A zárjegyfelhasználás, adatszolgáltatás új szabályai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

11/2008. (V. 9.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosítását tartalmazza a felhasználás és a napi adatszolgáltatás tekintetében.

A zárjegyeket a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatvány postai úton vagy elektronikus úton történő benyújtásával kell megrendelni úgy, hogy az legkésőbb a megrendelésben kért átvételi időpontot megelőző 15. napon beérkezzen a vámhatósághoz. A megrendelést a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatalhoz kell benyújtani. A megrendelés elektronikus benyújtása esetén az elektronikus napi adatszolgáltatás benyújtására vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A vámhatóság a zárjegyfelhasználónak megküldi a megrendelés visszaigazolását, mely elektronikus megrendelés esetében a központi elektronikus szolgáltató rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott értesítési tárhely útján történik. Ha a zárjegyek kiadásának a feltételei hiányoznak, vagy a zárjegyfelhasználónak a vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható jövedéki adótartozása van – nem értve ide, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek -, a Hivatal a kiadás elutasításáról határozatban dönt.

Új előírás, hogy a zárjegyet az alkoholtermék fogyasztói csomagolásra úgy kell felragasztani, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód pedig teljes terjedelmében látható legyen. Alkoholtermék palackba történő kiszerelése esetén a zárjegyet a nyakon és a zárókupakon áthúzódva úgy kell felragasztani, hogy a zárjegy a palack nyitásakor eltépődjön, valamint a vonalkód és a sorszám ne a zárókupakon húzódjon át, hanem azok a palack nyakán a sík felülettől legkevésbé eltérő felületre essenek. Amennyiben az alkoholtermék különleges formájú vagy zárási módú palackban, vagy nem palackban, hanem attól eltérő fogyasztói csomagolásban kerül forgalmazásra, a zárjegyet a Hivatal által előzetesen – a zárjegy adatainak olvashatóságára, láthatóságára és eltépődésére vonatkozó rendelkezések értelemszerű figyelembevételével – jóváhagyott módon kell a fogyasztói csomagolásra felhelyezni.

A rendelet kiegészül a zárjegyfelhasználásról szóló napi adatszolgáltatással kapcsolatos előírásokkal. A napi adatszolgáltatást az új 3. számú mellékletben közzétett nyomtatványon kell teljesíteni. A felhelyezett zárjegyek sorszámtartományát az alkoholtermékekre alkalmazott globális áru azonosító szám EAN (GTIN) szám, vagy – amennyiben a zárjegyfelhasználó az alkoholtermékeire nem alkalmaz EAN (GTIN) számot – a vámhatóság által képzett egyedi azonosító szám ( VP termékazonosító-szám) szerint részletezve köteles teljesíteni.

A zárjegyfelhasználó köteles az alkoholtermékei EAN (GTIN) számát a 4. számú melléklet I-II. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni, ha pedig ilyen számot nem alkalmaz, akkor az alkoholtermékeire VP termékazonosító-számot – a 4. számú melléklet I. és III. pontja szerinti adatok megadásával – igényelni az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványon.

Az EAN (GTIN) számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését az első alkalommal teljesítendő napi adatszolgáltatás időpontját legalább 20, illetve elektronikus benyújtás esetén 15 munkanappal megelőzően kell megtenni. Ezt követően csak az első bejelentésben, illetve igénylésben nem szereplő további alkoholtermék előállítása, forgalmazása, valamint a bejelentett EAN (GTIN) számú vagy VP termékazonosító-számmal rendelkező alkoholtermék jellemzőinek módosulása, illetve zárjegyfelhasználó általi gyártásának végleges megszüntetése esetén kell a változásokat bejelenteni, a zárjegyfelhasználás előtt legalább 10, illetve 5 munkanappal megelőzően, illetve a gyártás megszüntetésének napját követő 30 munkanapon belül.

Az EAN (GTIN) számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a nyomtatvány a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalhoz postai úton, vagy elektronikus úton, a napi adatszolgáltatás elektronikus benyújtására vonatkozó rendelkezései értelemszerű alkalmazásával történő benyújtásával kell megtenni. A vámhatóság a VP termékazonosító-számokat postai úton, elektronikus benyújtás esetén pedig elektronikusan – a KR értesítési tárhely útján – küldi meg, az igénylés beérkezésének időpontját követő 5 munkanapon belül.

A zárjegyfelhasználó a napi adatszolgáltatást az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatvány postai úton, a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalhoz történő benyújtásával, vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

A napi adatszolgáltatás elektronikus teljesítéséhez a zárjegyfelhasználónak, illetve a zárjegyfelhasználó által meghatalmazott vagy megbízott, állandó képviseleti joggal rendelkező személynek ügyfélkapuval kell rendelkeznie. A zárjegyfelhasználó, illetve a képviselő az eljárási jogosultságát a napi adatszolgáltatás elektronikus úton történő első teljesítését legalább 30 munkanappal megelőzően a vámhatóság által erre rendszeresített – a vámhatóság internetes honlapján közzétett – nyomtatványon a vámhatósághoz bejelenti, és ugyanezen nyomtatványon kell az eljárási jogosultságban bekövetkezett mindennemű változást is bejelentenie. Amennyiben a zárjegyfelhasználó a napi adatszolgáltatást ugyanazon képviselő útján kívánja teljesíteni, mint az elektronikus jövedékiadó-bevallási kötelezettségét, a képviselő a napi adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó képviseleti jogosultságát módosításként jelenti be.

A rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, a napi adatszolgáltatással kapcsolatos előírásokat ellenben 2008. június 1-jén lépnek hatályba, azzal, hogy 2008. július 1-jétől kell alkalmazni. Az rendelet kihirdetésekor a zárjegyfelhasználó az EAN (GTIN) szám bejelentési, illetve VP termékazonosító-szám igénylési kötelezettségének először legkésőbb 2008. június 10-éig, illetve június 15-éig köteles eleget tenni. Ha a zárjegyfelhasználó a napi adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtását választja, az eljárási jogosultságra vonatkozó bejelentést legkésőbb 2008. június 10-éig kell megtenni.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 22.

Matolcsy az inflációról: a kormány olajjal oltotta a tüzet

Egyetértve és együttműködve a jegybanki törekvésekkel a kormány az infláció letörését tekinti legfontosabb gazdaságpolitikai feladatának – jelentette ki a pénzügyminiszter csütörtökön, a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, Egerben. A jegybankelnök ugyanakkor úgy vélte: az „inflációs sokk” mélyén az ország gazdasági-pénzügyi függése rejlik, mely 2014 óta nőtt a meghatározó területeken.

2023. szeptember 22.

A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – az áfa-szabályok (3. rész)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az általános forgalmi adó rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja értelmében adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására már nem terjed ki. Tisztázzuk még az ingatlan-bérbeadás és a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás közötti különbséget.