Átláthatóbb lesz az építőipari kivitelezés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ígéri az önkormányzati és területfejlesztési tárca. 2008. január 1-től módosulnak a kivitelezési előírások, szigorodnak a szakmai követelmények és a szerződéses kötelezettségek. A tervezet már olvasható a tárca honlapján.

A hatályos 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet helyébe lépő új jogszabály pontosan meg fogja határozni az építés résztvevői (építtetők, tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, kivitelezők, stb.) feladatait, felelősségét, valamint elő fogja írni szakmagyakorlási jogosultságukat és szigorítani fogja az ellenőrzést is.

Építési szerződés, építési napló

Az új rendelet részletesen fogja szabályozni az építési szerződés formai és fontosabb tartalmi elemeit, és kötelezővé teszi az írásbeli szerződéskötést. A szerződésben fel kell sorolni az alvállalkozó kivitelezőket, a teljesítést biztosító mellékkötelezettségeket, és utalni kell a szakmai felelősségbiztosításra is. A kivitelezés megkezdésekor az építési munkahelyet rendeletben meghatározott részletszabályok szerint lehet majd átadni és átvenni.
Az építési napló vezetésének újraszabályozása az egyik legfontosabb eleme a tervezetnek, hiszen ez az egyik olyan hiteles dokumentum, amely az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos polgári perekben a döntések alapját képezi. Az újrendelet rögzíti majd a napló szakmai tartalmát, vezetésének szabályait, a naplóba bejegyzők és betekintők személyét, a bejegyzés módját, a felhasználás, megőrzés szabályait. A tartalmi és formai követelményeket a melléklet tételesen felsorolja.

Adóhatósági bejelentés

A kivitelezés megkezdését megelőzően 15 nappal az építtetőnek be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatóságnak a közbeszerzéssel érintett építkezést, illetve 30 millió forint építményértéket meghaladó építkezést. Ezzel egyidejűleg az adóhatóságot is tájékoztatnia kell az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értékről az építés helyszínének pontos címéről és helyrajzi számáról. Egyéb épületekre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség, de azt utólagosan, a kivitelezés megkezdését követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni. Az építésfelügyeleti hatóság így már idejében ki tudja szúrni a jogosulatlan, kontár, szakszerűtlen kivitelezést.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 17.

Digitalizálódó adózás Afrikában

Számos érdekességet tartogatnak számunkra is az afrikai országok áfarendszerei. Amennyiben összességében nézzük a folyamatokat, kijelenthetjük: Afrika digitalizálódik.

2024. április 17.

Új K+F adókedvezmény

A kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására a korábbi adóalap kedvezmények mellett 2024. januárjától új adókedvezményt is bevezetésre került a társasági adóban (1996 évi LXXXI. törvény 22/G. §).