EKAER: az útszakasz-mentesítés feltételei


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kötetlen formában, papír alapon kell kérelmet benyújt be a NAV-hoz – derül ki az adóhatóság tájékoztatójából.


A NAV tájékoztatója részletesen leírja az egyedi mentességhez szükséges feltételeket:

A) Egyedi mentesség azon közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó számára
biztosítható

– amelynek a bejelentés évét megelőző második adóévben (jelenleg 2013. adóévben) az általa
összeállított egyedi beszámolóban vagy azon számviteli törvény szerinti konszolidált
beszámolóban, amibe bevonták,  kimutatott éves nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az
50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétele
elérte vagy meghaladta a 40 milliárd forintot, ÉS

– szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban; ÉS

– a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztésének hatálya alatt.
 
Amennyiben a belföldön letelepedett adózót nem a számviteli törvény szerinti konszolidált
beszámolóba vonták be, a konszolidált beszámolóba bevont belföldön letelepedett adózók egyedi
beszámolójában szereplő adatait egybeszámítva lehet figyelembe venni valamennyi belföldön
letelepedett adózónál.  
A fenti feltételek fennállásáról a Rendelet alapján az adózónak nyilatkoznia kell, mely
nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóság természetesen összeveti a vonatkozó
nyilvántartási adatokkal is.

a) Amennyiben az adózó az előzőekben részletezett kritériumoknak megfelel, úgy a
mentesítéshez a B) pontban felsorolt egyéb feltételeket is teljesítenie kell.

b) Amennyiben az adózó a személyi feltételeknek nem felel meg, úgy a kérelme nem
teljesíthető. Így pl. ha a bejelentést megelőző második adóévben az adózó nem ért el legalább
50 milliárd forint nettó árbevételt (vagy elért ugyan, de abból legalább 40 milliárd forint nem
származott saját termelésű készlet értékesítéséből), úgy a B) pontban felsorolt egyéb feltételek
teljesítése esetén sem biztosítható számára egyedi mentesség.

B) Az A) pontban szereplő feltételek teljesülése esetén az egyedi mentesség

– kizárólag gyártásszervezésének sajátosságaira tekintettel biztosítható az adózó számára
(ezt az adózónak kérelmében be kell mutatnia); ÉS

– meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti
útszakaszra adható, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással
járó tevékenység vonatkozásában, ha a felrakodási és kirakodási (átvételi) címek közötti
távolság legfeljebb 20 kilométer (a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni a felrakodás és kirakodás helyének adatait,  a település megnevezését, a közterület nevét, házszámot, ennek
hiányában helyrajzi számot, a mentesíteni kívánt útszakasz kezdő pontjának és végpontjának
kilométerszelvényeit, a közút számát; az áthaladással érintett valamennyi útszakaszt érintően),
ÉS

– biztosítását az adott közúti szakaszon az adózó saját részére beszerzett vagy az általa
feladott termékek fuvarozásának gyakorisága indokolja, (az adózónak csatolnia kell a
kérelmet megelőző naptári évben a megjelölt útszakaszon végzett közúti szállítások számát és
gyakoriságát tartalmazó kimutatást); ÉS

– abban az esetben kerül biztosításra, ha az állami adó- és vámhatóság valamennyi körülmény
mérlegelését követően azt állapítja meg, hogy a napi bejelentési kötelezettség teljesítése az
adózóra olyan mértékű aránytalan terhet ró, melynek teljesítése nem elvárható (az
aránytalan teher fennállását igazoló minden körülményt jeleznie és igazolnia kell az
adózónak); ÉS

– abban az esetben illeti meg az adózót, ha valamennyi körülmény mérlegelését követően az
állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy az adózó által teljesített ügyletek adójogi
szempontból alacsony kockázatúak.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a jogszabály egyértelműen meghatározza a
fent felsorolt feltételeket, azoknak együttesen kell teljesülniük, melytől az állami adó- és
vámhatóság nem térhet el.

II. Az útszakasz-mentesítés megadása iránti eljárás megindításához az adózó kötetlen
formában, papíralapon előterjesztett kérelmet nyújt be az állami adó- és vámhatósághoz,
melyhez mellékelni szükséges az indokokat alátámasztó, fentiekben részletezett
dokumentumokat, nyilatkozatokat. A kérelem elbírálása tekintetében az általános
ügyintézési határidő az irányadó.

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy az adózó megfelel a
jogszabályban foglalt valamennyi feltételnek, részére határozatban állapítja meg az egyedi
mentességet. Fontos, hogy az egyedi mentesség a kérelemnek helyt adó határozat jogerőre
emelkedésétől kezdődően illeti meg az adózót, határozott időre, egy évre szól, mely
azonban az adózó kérelme alapján meghosszabbítható.

Amennyiben az egyedi mentesség feltételei nem állnak fenn, az állami adó-és vámhatóság az
útszakasz-mentesítést visszavonja.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. február 26.

Árfolyam az áfában (III. rész)

A cikksorozat ezen részében a harmadik államból importált termék távértékesítése, valamint a Közösségen belüli távértékesítés és távolról is nyújtható szolgáltatás tekintetében meghatározott értékhatár forintosítási szabályairól lesz szó.

2024. február 23.

Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye – még nem késő élni vele

Az energiahatékonysági beruházásokkal összefüggő adókedvezmények rendszere jelentősen átalakult tavaly év végén és ez nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Egyúttal fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatban lévő beruházások esetén még nem késő élni az adókedvezmény adta lehetőséggel – olvasható a Niveus Consulting Group közleméényében.