Adókedvezmény jóváírása a pénztári számlákon


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az szja-bevallási szezon kezdetével az Adó szaklap szerzői gyakorlati példákkal illusztrálva több cikkben hívják figyelmet a bevallási nyomtatványok újdonságaira és kínálnak fogódzót a kitöltéshez. Dr. Andrási Jánosné írásából az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba, illetve a nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összegek után igénybe vehető jóváírás gyakorlati tudnivalóit emeljük ki.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba befizetett, illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség 2006. január 1-jétől megszűnt, helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára utalásáról rendelkezhet a pénztártag magánszemély az adóbevallásában vagy az adóhatósági, munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. Ez az új szabályozás a gyakorlatban egyrészt azt jelenti, hogy a „kedvezménnyel”, vagyis az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó nem csökkenthető, másrészt pedig azt, hogy rendelkezni csak abban az esetben lehet, ha a többi adókedvezmény levonása után marad még összevont adóalap utáni adó. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása.

Több önkéntes kölcsönös pénztárnál vezetett egyéni számla esetén is csak egy jelölhető meg.
2006. január 1-jétől megjelent az öngondoskodás negyedik pillére, a nyugdíj-előtakarékossági számlanyitási lehetőség, amelyhez az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan ugyancsak rendelkezési jogosultság párosul.

Az átutalást az adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie, vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. Amennyiben az adózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van, az utalásra az adótartozás rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor.

A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. Fontos tudnivaló ezzel kapcsolatosan, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát a magánszemély csak a bevallásában gyakorolhatja, emellett rendelkeznie kell egyetlen olyan nyugdíj-előtakarékossági számlával, amelyen a „NYESZ-R” megjelölés szerepel, ugyanis az átutalni rendelt összeget kizárólag ilyen számlára utalhatja az adóhatóság.

Amennyiben a magánszemély önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik, de az összevont adóalap utáni adókedvezményekkel csökkentett adó mindkét rendelkezés maradéktalan teljesítésére nem nyújt fedezetet, akkor az adóhatóság a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányát veszi figyelembe az utalásnál.
A rendelkező nyilatkozatokat a 0653-mas bevallás 01-B lapján lehet megtenni.

Dr. Andrási Jánosné írása teljes terjedelmében az Adó 2007/1-2. számában olvashatóKapcsolódó cikkek

2021. szeptember 17.

Nem tisztességes bírságkedvezményért elvenni a jogorvoslati jogot

„Fogadd el még akkor is, ha nem érzed jogszerűnek, mert fele annyit fizetsz.” Ez akár egy NAV hirdetés szlogenje is lehetne. És talán nem is lenne különös mindez, ha nem arról lenne szó, hogy a NAV egy hatósági jogalkalmazó, és az ezeknek a szlogeneknek teret engedő jogszabály az adóigazgatási eljárás szabályrendszere.

2021. szeptember 17.

Dante-700 – Dante élete (1. rész)

Dante, a világirodalom egyik legnagyobb alakja 700 éve hunyt el. Főműve, az Isteni színjáték nehéz olvasmány, de ennek ellenére az értő irodalmárok a legmagasztosabb jelzőkkel illetik. Nem véletlenül, hiszen a nyugati kultúrára gyakorolt hatása egyedülálló, az irodalom, a zene, a képzőművészet, a filmművészet egyaránt sokat merített Dante nagyeposzából.