Csoportos társaságiadó-alany tagjainak nyilatkozata a jövedelem-(nyereség-)minimumról


„A”, „B” és „C” társaság 2023. január 1-je óta csoportos társaságiadó-alanyként működnek, a csoportkép-viselői feladatokat „C” társaság látja el. A 2023-as adóévről szóló bevallás összeállítása során merült fel az a kérdésünk, hogy a csoportos társaságiadó-alanynak kell-e alkalmaznia a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályokat, vagy azokat a csoporttagoknak kell figyelembe venniük az egyedi adóalap megállapítása során. A 2329 jelű nyomtatvány NY-01-es lap 30. sorában a csoportképviselő kinek (mely adózónak) a vonatkozásában nyilatkozik a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályok alkalmazásáról?

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 5. § (11) bekezdése szerint a csoportos társaságiadó-alany adókötelezettségét a csoporttagok közül e célra kijelölt és az állami adó- és vámhatóságnak bejelentett csoporttag mint csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti, vala-mint ugyanilyen módon gyakorolja adózói jogait. Mindez a bevallási kötelezettség szempontjából azt jelenti, hogy a társasági adóról csoportszinten, egy darab bevallást kell beadni, ezt a csoportképviselő készíti el, nyújtja be. Ah-hoz, hogy a csoportképviselő elkészíthesse a bevallást, szüksége van a csoporttagok adataira. Ezzel összefüggésben a Tao tv. 6. § (12) bekezdése a csoporttagok számára előírja, hogy az egyedi adóalapjukról adóévenként, a csoportos társaságiadó-alany adóévre vonatkozó éves társaságiadó-bevallása benyújtására előírt határidőt megelőző 15. napig (általános esetben az adóévet követő május 16-áig) a csoportképviselő részére nyilatkozatot tegyenek. A csoportképviselő ezeket a nyilatkozatokat átveszi, majd az azokban feltüntetett adatokról – csoporttagonként elkülönítve –, valamint a saját adatairól az éves társaságiadó-bevallásban adatot szolgáltat az adóhatóságnak.

A csoportos társaságiadó-alany adóévi adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adó-alapok összege, módosítva a csoportszintű veszteségleírással. A csoporttag az egyedi adóalapja meghatározása során köteles a Tao tv. 6. § (5)–(11) bekezdéseinek megfelelő alkalmazására [Tao tv. 6. § (14) bekezdés]. Ha a csoporttag az egyedi adóalapjának megállapításakor a Tao tv. 6. § (5) bekezdés a) pontját alkalmazza, azaz az adózás előtti eredménye, illetve az adóalapja közül a magasabb nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimum összegét, és az adóalapját az általános szabályok szerint állítja meg, akkor a bevallást kiegészítő nyomtatványt az érintett csoporttag vonatkozásában a csoportképviselő nyújtja be.

A Tao tv. 6. § (14) bekezdéséből egyértelműen megállapítható, hogy a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályokat a csoporttagoknak az egyedi adóalapjuk meghatározása során kell alkalmazniuk. A jövedelem-(nyereség-)minimummal kapcsolatos nyilatkozatot csoportos társaságiadó-alany esetében nem a 2329 jelű nyomtatvány NY-01-es lap 30. sorában, hanem külön, a csoporttagok részére rendszeresített dinamikus lapon kell megtenni, csoporttagonként. Erre a célra a 2329-A-08-R1-es lap A) blokkja szolgál. A csoporttagok a jövedelem-(nyereség-)minimummal kapcsolatos nyilatkozatukat a csoportképviselő felé – az egyedi adóalapjukról – teendő nyilatkozatukban teszik meg, és a csoportképviselő ennek megfelelően tölti ki a bevallást. (2024. április 10.)

Hivatkozott jogszabályhelyek:

Tao tv. 5. § (11) bekezdés

Tao tv. 6. § (12), (14) bekezdés


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Mi történhet még idén a forinttal és a magyar kamattal?

A napokban látott forintgyengülés ellenére az euró jegyzése a 385 és 400 forint közötti sávban maradhat az idén. Legalábbis erre számít Németh Dávid, a K&H vezető elemzője alapesetben, azaz akkor, ha nem történik jelentős változás az év hátralévő hónapjaiban a világ- és a magyar gazdaságban. A szakember beszélt a magyar inflációról, a várható kamatpályáról és a szükséges kiigazításról, valamint az uniós kilátásokról is.

2024. június 20.

Illeték: cserét pótló vétel

Életünk során adunk-veszünk dolgokat, akár ingatlanokat is. Változunk is változtatunk. Abban az esetben, ha ingatlant szerzünk ellenérték fejében, általában vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Az ingatlan szerzése, átruházása, hasznosítása jogi esemény is, mely akár csere formájában is megvalósulhat. Jelen cikkben az illetéktörvényben szereplő csere, illetve cserét pótló vétel szabályait, érdekességeit mutatjuk be.

2024. június 19.

Varga Mihály: Magyarország élen jár a gazdaságfehérítésben az uniós országok között

Az Európai Unión belül Magyarország hajtotta végre az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést 2010 óta: az áfarés mértéke 22 százalékról 4,4 százalékra, a GDP-arányos adóelvonás mértéke pedig 40 százalékról 35 százalékra csökkent – jelentette ki Varga Mihály az Adóigazgatások Európai Szervezete (IOTA) éves közgyűlésének szerdai nyitó napján Budapesten.