A vállalkozás is elveszhet az adószám felfüggesztésével


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bár a címben foglaltak pusztán annyit jelentenek, hogy ha bizonyos alapvető szabályokat nem tart be egy vállalkozás, akkor az adóhatóság az adószámát felfüggeszti – nem árt figyelni: ugyanis röpke két-három hónap alatt akár törölheti az adószámot az adóhatóság. Ezzel tehát meg is szűnhet vállalkozás, ha a cégvezető nem pótolja időben a hiányosságokat – derül ki Kovácsné Álmosdy Juditnak az Adóparadicsom Magazin 2009/2. számában megjelent cikkéből.

Az adószám felfüggesztésétől kezdődően a vállalkozás által kibocsátott számla nem tekinthető szabályosnak, az általa feltüntetett általános forgalmi adót levonni nem lehet, vagyis az üzleti tevékenysége nem folytatható. A belföldi adószám felfüggesztésével egyidejűleg természetesen a közösségi adószámát is felfüggesztik.
Az adószám felfüggesztését követően, a törvényben rögzített időtartamot követően az adószám törlésére kerül sor, amennyiben a vállalkozás vezetője nem intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről, a bevallás pótlásáról, stb. Ily módon röpke 2-3 hónap alatt megszüntetheti vállalkozásunkat az adóhatóság. Az ide vezető okokról az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 24/A. és 174/A.§-aiból tájékozódhatunk pontosan. Ez az írás azonban nem a szakemberek szakmai tájékoztatása céljából készült, hanem annak érdekében, hogy a vállalkozások vezetői megismerjék azokat az eseteket, melyekre alapozva felfüggeszthető az adószám, vagyis mire kell odafigyelniük annak érdekében, hogy ilyen meglepetés ne érhesse őket!

Mikor függeszthető fel az adószám?

Az állami adóhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha

  • 1. az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,
  • 2. az adózó székhelyén (ideértve a székhely biztosítás esetét is), illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén, illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén nem található,
  • 3. az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az adóhatósághoz nem jelentette be,
  • 4. az adózó ellenőrzése alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó nem rendelkezik szervezeti képviselővel, vagy a bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy, illetve a megadott elérhetőségi helyeken nem fellelhető,
  • 5. az adózóval szemben az állami adóhatóság 60 napos üzletlezárást, illetve a tevékenység 60 napos felfüggesztését ismételten rendeli el,
  • 6. az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget,
  • 7. az adózó a számviteli beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, valamint az ezzel kapcsolatos költségtérítés megfizetésének a külön felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Mindegyik esetre igaz, hogy helyrehozhatjuk a hibát, pótolhatjuk a mulasztást, s akkor nem törlik az adószámunkat.

Postai úton kézbesíthetetlen irat

Ez az adószám-felfüggesztési jogcím már eddig is létezett. Sokan azt hiszik, ha nem veszik át az APEH levelét, akkor nincs ügy. Nem találják meg őket. A legújabb divat – ahogy az adóhatóság dolgozói mesélték-, hogy külső kerületekben lévő „zártkerti ingatlanokat” adnak meg székhelyként. A telek düledező kerítésén nincs levélszekrény, a telken belül egy kis szerszámos kamra, egyébként elhagyatott terület, ahová a postás is ritkán jár. Ilyenkor a postás azt írja a levélre, hogy „megfelelő levélszekrény hiányában a címzett számára kézbesíthetetlen”. Ezért 2009. február 1-i hatállyal felfüggesztési ok lett a megfelelő levélszekrény hiánya is, az eddigi adóhatósági tapasztalatokra alapozva. Egyes szakemberek máris a „jogbiztonság megrendülését” keresik a levélszekrény hiányának megállapításában és a postás hatalmának növekedésében.

Az adózó a székhelyén nem található

Mostanában az adóhatóság az újonnan alakult vállalkozások megtalálhatóságát is ellenőrzi. Erről olvashatunk az ellenőrzési irányelvekben is. Elsősorban a fiktív vállalkozások létrejöttét, és számlázási, adóelkerülési tevékenységét kívánják megelőzni. Megint képzeljék maguk elé a zártkerti ingatlant, vagy hétvégi telket, melynek címét székhelyként, a központi ügyintézés helyszíneként tüntetnek fel az adóhatóság felé. Itt a legritkább esetben találkoznak az adóellenőrök a vállalkozás képviselőjével.

Természetesen az adóhatóság is tévedhet. A vállalkozás az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően, a felfüggesztés megszüntetése iránt kérelmet terjeszthet elő.
Amennyiben a felfüggesztés elrendelésére az adóhatósági irat kézbesíthetetlensége vagy a székhely rejtett mivolta miatt került sor, az adóhatóság a székhely valódiságát a kérelemben előadottakkal kapcsolatban az adózó székhelyén is vizsgálhatja azzal, hogy a vizsgálat nem minősül ellenőrzésnek.
Ha az adóhatóság a kérelem alapján megállapítja, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt, a felfüggesztés megszüntetését határozattal elrendeli, de más esetben a kérelmet elutasítja.

Az adózót képviselő személy megléte

Amennyiben nem jelentették be a vállalkozás vezetőjét vagy a bejelentett képviselő nem valós személy (például egy hajléktalan személyi igazolványával kezdtek vállalkozásba) akkor is felfüggeszthetik az adószámot.
Garanciális szabály, hogy a felfüggesztés elrendeléséről, vagy annak megszüntetéséről az adóhatóság határozattal dönt. Az adószám felfüggesztéssel kapcsolatban hozott valamennyi döntés ellen fellebbezésnek van helye a felfüggesztést megszüntető határozat kivételével. A törvény, a fiktív székhely vagy szervezeti képviselő miatt elrendelt felfüggesztés esetén kötelezővé teszi a felfüggesztést elrendelő határozat hirdetményi úton való közlését.
Ha a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedett, a felfüggesztés megszüntetésének az adózó kérelmére és hivatalból is helye van.

A cikk teljes terjedelemben az Adóparadicsom magazin 2009/2. számában olvasható

Forrás: Adóparadicsom Magazin


Kapcsolódó cikkek

2023. október 3.

Uniós biztosjelölt: meg kell fontolni a kerozinadó és a fosszilis üzemanyagadó bevezetését

Mivel az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia a környezetvédelem területén, meg kell fontolnia a repülőgépek üzemanyagának megadóztatását, azaz a kerozinadó, illetve a fosszilis üzemanyagadó, azaz a karbonadó bevetésének lehetőségeit – jelentette ki Wopke Hoekstra holland külügyminiszter, új uniós biztosjelölt Strasbourgban, az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának (ENVI) meghallgatásán hétfőn.

2023. október 2.

Könnyebb lesz a KKV-k élete

Az ETAF (European Tax Adviser Federation) tájékoztatása szerint az Európai Bizottság 2023. szeptember 12-én elfogadott egy jelentős mérföldkőnek számító KKV javaslatcsomagot az EU-ban működő határon átnyúló mikro-, kis- és középvállalatok támogatására, mely az adózással kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek drasztikus könnyítésére irányul – hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.