Értékcsökkenési leírás elszámolása a kata hatálya alól áttért adózónál


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2020. előtt, katásként megszerzett termelőeszközök utáni értékcsökkési leírás folytatható-e a társaságiadó-alanyiság időszakában? Az Adó szaklap válasza.

Társaságunk 2022. augusztus 31-éig katás betéti társaságként működött, azt követően pedig visszakerültünk a társasági adó hatálya alá. A kata-alanyiságunk 2020. január 1-jétől kezdve állt fenn, az azt megelőző időszakban szintén társaságiadó-alanyként működtünk. A 2022. szeptember 1-jei visszatéréssel összefüggésben merült fel az a kérdésünk, hogy a 2020. előtt megszerzett termelőeszközök utáni értékcsökkési leírás folytatható-e a társaságiadó-alanyiság időszakában. Kata-alanyként vásároltunk továbbá egy nagy értékű ingatlant, amelyben jelenleg a gyártás zajlik. Ezen ingatlan után érvényesíthető-e értékcsökkenési leírás a társaságiadó-alap meghatározásakor?

A kérdésre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 28. § (4) és (13) bekezdésében foglaltak adják meg a választ. Az említett rendelkezések értelmében a rendezőelv az, hogy a társaságiadó-alany mikor szerezte meg az érintett tárgyi eszközt, immateriális jószágot: a kata-alanyiság fennállása alatt vagy azt megelőzően.

A Katv. 28. § (4) bekezdése rögzíti ugyanis, hogy a kata-alanyiság időszaka alatt megszerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet. Ez azt jelenti, hogy a kata-alanyiság időszakában vásárolt gyártóépület után az adózó a társaságiadó-alap terhére nem számolhat el a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerinti értékcsökkenési leírást, vagyis az érintett eszköz után a Tao tv. 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti csökkentő tétel nem vehető figyelembe. Mindez nem érinti azonban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti értékcsökkenés elszámolását, amelyre tekintettel az adózónak alkalmaznia kell a Tao tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóalap-növelő tételt. Összességében tehát a kata-alanyként vásárolt ingatlan után az adózónak növelő tételként kell figyelembe vennie a számviteli törvény szerinti értékcsökkenést, csökkentő tétel viszont nem merül fel.

Hirdetés


Töltse le ingyenesen „
A 2022. évi őszi adóváltozások” című 3 részes összefoglaló írást!Szerezzen első kézből, a Pénzügyminisztérium szakembereitől információt a 2023. január 1-jén életbe lépett adóváltozásokkal kapcsolatban.Regisztráljon, és azonnal érkezik az anyag első része!

Más a helyzet a kata-alanyiság időszaka előtt megszerzett tárgyi eszközök, immateriális jószágok

vonatkozásában. A Katv. 28. § (13) bekezdésében foglaltak alapján az adózó a kata-alanyisága előtt megszerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján a társasági adó alapjánál döntése szerint folytathatja az értékcsökkenési leírást, azzal, hogy ezen eszközök Tao tv. 4. § 31/a. pontja szerinti számított nyilvántartási értékét úgy határozza meg, mintha a kata-alanyiság alatt a társasági adó alanya lett volna. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adózónak – az erre irányuló döntése alapján – a társasági adó hatálya alá történő visszatéréskor úgy kell tennie, mintha a katás áttérés meg sem valósult volna, vagyis folyamatosan fennállt volna a tao-alanyisága.

A kata-alanyiság időszakát megelőzően megszerzett eszközök tekintetében tehát a számviteli értékcsökkenés mellett – az adózó erre irányuló döntése alapján – érvényesíthető az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás (növelő tétel mellett lehet csökkentő tétel is). (2022. szeptember 25.)

Hivatkozott jogszabályhelyek:

– Katv. 28. § (4), (13) bekezdés

– Tao tv. 7. § (1) bekezdés d) pont

– Tao tv. 8. § (1) bekezdés b) pont


Kapcsolódó cikkek

2024. április 22.

Árfolyam az áfában (XI. rész)

Az alkalmazandó árfolyam szolgáltatásimportnál eltér attól függően, hogy az ügylet teljesítési helyére milyen jogszabályi rendelkezés vonatkozik, míg adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén a Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan alakul. Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre speciális árfolyamszabály irányadó.