Árfolyam az áfában (III. rész)


A cikksorozat ezen részében a harmadik államból importált termék távértékesítése, valamint a Közösségen belüli távértékesítés és távolról is nyújtható szolgáltatás tekintetében meghatározott értékhatár forintosítási szabályairól lesz szó.

Az előző részek itt olvashatók.

Releváns jogszabály:

– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 Az Áfa tv.-ben meghatározott értékhatárok (folyt.)

Speciális árfolyamelőírások (folyt.)

Harmadik államból importált termék távértékesítése 

A harmadik országból importált, 150 euró belső értéket meg nem haladó termékek távértékesítéséhez kapcsolódóan az Áfa tv. több speciális szabályt is tartalmaz:

  • az import egyablakos rendszer (iOSS) alkalmazásának [XIX/B. Fejezet – a 150 eurós értékhatárra a 253/O. § hivatkozik], illetve az import áfa egyszerűsített eljárásban (special arrangement – SA) – posták, gyorsposták általi adóbeszedés útján – történő megfizetésének választására [XIX/C. Fejezet – a 150 eurós értékhatárra a 253/X. § hivatkozik] vonatkozó lehetőséget, illetve
  • az import távértékesítésnek elektronikus felület (a továbbiakban: platform) útján történő elősegítése esetén a platform adófizetésre kötelezetté tételét („vélelmezett értékesítő”-szabály) [12/C. § (1) bekezdése].

Az említett rendelkezésekben hivatkozott 150 eurós értékhatár átszámítására az Áfa tv. 256. § (2) és (4) bekezdései vonatkoznak.

Kiindulásként itt is a külföldi utas adómentességénél leírtak érvényesek, azaz a tárgy naptári év egészére alkalmazandó forintösszeg megállapításához a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az átváltás eredményeként kapott összeg 1000 forintra kerekítendő.

A 150 euró forintban kifejezett ellenértékét tehát évente egyszer kell megállapítani, és a naptári év egészében ezt a forintösszeget kell alkalmazni. A külföldi utasra vonatkozó értékhatár kiszámításához képest azonban az import távértékesítés 150 eurós értékhatára vonatkozásában speciális előírás az, hogy az éves kiigazítás időpontjában hatályban lévő árfolyam továbbra is alkalmazható, ha az euróban megadott összeg átszámítása

  • a kerekítés előtt a forintban kifejezett összeg 5%-ánál kisebb változásához vagy
  • az összeg csökkenéséhez

vezet.

2023-ban a fentiek értelmében a 2022. október 3-án érvényes MNB devizaárfolyamot (422,51 forint/euró) kell alapul venni. A szorzat ezer forintra kerekítve 63.000 Ft, ezért idén ez a forintban meghatározott értékhatár.

Közösségen belüli távértékesítés és távolról is nyújtható szolgáltatás

Termék Közösségen belüli távértékesítése esetén az áfa rendszerében a teljesítési hely főszabály szerint a célország, míg nem adóalany igénybevevők részére nyújtott műsorszolgáltatási, elektronikus és távközlési szolgáltatás (ún. távolról is nyújtható szolgáltatás) esetében az igénybevevő országa. Az Áfa tv. azonban bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén megengedi, hogy a teljesítés helye az indulási ország, illetve a szolgáltatásnyújtó tagállama legyen.

Ezen feltételek egyike a 49/A. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az, hogy

  • a Közösségen belüli távértékesítés keretében más tagállambeli végső fogyasztók részére értékesített termékek, valamint
  • a távolról is nyújtható szolgáltatások

adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege (együttesen!)

  • sem a tárgyévben,
  • sem az azt megelőző évben

nem haladja meg a 10.000 eurónak megfelelő pénzösszeget.

Az említett 10.000 euró összeg forintban történő megállapításához a 256. § (3) bekezdése szerint az Európai Központi Bank által a 2017/2455/EU tanácsi irányelv elfogadásának (2017. december 5.) napján közzétett forint/euró árfolyamot (313,96 forint/euró) kell alkalmazni. Az átváltás eredményeként kapott összeg a 256. § (1) bekezdése alapján 100.000 forintra kerekítendő.

A rögzített árfolyamra és a kerekítési szabályra tekintettel a 10.000 euró 3.100.000 Ft-nak felel meg. Ez az értékhatár minden évben 3.100.000 Ft, függetlenül attól, hogy az adott évben az euró árfolyama hogy alakult.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Izer Norbert: egyszerűsödnek az adózói adminisztrációs terhek

Uniós szinten is példaértékű változásokat hajtott végre az adóadminisztráció csökkentése terén Magyarország az elmúlt években, ezt folytatta a kormányzat az Eseményalapú Adatszolgáltatási Platform (EMAP) projekttel, amelynek célja a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő adminisztrációs terheinek csökkentése – mondta Izer Norbert.

2024. április 15.

Árfolyam az áfában (X. rész)

A cikksorozat soron következő része az előlegfizetéshez és a fordított adózáshoz kapcsolódó egyes kérdéseket tárgyalja.

2024. április 12.

Niveus: milliókat nyerhetnek bizonyos cégek még néhány hétig

A 2024-es adótörvény módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését. Így azok is mentesülhetnek a társasági adó (TAO) megfizetése alól, akik korábban nem jelentették be a NAV felé a más társaságokban szerzett tulajdonrészüket és azt most pótolják. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség-foglalja össze a Niveus Consulting Group.