Árfolyam az áfában (XVIII. rész)


Cikksorozatunkat az online számlaadat-szolgáltatás árfolyamhoz kapcsolódó kérdéseivel folytatjuk.

Az előző részek itt olvashatók.

Releváns jogszabály:
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Online számlaadat-szolgálatás

Az Áfa tv. előírásai

Amint arról a cikksorozat XIII. részében már volt szó, belföldi teljesítési helyű értékesítés esetén a számlán az áthárított áfát forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek, az alkalmazott árfolyam azonban nem kötelező eleme a számlának.

Az Áfa tv. 10. számú mellékletének 2. és 4. pontja ehhez képest több adatot követel meg, mivel az online számlaadat-szolgáltatás keretében előírja a forintra történő átszámításhoz alkalmazott, 80. § és 80/A. § szerinti (banki, jegybanki vagy EKB-) árfolyamról történő információ közlését is. Ebből következően, még ha magán a számlán nem szerepel is az árfolyam, az adóhatóság felé mindenképpen jelenteni kell azt.

[Megjegyzendő, hogy az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség nem terjed ki az olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról készült számlára, számlával egy tekintet alá eső okiratra, amely ügylet teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének Magyarországon az egyablakos rendszerbe (OSS) regisztrálva tesz eleget. Az ilyen ügyletek árfolyamvonzatairól a cikksorozat későbbi részében lesz szó.]

A külföldi pénznemben kiállított számla tekintetében a számlázóprogrammal készült bizonylatok esetében az Áfa tv. több információ átadását követeli meg, mint számlatömbből kibocsátott számlák esetén.

Nyomdai úton előállított nyomtatvány (köznapi néven számlatömb) használatával kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében adatot kell szolgáltatni

 • az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről, valamint
 • külföldi pénznem esetén az annak forintra történő átszámításához alkalmazott, 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamról.

Számlázóprogram használata esetén

 • az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről, valamint
 • külföldi pénznem esetén
  • a forintra átszámított adatokról és
  • a forintra történő átszámításhoz alkalmazott, 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamról

kötelező az adatszolgáltatás.

Interfész specifikáció

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat a NAV Online Számla rendszer aktuális verziójának interfész specifikációja foglalja össze. A cikk írásakor alkalmazott NAV Online Számla 3.0 rendszer interfész specifikációja az alábbi linken érhető el:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/files/container/download/Online_Szamla_interfesz%20specifikacio_HU_v3.0.pdf

Az interfész specifikáció felhívja a figyelmet az alábbiakra.

A számláról vagy módosító okiratról történő adatszolgáltatáskor minden esetben meg kell adni

 • a használt pénznemet (currencyCode) és
 • az átváltási árfolyamot (exchangeRate).

Ha a módosító számla nem tartalmaz számlasort, de a számlafejben lévő változás miatt az átváltási árfolyamot ismét közölni kell, akkor az exchangeRate tagban a módosítást megelőző, utolsó érvényes értéket kell feltüntetni.

Nem csupán az áthárított adót tartalmazó adatszolgáltatásoknál, hanem az áthárított adót nem tartalmazó adatszolgáltatásoknál is kötelezően meg kell adni a valós, a számla nettó értékének átszámításához használt árfolyamot.

Forinttól különböző fizetőeszközben kiállított gyűjtőszámla esetén

 • az árfolyamadatok az egyes tételeknél szerepeltetendők (aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate elem), nem pedig a számla egészére vonatkozóan, az exchangeRate elemben;
 • fel kell tüntetni a számlafejben az átváltási árfolyamot, amely ebben az esetben a számlaösszesítőben szereplő nettó összeg forintban kifejezett összegének, valamint a nettó összeg számla pénznemében kifejezett összegének hányadosa (invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF értéke elosztva az invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount értékével);
 • ha a külföldi pénznemben kiállított gyűjtőszámla módosításakor nem szerepel számlasor az adatszolgáltatásban, és ezért a számla összege nem változik, akkor az átváltási árfolyamban az utolsó, előzőekben ismertetett módon kiszámított hányadost kell szerepeltetni.

Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

Hullócsillagok – adócsaló médiavállalat omlott össze

Rövid életű, egyben hamis csillagként ragyogott a médiaiparban az a bűnszervezet, amely megközelítőleg kétmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel. A pénzügyi nyomozók nagyszabású akciója során 52 helyszínen csaptak le egyszerre a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység.