét megelőző szabályozás megismerésére. Ennek nem csupán historikus okai vannak, de ahogy azt már korábban említettem a 2025-2028-ban érkező változások sok tekintetben a 2021-es szabályok kiterjesztését fogják jelenteni a gazdaság újabb területeire (saját áru mozgatása, elektronikus piacterek, szálláskiadás, egyablakos ügyintézés, import-értékesítések), így jobban érthetővé válik a gazdaság érdekelt szereplői milyen változásokra számíthatnak a jelenleg követett gyakorlathoz viszonyítva.

Fontos az elején leszögezni, hogy amikor távértékesítésről beszélünk, akkor ez nem csupán a magánszemélyeknek történt értékesítést jelenti, hanem olyan adóalanyok megrendeléseit is, amelynek során az adóalany, adójogi státuszából eredően nem tudja a fordított adózás mechanizmusa révén az adót saját országában megfizetni. Ilyen speciális adózói körben tartoznak az alanyi adómentes adózók, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanyok, különleges jogállású mezőgazdasági termelők vagy a nem adóalany jogi személyek. Közös ebben az adózói körben, hogy nem rendelkeznek közösségi adószámmal, így a feléjük irányuló értékesítésekre nem alkalmazhatóak az adómentes Közösségen belüli értékesítés szabályai, az értékesítőnek kell azt megfizetnie.

2021 július elsejét megelőzően a távértékesítőnek, ha saját országa szerinti adózást akarta alkalmazni a távértékesítés során két értékhatárra kellet figyelemmel lennie, egy 35,000 eurós és egy 100,000 eurós küszöbre. Amennyiben adott országba irányuló értékesítése tárgyévben illetve azt megelőző adóévben ez alatt a küszöb alatt maradt, akkor alkalmazhatta saját országának adómértékét. A 2004-ben, illetve azt követően csatlakozó országok tartoztak a 35,000 eurós körbe, míg a régi tagállamok a 100,000 eurós körbe. A küszöböt országonként kellett vizsgálni, az hogy az egyik országban az adózó átlépte a határértéket nem befolyásolta a másik országba irányuló értékesítését. Az értékhatárok átszámítása a csatlakozáskor érvényes árfolyam figyelembevételével történt, hazánk esetében ez 8,5 millió forintnak felelt meg.

A főszabály azonban az volt – és az mai is -, hogy a távértékesítés során a rendeltetés országában van a teljesítési hely, és a rendeltetés országának adómértékét kell alkalmazni az ügylet során, tehát a távértékesítőnek be kellett jelentkeznie a megrendelő országába. A fenti szabályok (értékhatárok) inkább kivételként voltak alkalmazandóak. A szabályozás lehetővé tette – sok magyar adóalany örömére -, hogy ne csak az értékhatár átlépése esetén jelentkezhessen be a célország adórendszerébe, hanem önkéntes alapon is. Ez logikus volt magyar adóalanyok esetén tekintve, hogy az Európai Unióban hazánkban a legmagasabb az általános áfa-kulcs. Amennyiben a magyar adóalany így döntött, akkor a választásától két évig nem térhetett el illetve, ha a küszöb átlépése miatt kellett adóregisztrációt csináltatnia akkor 15 napja volt a bejelentés megtételére.

Amennyiben a távértékesítés harmadik országból történt, akkor a termék indulási helye, az az ország volt, ahol a terméket az Unióba importálták, így annak az országnak a szabályai szerint kellett eljárnia a harmadik országos adóalanynak.

A távértékesítés szabályai nem voltak alkalmazhatóak használt ingóságokra, új közlekedési eszközre, jövedéki termékre, valamint fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítésre.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2023. július 31.

A távértékesítés szabályai az unión belül (1. rész)

Cikksorozatnak kettős célja van, egyrészt a nem adóalanyok felé történő értékesítések (szolgáltatásnyújtások) szabályainak áttekintése, valamint a digitalizációról szóló sorozatban többször hivatkozott 2021-ben bevezetett e-kereskedelmi csomag bemutatása.
2021. június 3.

A távértékesítés új szabályai – fontos változások a forgalmi adózásban

2021. július 1-jétől gyökeres változások lesznek a távértékesítés, valamint az online kereskedelem áfa-szabályozásában. Az új rendszer egyszerűsítést és kevesebb adminisztrációs terhet hoz a külföldi piacokra eddig a bonyolult szabályrendszer miatt belépni nem kívánó vállalkozások számára, valamint egységesen rendezi online felület közbeiktatásával történő értékesítéseket is. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor kellemetlen meglepetések érhetik azokat, akik megszokták, hogy olcsón rendelnek apróságokat távoli országokból.
2021. november 30.

Az e-kereskedelem áfa reformja – Távértékesítés (1. rész)

Részben a tavaly „Az EU Áfa reformja” címmel megjelent cikksorozatom folytatásának, frissítésének is szánva, négyrészes cikksorozatomban az e-kereskedelemi áfa reform legfontosabb intézkedéseit, illetve azok magyar implementációját mutatom be, helyenként kitérve azok gyakorlati alkalmazására is.