Adókedvezmény jóváírása a pénztári számlákon


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az szja-bevallási szezon kezdetével az Adó szaklap szerzői gyakorlati példákkal illusztrálva több cikkben hívják figyelmet a bevallási nyomtatványok újdonságaira és kínálnak fogódzót a kitöltéshez. Dr. Andrási Jánosné írásából az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba, illetve a nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összegek után igénybe vehető jóváírás gyakorlati tudnivalóit emeljük ki.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba befizetett, illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség 2006. január 1-jétől megszűnt, helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára utalásáról rendelkezhet a pénztártag magánszemély az adóbevallásában vagy az adóhatósági, munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. Ez az új szabályozás a gyakorlatban egyrészt azt jelenti, hogy a „kedvezménnyel”, vagyis az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó nem csökkenthető, másrészt pedig azt, hogy rendelkezni csak abban az esetben lehet, ha a többi adókedvezmény levonása után marad még összevont adóalap utáni adó. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása.

Több önkéntes kölcsönös pénztárnál vezetett egyéni számla esetén is csak egy jelölhető meg.
2006. január 1-jétől megjelent az öngondoskodás negyedik pillére, a nyugdíj-előtakarékossági számlanyitási lehetőség, amelyhez az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan ugyancsak rendelkezési jogosultság párosul.

Az átutalást az adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie, vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. Amennyiben az adózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van, az utalásra az adótartozás rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor.

A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. Fontos tudnivaló ezzel kapcsolatosan, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát a magánszemély csak a bevallásában gyakorolhatja, emellett rendelkeznie kell egyetlen olyan nyugdíj-előtakarékossági számlával, amelyen a „NYESZ-R” megjelölés szerepel, ugyanis az átutalni rendelt összeget kizárólag ilyen számlára utalhatja az adóhatóság.

Amennyiben a magánszemély önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik, de az összevont adóalap utáni adókedvezményekkel csökkentett adó mindkét rendelkezés maradéktalan teljesítésére nem nyújt fedezetet, akkor az adóhatóság a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányát veszi figyelembe az utalásnál.
A rendelkező nyilatkozatokat a 0653-mas bevallás 01-B lapján lehet megtenni.

Dr. Andrási Jánosné írása teljes terjedelmében az Adó 2007/1-2. számában olvashatóKapcsolódó cikkek

2022. szeptember 29.

Figyelem: szeptember 30-ig lehet visszaigényelni a külföldi áfát

Péntekig van lehetőségük az áfalevonásra jogosult hazai vállalkozásoknak arra, hogy benyújtsák a külföldi áfa visszaigénylésére vonatkozó visszatérítési kérelmeiket – hívja fel a hazai vállalkozások figyelmét a Mazars. A nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló vállalat összefoglalójából kiderül: a szeptember 30-ai jogvesztő határidőig uniós és unión kívüli országokból is kérhetnek visszatérítést 2021-es vásárlásaik után a magyar áfaalanyok.

2022. szeptember 28.

A munkaerőpiacra lépők után járó szochó-kedvezmény

A szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény vehető igénybe a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak, a munkaerőpiacra lépők, a három vagy több gyermeket nevelő nők, a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatott személyek, továbbá a kutatók foglalkoztatása után. Bemutatunk egy érdekes jogesetet is.

2022. szeptember 28.

A láncértékesítés szabályai az áfa rendszerében (1. rész)

A láncértékesítés során ugyanaz a termék úgy vált tulajdonost többször is egymást követően, hogy a termék az első szereplőtől végül a láncolat utolsó szereplőjéhez kerül fizikailag. Ezeknek az ügyleteknek azért van különös jelentősége, mert gyakran megesik, hogy a termék a folyamat eredményeképpen átlépi egy, vagy akár több ország határát, valamint az áfatörvény speciális teljesítésihely-szabályt rendel az ilyen típusú ügyletekhez.