Meleg kapcsolatok legalizálása, élettársi nyilvántartás különneműeknek


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Elfogadta a parlament előtt a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, amely elismeri az azonos nemű párok kapcsolatát, amelyhez az anyakönyvvezető előtti regisztrációval a házassághoz hasonló következményeket kapcsolnak. A házasságkötés továbbra is csak a különböző neműek számára marad meg jogi lehetőségként.

A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe történő bejegyzéssel az élettársak– néhány kivételtől eltekintve – a házastársakkal azonos helyzetbe kerülnek. A bejegyzés ugyanis a házassággal azonos vagyonjogi és öröklési hatásokat eredményez. Így az azonos neműek között is vagyonközösség jön létre az életközösségük fennállásának az idejére. Közös tulajdonuk lesz tehát mindaz, amit bejegyzett élettársakként akár együttesen, akár külön-külön szereznek. Az örökölt, vagy az ajándékba kapott dolgok ellenben ebben az esetben is különvagyont képeznek. Annak sincs akadálya, hogy az élettársak a fenti szabályoktól vagyonjogi szerződéssel eltérjenek, és szabadon rendezzék a közös-, illetve a külön vagyon körét. A bejegyzett élettársakat mindazok az adójogi, munkajogi, szociális, bevándorlási, honosítási és egyéb kedvezmények is megilletik, mint a házasságban élőket és öröklési szempontból is a házastársakkal azonos státuszba kerülnek.

A bejegyzett élettársakra a házastársak által történő közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok ellenben nem alkalmazhatók, azaz a másik élettárs gyermeke nem fogadható örökbe, illetve az élettársak közösen más gyermeket sem fogadhatnak örökbe. A bejegyzett élettársi kapcsolat apasági vélelmet nem keletkeztethet és a meleg párok nem vehetik igénybe az emberi reprodukcióra irányuló eljárásokat (pl. lombikbébi program). Szintén nem alkalmazhatóak a házastársak névviselésére vonatkozó előírások sem. Fontos előírás ugyanakkor, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a bejegyzett élettárs volt férje nevét a házasságra utaló toldással már nem viselheti tovább, és ez a joga akkor sem éled fel, ha a bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt. Ha a leendő bejegyzett élettárs a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőzően házassági névként volt férje nevét vagy családi nevét viseli a házasságra utaló toldással, és házassági nevét nem módosítja másik házassági névviselési formára, a születési családi nevének viselésére jogosult.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik bejegyzett élettárs halálával, bírósági felbontással vagy közjegyző általi közös megegyezéses megszüntetéssel. A közjegyző általi megszüntetésnek akkor van helye, ha azt a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közösen kérik, egyiküknek sincs olyan gyermeke, akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, és a bejegyzett élettársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével – a bejegyzett élettársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.

A kapcsolat megszűnése esetén – nem csak a közös megegyezéses közjegyzői megszüntetésnél – szóba jöhet a lakáshasználat, illetve a rászorulónak nyújtott tartásdíj kérdése.

Külön neműek regisztrálása
A törvény másik fontos újdonsága Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának a bevezetése. A nyilvántartás az élettársi kapcsolat fennállásának a bizonyítását könnyíti meg. Tartalmazza két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közjegyző előtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy egymással élettársi kapcsolatban élnek, és legalább az egyik kérelmezőnek a közjegyző előtt tett azon nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel.

Az élettársi nyilvántartás igazolja, hogy egymással élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az élettársi nyilvántartásban szerepel. Az élettársi nyilvántartás nem igazolja az élettársi kapcsolat fennállását, ha az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát az élettársi nyilvántartásba bejegyezték, az élettársak egyike meghalt vagy az élettársak bármelyike utóbb házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít.

A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás élettársak közös kérelemre vagy az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat esetén bármelyik élettárs kérelmére indul. Közös kérelem esetén a közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.

A bejegyzés családjogi szempontból apasági vélelmet keletkeztethet, így a gyerek apjának kell tekinteni azt az élettársat, aki az anyának a törvényben meghatározott időtartamban nyilvántartásba vett élettársa volt. Vagyonjogi szempontból ellenben csak az élettársi kapcsolat fennállását tanúsítja a nyilvántartás, a vagyonjogi következmények az eddigi szabályokkal egyezően élnek tovább a jövőben is.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 22.

Matolcsy az inflációról: a kormány olajjal oltotta a tüzet

Egyetértve és együttműködve a jegybanki törekvésekkel a kormány az infláció letörését tekinti legfontosabb gazdaságpolitikai feladatának – jelentette ki a pénzügyminiszter csütörtökön, a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, Egerben. A jegybankelnök ugyanakkor úgy vélte: az „inflációs sokk” mélyén az ország gazdasági-pénzügyi függése rejlik, mely 2014 óta nőtt a meghatározó területeken.

2023. szeptember 22.

A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – az áfa-szabályok (3. rész)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az általános forgalmi adó rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja értelmében adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására már nem terjed ki. Tisztázzuk még az ingatlan-bérbeadás és a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás közötti különbséget.