Adótartozása van? Felejtse el!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben (Szja tv.), illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben (Tao tv.) lévő kedvezményeket nem lehet igénybe venni, ha az adózónak az önkormányzati adóhatóságnál vagy az állami adóhatóságnál vezetett adószámlákon 2006. december 31-én adótartozása volt – hívja fel a figyelmet az adóhatóság a honlapján közzétett tájékoztatójában.

Ez alól kivételt képez, ha az adózó az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásra az eredeti esedékesség időpontja előtt vagy után, de 2006. december 31-éig fizetési könnyítést kért és azt az adóhatóság engedélyezte, függetlenül attól, hogy a határozat 2006. december 31-ét követően emelkedett jogerőre.

Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves adószámlára megfizetett adót teljesítettnek kell tekinteni. Ezt azonban mindig egyedileg kell megvizsgálni, ugyanis pusztán a túlfizetés ténye miatt nem keletkezik automatikusan téves befizetés. A túlfizetés ugyanis egy „”tudatos”” befizetés, amelyet az adózó bizonyos feltételek fennállása esetén visszaigényelhet. A téves befizetéskor pedig az adózó benyújtja a bevallását, majd az abban megjelölt adót nem a megfelelő adónem számlára fizeti meg. Az utóbbi esetben azonban a befizetett adó összege, a befizetés időpontja egyértelműen beazonosíthatóvá teszi a befizetés téves jellegét.

Jogosulatlan

Adótartozásnak az adózás rendjéről szóló törvény szerint az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás minősül. Az Szja tv. és a Tao tv. az adótartozás vizsgálatánál egyértelműen az állami adóhatóságnál vagy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozást jelöli meg, ezért a vámhatóságnál és az illetékhivataloknál 2006. december 31-én nyilvántartott tartozásokat nem kell vizsgálni.

Az adóhatóság az adószámlát adónemenként vezeti, és az elszámolás is külön-külön történik, ezért az egyik adónemben, például társasági adónemben keletkezett túlfizetés nem befolyásolja a más adónemben, például általános forgalmi adóban fennálló adótartozást. A túlfizetés és az adótartozás nem számolható el egymással szemben automatikusan. Ha valaki egy adott adónemre adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be, az adóhatóság a túlfizetés összegét az adózó kérelmére az általa nyilvántartott más adótartozásra számolja el.

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból az általa nyilvántartott, az adózót terhelő más adótartozásra számolja el, vagy adótartozás hiányában törli. Ha a túlfizetés már a felszámolási eljárás kezdő napja előtt fennállt vagy jogutód nélkül megszűnt adózó adószámláján van, a túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból elszámolja az adózót terhelő adótartozásra – derül ki a tájékoztatóból.

Forrás: Piac&Profit


Kapcsolódó cikkek

2024. április 12.

Niveus: milliókat nyerhetnek bizonyos cégek még néhány hétig

A 2024-es adótörvény módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését. Így azok is mentesülhetnek a társasági adó (TAO) megfizetése alól, akik korábban nem jelentették be a NAV felé a más társaságokban szerzett tulajdonrészüket és azt most pótolják. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség-foglalja össze a Niveus Consulting Group.

2024. április 12.

A vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (7. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkoznak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.