Három gyermeknél csökkenthető a jelzáloghitel-tartozás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2018. január 1- től hatályos a 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentését szolgálja azáltal, hogy vissza nem térítendő állami támogatás igénybevételét teszi lehetővé a központi költségvetésből abban az esetben, amennyiben a család megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek.


Kik jogosultak a támogatásra?

A támogatást igényelhetik természetesen a magyar állampolgárok, de ezen túlmenően az is, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, továbbá a harmadik országbeli állampolgár, amennyiben bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik és a hontalan, valamint a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy is.

A jogosultságnak fontos feltétele, hogy házastársak és élettársak együttesen igényeljék a támogatást, még abban az esetben is, ha a lakáscélú jelzáloghitel-szerződésnek kizárólag az egyik fél az alanya. Az együttes igénylés pedig magával vonja azt is, hogy együttesen kell megfelelniük a feltételeknek is. Az is lényeges a jogosultsághoz, hogy az igénylőkön kívüli személy a támogatás alapjául szolgáló hitelszerződésben adósként ne szerepeljen.

Kizáró körülmény az igénylők oldaláról korábbi lakáscélú támogatásokkal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény, valamint a köztartozás megléte, de nem jogosult az igénylésre az sem, aki olyan gyermekre szeretné a támogatást, akit más személy által igényelt támogatásnál már számításba vettek.

Milyen összegben és mire kérhető a támogatás?

A támogatás olyan lakáscélú jelzáloghitel-törlesztésére igényelhető, amelynél az annak fedezetét képező lakásban az igénylő − együttes igénylés esetén az igénylők összesen − legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az igényelt összeg elsősorban a tőketartozás csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel. Fontos, hogy a szerződés egyrészt az igénylés benyújtásakor, másrészt a gyermek születésének időpontjában is élő legyen, vagyis (például a törlesztés elmaradása miatt) ne legyen felmondott státuszú. A Rendelet alapján a támogatás a harmadik, illetve további gyermekek születésére tekintettel kérhető, azonban fontos szempont a születés időpontja is. Ugyanis kizárólag a Rendelet hatálybalépését követően született vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekre, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatra nyújtható be az igénylés.

A támogatás összege a fentieknek megfelelően a harmadik és minden egyes további gyermek esetén 1 millió forint. Kivéve abban az esetben, amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában a hiteltartozás (tőke és annak járulékai összege) alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél. Ekkor az igénylő legfeljebb a hiteltartozás összegének megfelelő támogatásra jogosult. A fennmaradó esetleges támogatási összeg kérelmezésére az igénylő később sem lesz jogosult.

Hol és hogyan tudjuk igényelni?

A kérelmet a járási hivatalnál kell benyújtani, amelyet a kormányablaknál is meg lehet tenni. Benyújtásnak az a nap számít, amikor az összes szükséges dokumentum csatolásra került az igényléshez, ugyanis ezt követően állítja ki igazolását a járási hivatal a feltételek teljesítéséről. A kérelemben az igénylőnek csupán megjelölnie kell azt a pénzügyi intézményt, amelynél jelzáloghitele fennáll, a támogatást megállapító határozat pénzügyi intézményhez való megküldéséről a hivatal gondoskodik. A pénzügyi intézmény a határozat megérkezését követően mindössze 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy hitelszámlájára teljesít. Ezután a folyósítást követő 10 napon belül a pénzügyi intézmény köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Igazolás benyújtása és elmulasztásának következménye

A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét különböző módon kell igazolni, az alábbiak szerint:

a) elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését jogerős bírósági ítélettel és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,

b) a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal,

c) a magzatok számát, a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozási könyvvel,

d) a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

Van azonban még egy igazolás, amelynek elmulasztása súlyos következményeket vonhat maga után. A támogatás magzatra tekintettel történő igénybevétele esetén a támogatást megállapító határozatban meg kell jelölni a szülés várható időpontját. Ez azért is lényeges, mert mennyiben az igénylők ezen időpontot követően 30 napon belül nem értesítik a járási hivatal a szülés tényét igazoló dokumentum bemutatásával, a hivatal első körben írásban szólítja fel az igénylőket a teljesítésre, majd ezt követően visszatérítésre kötelezi őket. A támogatás visszatérítése azonban az egymillió forintnál magasabb összegről is szólhat, hiszen az igénylőknek nem csupán a támogatás összegét, hanem az igénybevétel napjától számított (Polgári Törvénykönyv szerinti) késedelmi kamatot is meg kell fizetniük.

[htmlbox felteteles_adomegallapitas]

 

 Kapcsolódó cikkek

2022. július 1.

800 éves az Aranybulla – Püspökök, várispánok (7. rész)

II. András király nem egységes szabályozásként adta ki az Aranybullát, az gyakran csak kiegészítette egyéb intézkedéseit, döntéseit. Ez azt is jelenti, hogy nem kis jelentősége van annak is, hogy mit nem tartalmazott a kiváltságlevél. Ez nem kis mértékben jelenti a végrehajtott adóreformot is. Az adóintézkedések egy része csak utalásszerűen tartalmaz hátrányos intézkedéseket az egyház és a várispánok kárára.

2022. június 30.

Nem titkolózhatnak sokáig a multik az adóparadicsomokról

Az EU végül kihirdette azon irányelvet, amely alapján a 750 millió eurónál nagyobb éves árbevétellel rendelkező multinacionális cégcsoportok számára adatszolgáltatást írnak elő – derül ki a Niveus közleményéből.