Adómegtakarítási lehetőségek pandémia után


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A koronavírus-járvány újabb hulláma is jelentős terhet rótt a gazdasági szereplők nagy részére. Ezek azok az adókönnyítési lehetőségek melyekkel a cégek jelenleg is élni tudnak.

Nézzük, melyek azok az adómegtakarítási alternatívák, amelyek a gazdaság újraindítását követően is igénybevehetőek. Hozzájárulhatnak a beruházások fellendítéséhez, a járvány alatt leépített munkaerő újbóli foglalkoztatásához, ezzel javítva a vállalkozások cash-flow helyzetét.

Társasági adó/KIVA

1. Tovább lazuló fejlesztési tartalék szabályok – kamatmentes adóhitel nagyvállalatoknak és kkv-knak!

A fejlesztési tartalék azzal, hogy előrehozott értékcsökkenésként egyösszegben elszámolható a TAO alapnál, egyfajta adóhitelként segítette/segíti a beruházást tervező vállalkozásokat. A jövőbeli beruházásra tekintettel lekötött eredménytartalék erejéig a lekötés évében nem kell Tao-t fizetni. Az adófizetés az eszköz hasznos időtartama alatt „csöpögtetve” történik, feltéve, hogy a lekötés évét követő 4. adóév végéig a beruházást megvalósítják.

Az utóbbi években fejlesztési tartalék igénybevehetőségének feltételei folyamatosan bővültek. 2020-ban már a teljes pozitív adózás előtti eredmény erejéig lehetett fejlesztési tartalékot képezni a 10 milliárd forintos abszolút korlát figyelembe vételével, 2021-re pedig az abszolút korlát is eltörlésre került. Azaz a fejlesztési tartalék képzésének a jövőre nézve már „csak” az adózás előtti nyereség szab korlátot.

A KIVÁ-ra áttérő kkv-k számára további adóelőnyt jelenthet, hogy a TAO alatt adóhitelként működő kedvezmény akár végleges adómegtakarítássá is változtatható!

adómegtakarítás

A fejlesztési tartalék vitathatatlan előnyei mellett azonban nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a lekötött tartalék korlátot szab az osztalékfizetési lehetőségeknek!

2.) Csoportos TAO-alanyiság – optimalizációs lehetőség belföldi cégcsoportoknak!

A csoportos társasági adóalanyiság lényege, hogy egy adott vállalatcsoport a társasági adónem tekintetében egyetlen adóalanynak minősül. A TAO csoport keletkezésének számos oka lehet: pl. központosított beszerzések vagy csoportos számlavezetés előnyeinek a kihasználása, cégcsoporton belüli szolgáltatóközpont létrehozása stb.

A tao-csoport talán legnyilvánvalóbb előnye a veszteségelhatárolási lehetőségekben ragadható meg. Jelentős egyszerűsítést jelent továbbá a csoportos tao-alanyok életében, hogy a tagok „belső” ügyletei során nem kell alkalmazni a transzferár adóalapkorrekciós szabályokat, továbbá dokumentációs kötelezettség sem merül fel ebben a viszonylatban.

Az adó/adóalapkedvezmények érvényesítése során egy csoporttagnak kell megfelelnie a jogszabályi feltételeknek.

3.) Beruházási adó-/adóalap és K+F kedvezmények kkv-knak és nemcsak nekik!

A tavalyi év egyik legjelentősebb TAO-t érintő változása volt a kkv-k által is igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény korlátjának csökkenése. A rendelkezés értelmében a kkv-k 2020 előtti 500 milliós fejlesztéseknél jóval kisebb volumenű beruházások esetén is érvényesíthetik ezt a kedvezményt.

Az adókedvezmény 2020-tól kezdve fokozatosan csökkenő értékhatárok mellett vehető igénybe. Kedvező változás továbbá, hogy a 2020. január 1-től bejelentett és megkezdett beruházások esetében nem kell létszám és bérköltség növelési feltételeknek megfelelni. A korábbi feltétel helyébe a létszámmegtartási feltétel lépett. Ennek értelmében az adókedvezmény első igénybevételét követő négy adóévben a foglalkoztatotti létszám nem csökkenhet a beruházás megkezdését megelőző 3 év létszámadataihoz képest.

A fentieken túlmenően a magánszemély taggal rendelkező kkv-k a korábbiakhoz képest változatlan feltételekkel vehetnek igénybe beruházási adóalapkedvezményt. Továbbá 2021-ben is változatlan feltételek vehetik igénybe a nem csak magánszemély taggal rendelkező kkv-k a beruházási hitel kamatához kapcsolódó adókedvezményt.

A kedvezmények nem csak az alapbevallásban, hanem önellenőrzéssel is érvényesíthetők, de figyelni kell a vonatkozó támogatáshalmozódási szabályokra is!

Az előzőekhez hasonlóan változatlan feltételekkel lehet igénybe venni a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó adóalapkedvezményt, valamint a K+F beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési adókedvezményt 100 millió Ft-os beruházásértékig. Fontos kiemelni, hogy a K+F tevékenységhez a tao-n túlmenően iparűzési adóban, innovációs járulékban és szochó-ban is kapcsolódnak adóelőnyok. A támogatáshalmozódási szabályokra figyelemmel kell lenni!

4.) A 2021. június 30-ig lezáruló adóévek esetében még élnek a régi jogdíjszabályok!

A Tao tv. átmeneti rendelkezései alapján a 2016. június 30-áig szerzett, előállított, illetve bejelentett immateriális jószágokra, utoljára a 2021. június 30-áig lezáruló adóévi adóalapból – azaz naptári éves adózók esetén utoljára a 2020-as adóévről szóló bevallásban – alkalmazhatók a régi, a jelenleginél „liberálisabb” szabályok. A régi szabályok értelmében a jelenleginél szélesebb körben (pl. védjegy, kereskedelmi név stb.) és nagyobb mértékben (nyereség helyett a bevétel erejéig) vehető igénybe a kedvezmény.

A jogdíjkedvezmény TAO-n túlmenően helyi iparűzési adóban és innovációs járulékban is igénybe vehető.

5.) Foglalkoztatáshoz kapcsolódó TAO -kedvezmények

2021-ben is változatlan feltételekkel vehető igénybe a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló/képzésben résztvevő személy, illetve az ilyen személyek továbbfoglalkoztatása, valamint a korábban munkanélküli személyek foglalkoztatása után adóalapkedvezmény.

A megváltozott munkaképességűekre vonatkozó kereseti korlát 2021-es eltörlésével fokozottan érdemes odafigyelni az ilyen személyek foglalkoztatására is, alkalmazásuk esetén a TAO-alap havonta és személyenként legfeljebb az érvényes minimálbér összegével csökkenthető a törvényi feltételek fennállása esetén. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a TAO-n túlmenően szocho-kedvezményekkel is preferálja a jogalkotó.

adómegtakarítás

6.) E-mobilitáshoz kapcsolódó TAO kedvezmény

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye kapcsán fontos megjegyezni, hogy az ilyen kedvezményt érvényesítő vállalkozásokat a NAV rendszeresen ellenőrzi. A tapasztalatok szerint a jogosulatlanul igénybevett kedvezmények, jellemzően a napelemes rendszerekhez kötődnek.

7.) Évközi KIVA-áttérés kkv-knak!

Azon vállalkozásoknak, amelyek dinamikus növekedéssel és magas bérköltséggel számolnak a következő évekre, érdemes lehet megfontolni a kivára való be- illetve átlépést, akár évközben is. A KIVA mértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, egyúttal a belépési és kilépési értékhatárok (bevétel és mérlegfőösszeg) is kedvezően változva jelentősen megemelkedtek 2021-től.

ÁFA

1.) Kérje vissza a behajthatatlan és a behajthatatlannak nem minősülő olyan követelésenek ÁFÁ-ját, ahol az ellenérték megszerzése ellehetetlenült!

A társasági cash-flow javítása elérhető a behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszaigénylésével is. Az Európai Bíróság (EUB) közelmúltbeli döntése korábban elévültnek hitt követelések esetében is megnyitja az ÁFA visszaigénylésének lehetőségét. A 2016. után keletkezett követelések esetében a szigorú ÁFA tv-beli szabályozás lazulása prognosztizálható az EUB döntései nyomán.

2021-től bekerült az ÁFA törvénybe egy speciális ÁFA -visszatéríttetései eljárás, melynek keretében minden olyan esetben lehetőség nyílik az ÁFA visszatéríttetésére, amikor az ellenérték megszerzése az kérelmezőnek fel nem róható okból ellehetetlenült. Természetesen ez a visszatéríttetési lehetőség is számos buktatót rejt magában, ugyanakkor erre a helyzetre is igaz a mondás: bátraké a szerencse!

2.) Webshopokra vonatkozó ÁFA -szabályok 2021-es módosulásai

Nem meglepő módon, a megváltozott fogyasztói trendekre reagálva, egyre több vállalkozás döntött a webshopon keresztül történő értékesítés mellett. Azon cégeknek, amelyek ilyen módon értékesítenek külföldi magánszemélyeknek kedvező megoldást jelenthet a célország szerinti adózásra való áttérés és az OSS rendszerbe történő regisztráció.

A külföldre értékesítő webshopok oldalán csökkenő adminisztrációval és a magyarnál alacsonyabb ÁFA -kulccsal lehet számolni a jövőben, ugyanakkor az új szabályok pl. az online piacterek felelősségének szabályozását tekintve terhesebbé is válnak egyben. Az IOSS rendszer az árut harmadik országól behozó gazdasági szereplők számára lehet előnyös.

3.) Csoportos áfaalanyiság, együttműködő közösségek

A TAO -csoporthoz hasonlóan jelentős ÁFA-megtakarítás érhető el a csoportos ÁFA-alanyiság létrehozásával pl. akkor, ha ún. tárgyi mentes és adóköteles tagok is vannak a csoportban és a cél a kedvező levonási arány kialakítása vagy a költségek megfelelő allokálása stb. Amennyiben adóbefizető és visszaigénylő tagok is vannak a csoportban, úgy jelentős cash-flow előny is elérhető, továbbá tekintettel arra, hogy a csoporton belül nincsen számlázás, adminisztratív előnyökkel is jár a csoport kialakítása.

A csoportos adóalanyisághoz hasonló, annál speciálisabb adóoptimalizálási lehetőség az együttműködő közösségek, amelyet bizonyos nagy hozzáadott értéket termelő szolgáltatások (pl. IT, marketing, tanácsadás, jogi szolgáltatások, számvitel, bérszámfejtés, biztosítási, üzletfejlesztési szolgáltatások stb.) ÁFAmentes tevékenységet folytató adóalany általi igénybevétele esetében érdemes mérlegelni az elérhető cash – flow előny miatt

4.) 5 százalékos lakásáfa

Mind a magánszemélyek, mind az ingatlanberuházók számára jó hír, hogy 2021-től újra 5%-os áfamértékkel adózik az új lakások, lakóingatlanok értékesítése. A kedvező adómérték 2026. december 31-ig lesz alkalmazható, feltéve, hogy az értékesített lakás esetén az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napjáig véglegessé válik, vagy az építési tevékenységet legkésőbb eddig az időpontig bejelentették. A kedvező szabály mind a hagyományos adásvételre, mind a lakóingatlan generálkivitelező általi átadására alkalmazható.

5.) Egyéb ÁFA-spórolási lehetőségek

További ÁFA-megtakarítási lehetőségekről (import önadózói engedély, vám és adóraktáron keresztül történő értéksítés) korábbi blogbejegyzésünkben írtunk.

Helyi iparűzési adó

1.) HIPA 1 százalék kkv-knak

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára jelent segítséget a tavalyi év végén bejelentett HIPA-könnyítések, melyek értelmében az idei év vonatkozásában a hipa-mérték 1 százalékra csökken (azokon a településeken, ahol 1 százaléknál magasabb mértékű adó van hatályban),és a 2021-ben esedékes hipa előlegek is megfeleződnek.

2.) Mentesülés az ideiglenes tevékenység utáni HIPA alól

Az építőiparban tevékenykedő társaságok számára pozitív változást jelent, hogy 2021-től már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet.

Foglalkoztatással összefüggő kedvezmények – SZÉP -kártya és szocho-kedvezmények

A járvány jelentősen befolyásolta a munkaerőpiacot, hiszen a negatív gazdasági hatások következményeként rengeteg munkáltató kényszerült átmenetileg vagy véglegesen megszüntetni bizonyos munkaköröket. Erre reagálva, a kormány számos – adórendszeren belüli és kívüli – intézkedéssel próbálta ösztönözni a foglalkoztatókat a munkahelyek fenntartására. Ilyen jellegű intézkedés volt például a SZÉP-kártya juttatások szocho, illetve szakképzési hozzájárulás-mentességének június 30-ig történő biztosítása. Az egyenlegek időben korlátlanul felhasználhatók, a pénzforgalmi szolgáltatók a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig a munkavállalóval szemben díjat nem számíthat fel.

A munkaerőpiacra lépés/visszatérés kapcsán szocho-kedvezményeket is érvényesíteni lehet (pl. munkarőpiacra lépők kedvezménye, három vagy több gyermekes nők kedvezménye). Abban az időszakban, amikor munkáltató teljes egészében mentesül a szochó alól, a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetnie, viszont amikor csak részlegesen mentesül a szochó alól, akkor a szakképzési hozzájárulást meg kell fizetni.

A hivatkozott kedvezmények a KIVÁ-ban is érvényesíthetők az adóalapból: amikor teljes szocho -mentesség illeti meg a munkáltatót, ott a minimálbér összegéig csökkenthető a KIVA-alap személyenként.

Adófizetési könnyítési lehetőségek

2021. január 1-től a megbízható adózók és a magánszemélyek esetében egyaránt megduplázódott az automatikus adófizetési könnyítések felső értékhatára, ezáltal szélesebb körben lesz alkalmazható ez a kedvezmény.

A járványhelyzet, illetve pl. az évközi KIVA-áttérések miatt a korábbi időszakhoz képest visszaeső adóterheléssel számolni kénytelen cégek számára 2021-ben is lehetőség nyílik adóelőleg-mérséklési kérelmek benyújtására tao-, HIPA- , innovációs járulék adónemekben. 2018-tól a túlzott mérséklésért már nem szabható ki mulasztási bírság, ugyanakkor a kedvező szabály igénybevételét nehezíti az a körülmény, hogy mérséklési kérelem benyújtásának napján az adózó nem rendelkezhet más adónemeken nettó adótartozással. Tapasztalataink szerint ezt a szabályt az adóhatóság a gyakorlatban vitatható módon úgy értelmezi, hogy nettó tartozásnak tekinti az olyan összegeket is, amelyekre fizetési kedvezmény eljárás van folyamatban.

Adórendszeren kívüli támogatási lehetőségek

Természetesen nemcsak az adózás, hanem a pénzügy területén is érdemes keresni a likviditást, finanszírozást javító lehetőségeket. A KKV szektor számára elérhető hitelprogramokról is hasznos lehet tájékozódni.

A bejegyzés szerzője Varga Diána, az RSM  adóüzletágának vezető menedzsere. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek