Az eljárás tisztessége II.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, az új eljárás megkezdésével kapcsolatos ellenőrzési határidő túllépése önmagában a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelmét nem jelenti. A közigazgatási bíróság az eljárási szabályok keretei között köteles vizsgálni azt, hogy a határidőt követő időszakban bekövetkezett-e olyan változás az adózót érintő jogi és ténybeli körülményekben, amelyek miatt sérelmesek számára az adójogi szankció határidőt követő megállapítása, mint a határidőn belüli lett volna. Így különösen azt szükséges vizsgálni, hogy lehetetlenné vált-e, vagy jelentősen elnehezült-e az adózó számára nyilatkozattételhez és a védekezéshez való jog gyakorlása az adóhatóság működési körében bekövetkező okokra visszavezethető módon.

A számla kibocsátója adóköteles ügylet hiányában, tartalmi hiteltelen számla alapján is köteles megfizetni a számlán feltüntetett adót, ez alól csak abban az esetben minősül, ha az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén a számlakorrekciót jogszerűen végrehajtotta. Az adóhatóság nem az Art. 108. § (1) bekezdése szerinti becsléssel jár el, amikor a Sztv. 62. § (2) bekezdése szerint határozza meg a fizetendő adó alapjául szolgáló készlet értékét.

A következőkben egy jogesetet mutatunk be.

Adózó 2000. június 2-a óta folytat gazdasági tevékenységet, fő tevékenysége fa, építőanyag, szaniteráru nagykereskedelem. Adózó 2013 decembere előtt a távol-keleti országokból származó személyes kapcsolatai alapján nyomott áru, kifutó szériájú, olcsó műszaki termékeket szerzett be, amelyeket a raktárhelyiségében tárolt. Adózó a 2013. december 30-án kelt taggyűlési jegyzőkönyv szerint elhatározta, hogy M.-ban csempe áruházat nyit, és rögzítette, hogy 2013. évben sikerült megszabadulnia nyomott áron a sok év alatt felgyülemlett „órás” készletétől. Adózó az általa raktározott, készleten lévő termékek körében selejtez…


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2021. november 17.

Az eljárás tisztessége I.

Adózó 2016. május 24-én a N. M.-nél (NGM), mint az adópolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban alperessel együtt: alperes) a szolgáltatási díj egyidejű megfizetése mellett előterjesztett kérelmében adó feltételes megállapítására irányuló kérelmet terjesztett elő, amely alapján az NGM Helyettes Államtitkára 2017. február 1-jén kiadmányozta a miniszter, mint hatáskör gyakorlója megbízásából meghozott érdemi határozatát. A határozat A. IV. pontja szerint az eljárásért fizetendő díj összege 5.000.000 Ft, a VI. pontja értelmében az eljárási határidő megtartott volt.

Az eljárás során az NGM Főosztályának vezetője 2016. augusztus 22-én kelt, adózó által másnap átvett iratával az ügyintézési határidőt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 132. § (4) bekezdésére utalással – indokolás nélkül – 60 nappal meghosszabbította, majd a 2016. október 18-án kelt hiánypótlási felhívást bocsátott ki – az eljárás megszüntetésének terhe mellett – a kérelemmel érintett adónemek pontosítása érdekében. Adózó válaszát 2016. november 3-án nyújtotta be, és egyben kifogásolta az eljárási határidő t…