Megváltozott nyugdíjpénztári eljárások – közvetlen befizetés, egyeztetés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Január elsejétől jelentősen módosult a magán-nyugdíjpénztári befizetés és bevallás rendszere. A legfontosabb változás, hogy az év elejétől az adóhatóságon keresztül kell a tagdíjjal kapcsolatos kötelezettségeket teljesíteni. Néhány kevésbé ismert újdonság, a közvetlen befizetés és az egyeztetési eljárás szabályait emeljük ki az Adó-tb kalauz legutóbbi számában megjelent írásból.

Az általános szabályoktól eltérően közvetlenül a magánnyugdíj-pénztárhoz kell a tagdíjat és a tagdíj-kiegészítést befizetni a pénztárral kötött megállapodás esetén. Megállapodást az a pénztártag köthet a tagdíjfizetésre, aki időlegesen nem rendelkezik járulékalapot képező jövedelemmel, vagy aki a megállapodást köthet az illetékes társadalombiztosítási igazgatási szervvel társadalombiztosítási nyugellátásra. A prémiumévek programról szóló törvény rendelkezései alapján megállapított tagdíjkülönbözet összegét szintén a magánnyugdíj-pénztárnak kell megfizetni. Végezetül az elévülési időn túli tagdíjbefizetéseket is közvetlenül a pénztárnak kell teljesíteni. A tagdíjtartozás és a tagdíjtartozás után felszámított késedelmi pótlék elévülésére vonatkozó adóhatósági igazolást a foglalkoztató a befizetéssel egyidejűleg köteles a magánnyugdíj-pénztárnak megküldeni.

Egyeztetéssel kapcsolatos pénztári eljárások

Január 1-jétől – fő szabályként – a magánnyugdíj-pénztár az általa feltárt hiba vagy hiányosság esetén már nem a foglalkoztatót, hanem az adóhatóságot keresi meg. Erre akkor kerülhet sor, ha a magánnyugdíj-pénztár saját nyilvántartása, az adóhatóság adatszolgáltatása és a tagdíjfizetés között eltérést, vagy a bevallási kötelezettség téves, hibás, vagy hiányos teljesítését állapítja meg, továbbá, ha a nála nyilvántartott pénztártagra a tárgyévre vonatkozóan vagy a tárgyévben adatszolgáltatás, valamint befizetés sem érkezett és ennek oka a pénztárnál nem ismert. Az adóhatóság a megkeresés alapján lefolytatott egyeztetés eredményéről értesíti a pénztárat. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, az APEH az adózás rendjéről szóló törvény szerinti eljárást folytatja le.

A pénztár a hozzá érkezett – más pénztárnál fennálló tagsági jogviszonyra tekintettel – tévesen bevallott és befizetett tagdíjat, tagdíj-kiegészítést a Pénztárak Központi Nyilvántartásával (PKN) történt egyeztetést követően haladéktalanul visszautalja az Államkincstárnak, és erről értesíti az adóhatóságot. Az értesítés alapján az APEH a bevallás helyesbítésére és a befizetés átvezettetésére szólítja fel a foglalkoztatót.

Egyéni számlaértesítő

A pénztár június 30-ig írásban értesítést küld a foglalkoztatók (egyéni vállalkozók) részére a befolyt tagdíj összegéről a bevallási és a befizetési adatok részletezésével. Az értesítésben egy teljes évre (12 hónapra) vonatkozó adatokat kell közölni. A pénztár évente egy alkalommal a foglalkoztatói és egyéni vállalkozói bevallási és befizetési adatokat havi bontásban, az adatátadás módjára kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően, elektronikus úton egyezteti az állami adóhatósággal is.

A foglalkoztatók adatkérése

A PSZÁF által vezetett központi nyilvántartás tartalmazza a foglalkoztatók és a pénztárak által szolgáltatott mindazon adatokat, amelyekből megállapítható a tagot (közvetve a foglalkoztatót vagy más személyt/szervezetet) terhelő tagdíjbevallási és -befizetési kötelezettség folyamatos teljesítése, a tag egyéni számlájának alakulása valamint a tag nyugdíjba vonulásakor a magánnyugdíj rendszerben eltöltött tagsági jogviszonyának időtartama, valamint a választott szolgáltatás típusa.

A központi nyilvántartásba saját adatai tekintetében az érintett pénztár, a foglalkoztató, illetve a természetes személy is betekinthet, a nyilvántartott adatokról felvilágosítást kérhet. A foglalkoztató a vele biztosítási jogviszonyt létesített pénztártag vonatkozásában is kérhet adatokat, ha azokra tagdíjbevallási és -befizetési kötelezettség teljesítése érdekében van szüksége. Az adatokat – az adatkérés céljának és jogalapjának egyidejű igazolása mellett – írásban kell kérelmezni. A központi nyilvántartásból teljesíthet adatszolgáltatás a pénztártagsági jogviszony fennállására és az érintett pénztár adatainak az átadására terjedhet ki.

A magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásával és befizetésével, valamint a pénztári eljárásokkal kapcsolatos változásokról szóló, Varga Éva által készített részletes ismertetés az Adó-tb kalauz szaklap 2007/4. számában olvasható.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 21.

NAV: éjfélkor jár le az szja-bevallási határidő

Éjfélig lehet kiegészíteni, illetve elfogadni az szja-bevallási tervezetet, de nem éri meg az utolsó percekre hagyni hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

2024. május 21.

Szja: vármegye és BKK-bérlet térítése

A cég budapesti székhellyel rendelkezik, és a budapesti munkavállaló BKK bérlet helyett Pest vármegyei bérletet vásárol. Kérdés, hogy elszámolható-e adómentesen a vármegyebérlet a BKK bérlet helyett, illetve Budapest közigazgatási határán kívülről munkába járáshoz igénybe vett vármegyebérlet elszámolható-e számla nélkül adómentesen?