Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (VI. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunk mostani részében olyan eseteket mutatunk be, amelyekben a bérleti díj kifizetése különböző időpontokban esedékes.

Teljesítési időpont több időszakot érintő díjtételekből összeálló ellenérték esetén (folyt.)

Teljesítési időpont egymással fő- és mellékszolgáltatási viszonyban álló ügyleteknél (folyt.)

Példa 1:

A bérleti díj mindig a tárgyhó 10. napján fizetendő.

A 2021. októberi gázfogyasztást a közműszolgáltató 2021. december 5-én számlázta ki a bérbeadónak, aki iktatást, könyvelést stb. követően 2022. január 20-án számlázta tovább a költséget a bérlő felé, 2022. február 5-ei esedékességgel.

Mivel 2022. februárjában a 2022. februári bérleti díj fizetendő, ezen bérleti díjhoz kapcsolódnak járulékosan a 2022. februári esedékességgel továbbszámlázott közüzemi díjak, akkor is, ha maga a fogyasztás (a példa szerinti esetben a továbbszámlázott gázfogyasztás) ténylegesen még a 2021. évre esett.

Az érintett időszak a főszolgáltatásnak minősülő bérlet időszaka, 2022. február hónapja. Ennek utolsó napja 2022.02.28., azt kell tehát vizsgálni, hogy a számlakibocsátás napja és a fizetési esedékesség ehhez képest hogyan alakul. Tegyük fel, hogy a 2022. februári bérleti díjról a bérbeadó 2022. február 2-án bocsátotta ki a számlát. A bérleti díj és a gázköltség számlázása külön történt, ezért az említett dátumokat is külön kell megvizsgálni a két számla tekintetében.

Áfa tv. 58. §A bérleti díjról a számla az időszak utolsó napját (2022.02.28.) megelőzően (2022.02.02.) ki lett bocsátva, és az ellenérték is korábban (2022.02.10.) esedékes. A teljesítési időpontot ezért az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján kell megállapítani, az a számla kibocsátásának időpontja (2022.02.02.).

A gázköltségről a számla szintén az időszak utolsó napját (2022.02.28.) megelőzően (2022.01.20.) lett kibocsátva, és az ellenérték is korábban (2022.02.05.) esedékes. A teljesítési időpontot ezért itt is az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján kell megállapítani, az a számla kibocsátásának időpontja (2022.01.20.).

Jól látható, hogy habár azonos az időszak, és mindkét számla tekintetében a kibocsátás és az esedékesség is megelőzi az időszak utolsó napját, a teljesítés napja eltér. Ha a bérbeadó negyedéves bevalló, akkor a példa szerinti esetben mindkét számlát a 2022. első negyedévi bevallásába kellett beállítania. Ha viszont havi bevalló, akkor a bérleti díj a 2022. februári, míg a továbbterhelt gázdíj a 2022. januári időszakba került be.

Példa2:

Változtassunk az előző példán annyit, hogy a bérleti díj a tárgyhót követő hó 10. napján esedékes. Ekkor a gázdíjjal azonos hónapban, 2022. februárjában a 2022. januári bérleti díj fizetendő, ezért a továbbszámlázott gázdíj a 2022. januári bérleti díjhoz kapcsolódik járulékosan.

Az érintett időszak a főszolgáltatásnak minősülő bérlet időszaka, 2022. január hónap, ennek utolsó napja 2022.01.31., azt kell tehát vizsgálni, hogy a számlakibocsátás napja és a fizetési esedékesség ehhez képest hogyan alakul. A bérleti díj és a gázköltség számlázása külön történt, ezért az említett dátumokat is külön kell megvizsgálni a két számla tekintetében.

A bérleti díjról az időszak utolsó napját (2022.01.31.) követően (2022.02.02-án) lett kibocsátva a számla, és az esedékesség (2022.02.10.) is az időszak utolsó napjához képest későbbre esik. Mivel a 60 napon még belül van, a teljesítés időpontja az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának első fordulata értelmében az esedékesség dátuma (2022.02.10.).

A gázköltségről a számla az időszak utolsó napját (2022.01.31.) megelőzően (2022.01.20.) lett kibocsátva, az ellenérték viszont itt is az érintett időszak utolsó napját követően, de még 60 napon belül (2022.02.05.) esedékes. A teljesítési időpontot ezért itt is az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának első fordulata alapján kell megállapítani, az az esedékesség dátuma (2022.02.05.).

Láthatjuk, hogy mivel eleve az esedékesség alapján történt a főszolgáltatáshoz való hozzárendelés, és itt a teljesítési időpontot is az esedékesség határozza meg, az érintett időszak mellett a teljesítés időszaka is egybeesik (habár a pontos dátum eltér) a két számla tekintetében. A számlákon tehát eltérő teljesítési időpontot kell feltüntetni, de mivel ezek ugyanazon hónapra esnek, a két tétel ugyanazon bevallásba kerül be.

Példa3:

A 2022. júniusi bérleti díjról 2022. július 15-én bocsátják ki a számlát, 2022. augusztus 15-ei esedékességgel.

A bérlőre továbbhárított 2022. májusi gázdíjról a bérbeadó 2022. július 31-én bocsátja ki a számlát, 2022. augusztus 31-ei esedékességgel.

Mivel azonos hónapban esedékes a megfizetésük, a továbbhárított 2022. májusi gázdíj a 2022. júniusi bérleti díjhoz mint főszolgáltatáshoz kapcsolódik járulékosan. Az érintett időszak tehát 2022. júniusa, melynek utolsó napja 2022. június 30. Az ezt követő 60. nap 2022. augusztus 29.

Tekintettel arra, hogy az esedékesség az érintett időszak utolsó napját követi, mindkét számlán az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja alapján kell megállapítani a teljesítési dátumot.

A bérleti díj esedékessége (2022.08.15.) az időszak utolsó napját követő 60. napnál (2022.08.29.) korábbi, ezért a bérleti díjról kibocsátandó számlán az esedékességet kell feltüntetni teljesítési időpontként.

A gázdíjról szóló számla viszont már a 60. napon túl, 2022.08.31-én esedékes, ezért ezen az időszak utolsó napját követő 60. napot, 2022.08.29-ét kell megjelölni teljesítési dátumként.


Kapcsolódó cikkek

2022. április 28.

Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (I. rész)

Időszakos/időszaki elszámolás, határozott időre szóló elszámolás, elszámolási időszakhoz kötött teljesítések, részletfizetés, folyamatos teljesítésű ügyletek – az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó esetköröknek már a megnevezése körül is sok a bizonytalanság, magának a teljesítési időpontnak a meghatározása pedig még több fejtörést okoz a mindennapi jogalkalmazás során, nem is szólva arról, hogy a teljesítés dátuma nem mindig esik egybe az adómegállapítás időpontjával. Cikksorozatunk az Áfa tv. 58. §-ához kapcsolódó kérdések megválaszolásához ad segítséget.