Hogyan készüljünk fel a csoportos áfa adóalanyiság létrehozására?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A csoportos adóalanyiság az Áfa törvény 8. § szerint választható lehetőség a belföldi kapcsolt vállalkozások számára. Cikkünkben arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a csoportos áfa-adóalanyiság kialakítása során milyen gyakorlati teendők jelentkeznek, és milyen témaköröket érdemes átgondolnia az áfacsoportot létrehozó vállalkozásoknak.

A csoportos adóalanyiság lényege, hogy a csoporttagok belső, egymás közötti kapcsolataiban az áfa elszámolása és a tagok önálló adóalanyisága megszűnik. A tagok külső, harmadik féllel szembeni kapcsolataikban pedig együttesen járnak el csoportként.

A csoportos áfa adóalanyiság választásának a csoportba tartozók számára adminisztrációs előnye származik a közös bevallás készítése kapcsán, emellett jelentős likviditási előnyt is el tudnak érni a csoporttagok az egymás közötti áfa megszűnése miatt. Az adótervezés során is érdemes számításba venni, mert a csoport létrejötte növelheti a levonási arányt:abban az esetben, ha a csoportnak van olyan tagja, amely valamilyen okból nem vonhatja le a bejövő áfa 100%-át, a csoporthoz való tartozás javíthatja a levonási arányt, és növelheti a levonásba helyezett vagy visszaigénylendő áfa összegét.

Hátrányként kell megemlíteni ugyanakkor, hogy a csoport létrejöttével a csoporttagok egyetemleges felelősséget vállalnak a csoportos adóalanyiság időszakában és azt követően a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi taggal együtt az összes részt vevő (és akár később belépő) csoporttag csoportos adóalanyiságba történő belépés előtti időszakáról beadott záró bevallásában szereplő, valamint a csoportos adóalanyiság időszakában, az Áfa törvény alapján keletkező adókötelezettségek teljesítéséért.

A csoport létrehozásához a kapcsolt vállalkozásoknak egy közös, egységes kérelmet kell benyújtaniuk az adóhatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a tagok által kijelölt csoportképviselőt, és feltétlen beleegyező nyilatkozatát a képviselet vállalására; csoporttagonkénta tag nevét, címét és adószámát;a törvényben előírt jogállás (belföldi kapcsolt vállalkozási státusz) fennállásának igazolását; a nyilvántartási rendszer bemutatását; az egyetemes felelősségre vonatkozó kötelezettségvállalást; továbbá a csoporton kívül maradó kapcsolt adóalany esetében is ugyanezen dokumentumok szükségesek.

Első lépésként a kérelem benyújtásához szükséges adatok, dokumentumokat (pl.: aláírási címpéldány, meghatalmazások, személyes okiratok másolatai) kell összegyűjteni, valamint a csoport képviselőjét közösen meg kell választani, és ki kell nevezni.A csoportos áfa alanyiság időszakában használandóbelső és külső kapcsolatainak egyértelmű, és maradéktalan elkülönítésére szolgáló nyilvántartási rendszer kialakítását szintén érdemes közösen megtervezni, és előkészíteni. Lehetőség van mindazonáltal az adóhatósággal előzetesen is egyeztetni a csoport létrehozásáról, és bizonyos esetekben érdemes is élni ezzel.

A következő lépés a tagok jogi nyilatkozatának és a csoportképviselő nyilatkozatának előkészítése, a T113-as nyomtatvány kitöltése, a cégkivonat letöltése és csatolása, majd az elkészített nyilatkozatok és a T113-as nyomtatvány ellenőrzése és aláírása.

Nagyon fontos a közös áfafolyamat megtervezése és előkészítése. Konszenzusra van szükség a csoporttagok között a szükséges csoportos áfa-bevallásról, valamint a csoporton belüli és külső partner felé irányuló tranzakciók elválasztásáról a számlázásban és a könyvelésben egyaránt. Ehhez meg kell tervezni a csoportos áfa bevallás elkészítésének folyamatát, valamint a csoporttagokhoz ehhez szükséges adatok előkészítésének folyamatát egyeztetni kell a számviteli csoporttal, annak érdekében, hogy a rendszer alkalmas-e legyen az áfa-csoport belső és külső tranzakcióinak világos, megbízható és teljes elválasztására,a számviteli politika elkészítése a konszolidációs folyamat leírására, a törvényben előírt elkülönített számviteli számlaszámok listájának frissítésével.

Az értékesítési számlák megtervezése szintén egy sarokpont. Tekintettel arra, hogy bár a csoportos áfa alanyiság kezdetétől a csoporton belüli értékesítések áfakörön kívüli értékesítések lesznek, ezek esetében ugyanúgy bizonylat kiállításáról javasolt gondoskodni a csoportos áfa alanyiságban részt vevő tagoknak. A számlázó szoftvert fel kell készíteni arra, hogy ilyen típusú számlák, illetve belső bizonylatok kiállítására is alkalmas legyen. Ezen számlákra, bizonylatokra az áfakörön kívüli megnevezés mellett javasolt feltüntetni a megjegyzés rovatban, hogy az adott ügylet az Áfa törvény 8. § szerinti csoportos áfa adóalanyok közötti számlázás. Az IT rendszerben ezekhez a típusú számlákhoz mindenképpen új kódot kell hozzárendelni, amelyet a létrehozás után még tesztelni érdemes, hogy a rendszerben ez a csoportos adóalanyiság létrejöttekor már rendelkezésre álljon és automatikusan történjen az elkülönítés. Ennek átgondolása, összehangolása, az IT rendszer felkészítése az új folyamatokra szintén fontos feladat, és ez főleg abban az esetben jelenthet hosszabb időt, ha az adott cégcsoport IT rendszereinek működtetése ki van szervezve külföldre, és egy-egy új folyamat integrálását több hetes egyeztetési, engedélyeztetési folyamat előz meg.

Abban az esetben, ha minden előkészítés lezajlott, a következő lépés az adóhatóság számára küldendő kérelem, és a kapcsolódó dokumentumok összeállítása, beküldése. Ennél a pontnál újra lehetőség nyílik az adóhatósággal való egyeztetésre, konzultációra, szükség esetén kiegészítő információk, dokumentumok benyújtására. Az adóhatóság döntése után pedig fellebbezésről történő lemondást (elfogadó nyilatkozat), illetve elutasítás esetén fellebbezést lehet benyújtani.

Amennyiben az adóhatóság az áfacsoport iránti kérelmet elfogadja, akkor még a csoport tagjainak a feladatai között szerepel a preferált adóügyi státuszban való megegyezés, a T201-es nyomtatvány elkészítése és beadása, valamint a csoporttagok záró áfabevallásainak előkészítése és beadása.Érdemes a fellebbezésről történő lemondás dátumát is megfelelően megtervezni, esetleg a NAV-val egyeztetni annak érdekében, hogy a záró áfa bevallásokat ne tört időszakra legyen szükséges benyújtani.

A cikk szerzője Szentes Eszter, a VGD Hungary adótanácsadója. A VGD Hungary Kft. az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2020. június 2.

Hogy írjuk a számlát, ha csoportos adóalany a vevő?

A csoportos áfaalanyiság egy olyan speciális adóalanyiság az általános forgalmi adó rendszerében, amit a belföldön letelepedett, együttesen kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok hozhatnak létre. Ilyenkor a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tag a csoportos adóalanyiság időszakában együttesen számít egy áfaalanynak, a csoport létrejöttével a tagok önálló áfaalanyisága megszűnik. Az áfatörvény előírásai alapján a számlán kötelezően szerepelnie kell a vevő adószámának […]