Látvány-csapatsport támogatás adókedvezménye


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Országgyűlés 2011. június 27-én fogadta el a látvány-csapatsport támogatásának új szabályait, melyeket a 2011. évi LXXXII. számú törvény tartalmaz. Az Adó szaklap 2011/12. számában megjelent cikk összefoglalja a támogatás és az társaságiadó-kedvezmény feltételeit.

A szabályokat eredetileg a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. számú törvény tartalmazta, de azok az Európai Bizottság jóváhagyása miatt még nem léptek hatályba.

A mostani módosítást és lényegében a szabályok újrafogalmazását alapvetően az indokolta, hogy az eredeti törvénynek az Európai Bizottsággal történt előzetes egyeztetése alapján kiderült, hogy a látvány-csapatsportban működő sportszervezetek közül csak a hivatásos sportszervezeteknek a tárgyieszköz-beruházásra, felújításra nyújtott támogatáshoz kell a bizottsági jóváhagyás.

Az új rendelkezések is társaságiadó-kedvezmény bevezetésével ösztönzik az adózókat a látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportág) körébe tartozó sportágak támogatására.

A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos rendelkezések 2011. július 1-jétől hatályba léptek, a hivatásos sportszervezetek tárgyieszköz-beruházásának, felújításának támogatásához kapcsolódó kedvezmény azonban csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatala napját követő 15. napon lép hatályba.

A kedvezménnyel kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) tartalmazza. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól a 107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet rendelkezik.

A támogató kedvezménye

A kedvezmény nyújtásának feltételeit a Tao-tv. új 22/C. §-a, a 4. § 36–38.; 44–45 pontja valamint a 3. számú melléklet B) fejezetésnek 15. pontja tartalmazza.

Támogató a Tao-tv. hatálya alá tartozó adózó lehet. A támogató visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, a véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz, valamint az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás formájában nyújthat támogatást. (Eszköz esetében a könyv szerinti érték, szolgáltatásnál pedig a bekerülési érték az irányadó.)

A Tao-tv. rendelkezései szerint a látvány-csapatsport támogatására tekintettel elszámolt költség, ráfordás a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az adózónak akkor sem kell növelnie az adózás előtti eredményét a támogatás összegével, ha a támogatott szervezet veszteséges, vagy nem rendelkezik a pozitív adóalapot igazoló nyilatkozattal.

A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított – és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére teljesített – támogatási igazolás alapján a Tao-tv.-ben meghatározott adókedvezmény igénybevételére jogosult.

A támogató a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából veheti igénybe az adókedvezményt, függetlenül attól, hogy támogatása nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény az adóévi adó 70 százalékáig vehető igénybe. Nem jogosult az adókedvezmény igénybevételére az állami, többségi (50 százalékot meghaladó) állami tulajdonú adózó.

A támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért a támogatott szervezet részéről semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem jogosult a Tao-tv.-ben meghatározott adókedvezmény igénybevételére sem.

Lucz Zoltánné cikke teljes terjedelemben az Adó szaklap 2011/12. számában olvasható.

Forrás: Adó szaklap 2011/12. szám


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 22.

Matolcsy az inflációról: a kormány olajjal oltotta a tüzet

Egyetértve és együttműködve a jegybanki törekvésekkel a kormány az infláció letörését tekinti legfontosabb gazdaságpolitikai feladatának – jelentette ki a pénzügyminiszter csütörtökön, a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, Egerben. A jegybankelnök ugyanakkor úgy vélte: az „inflációs sokk” mélyén az ország gazdasági-pénzügyi függése rejlik, mely 2014 óta nőtt a meghatározó területeken.

2023. szeptember 22.

A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – az áfa-szabályok (3. rész)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az általános forgalmi adó rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja értelmében adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására már nem terjed ki. Tisztázzuk még az ingatlan-bérbeadás és a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás közötti különbséget.