Internetes adóslista készülhet cégekről


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kormányzati felkérésre jött létre az a tárcaközi munkacsoport, amely elvégezte a tartozási láncolatok felszámolását célzó törvénycsomaggal kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetéseket. A hosszabb távú elképzelések között az elektronikus adóslista és fizetési meghagyás mellett megfogalmazódott az áfaszabályok felülvizsgálatának a szükségessége is.

A kormány szándékai szerint még ebben az évben kidolgozzák az egyéni cégről és az egyéni vállalkozókról szóló új törvény tervezetét, amely a több mint félmillió hazai egyéni vállalkozó számára az eddigieknél korszerűbb szervezeti-működési forma választását teszi majd lehetővé. A körbetartozások felszámolását szolgáló kormányzati előterjesztés tervezete szerint az egyéni cég olyan, a cégjegyzékben regisztrált, jogképes vállalkozás, amelynek az egyéni vállalkozó az egyedüli tulajdonosa. A jelenlegi elképzelések szerint a természetes személy vállalkozó és az egyéni cég vagyona elválik majd egymástól, ezzel egyidejűleg a fontosabb gazdasági törvényekhatályát az egyéni cégekre is kiterjesztenék. Így például vonatkozna rájuk a számviteli törvény és a csődtörvény . A vállalkozó ugyanakkor szabadon dönthet az egyéni céggé történő átalakulásról. Az új törvény megalkotásával az egyéni, családi vállalkozók átláthatóbb, kiszámíthatóbb feltételek mellett működhetnek a jövőben, ezáltal csökkenhet a körbetartozás kialakulásának a veszélye is.

Elektronikus fizetési meghagyás

Az elektronikus fizetési meghagyás feltételeit azért lenne célszerű megteremteni, hogy így az adós által nem vitatott pénzkövetelések esetében a hitelező a jelenleginél jóval hamarabb juthasson a jogerős és végrehajtható határozathoz. Így csökkenne annak az esélye, hogy az eljárás elhúzódása miatt maga a hitelező is fizetésképtelen pozícióba kerülhet. Szinte mindenki előtt ismert, hogy a bírósági végrehajtásra évekig tartó pereskedéssel lehet eljutni. Éppen ezért kiemelkedően fontos szerepe lenne annak, hogy az adós a végrehajtási eljárásban minél hamarabb teljesítsen. Ezt a célt elsősorban a végrehajtási kifogás illetékének a megemelésével lehetne elérni. Az előterjesztés emellett a megyei bírósági végrehajtás létjogosultságának, illetve a jogorvoslati kérelmek elbírálására vonatkozó szabályoknak a felülvizsgálatára is javaslatot tesz. Szakértői álláspontok szerint ugyanis gyorsabb lenne az ügyintézés, ha ítélőtáblánként csak egy-két helyi bíróság lenne illetékes erre a feladatra. Ezek viszont rendelkeznének a szükséges személyi, tárgyi (informatikai) feltételekkel.

Korszerű hitelezővédelmi nyilvántartás

A körbetartozások kialakulásának veszélye kisebb lenne, ha az üzleti élet szereplői naprakész és megbízható információkkal rendelkeznének egymásról, döntéseiket ezeknek a hiteles adatoknak a mérlegelését követően hoznák meg. Az e célt szolgáló közhiteles adatbázisok létrehozása elsősorban az állam feladata, de szintén az államnak kellene gondoskodni, hogy a már működő adatbázisoknál egyszerűbben, olcsóbban lehessen az információkhoz jutni. A hatályos szabályok szerint 2008-tól a Cégközlöny kizárólag internetes formában jelenik majd meg. Ezzel párhuzamosan meg kell teremteni annak jogi és informatikai feltételeit is, hogy a gazdasági forgalomban résztvevő vállalkozásokról az üzleti döntések orientálására alkalmas adatok elektronikus úton, bárki számára megismerhetővé váljanak – olvasható a kormányzati előterjesztés tervezetében. A tartozási láncolatok felszámolását célzó törvénycsomag társadalmi és szakmai egyeztetését lefolytató munkacsoport javaslatai között szerepel továbbá az is, hogy érdemes lenne megfontolni a faktoringszerződés polgári törvénykönyvbe építését.

Húsba vágó áfaváltozások

A gazdasági versenyképességet akadályozó előírások fokozatos felszámolására jött létre a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium koordinációjában az ˝üzletre hangolva˝ program, amely az indokolatlan bürokratikus terheket csökkentve javítja majd a vállalkozások fennmaradásának és hatékonyabb működésének az esélyét. A program keretében lehetne vizsgáni az általános forgalmi adóról szóló törvényi módosítását is. Erre azért van szükség, hogy az áfa-visszaigénylés kapcsán érdemi szankciója legyen annak, ha az adóhatóság nem határoz a törvényben előírt határidőn belül. A munkacsoportban felmerült továbbá, hogy a számlát befogadó szervezet csak azt követően vehesse figyelembe és kompenzálhassa a számla áfatartalmát, miután kiegyenlítette azt.

Forrás: Origo


Kapcsolódó cikkek

2024. április 22.

Árfolyam az áfában (XI. rész)

Az alkalmazandó árfolyam szolgáltatásimportnál eltér attól függően, hogy az ügylet teljesítési helyére milyen jogszabályi rendelkezés vonatkozik, míg adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén a Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan alakul. Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre speciális árfolyamszabály irányadó.