NAV-Figyelő 34. hét: biztosítási jogviszony és átalányadózás a volt katásoknak


A biztosítási jogviszonyukat szeptember 1-ig kell bejelenteniük a volt KATA alany, főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak – olvasható a NAV-Figyelőben.

Gyakori kérdések között:

1. Tevékenységet szüneteltető KATA alany egyéni vállalkozó lehetőségei

Az átalányadózás választását 2022. október 31-éig jelentheti be, akkor is, ha a bejelentés időpontjában a tevékenységét szünetelteti. Ha az átalányadózást nem választja, akkor a vállalkozói jövedelem szerinti adózás szabályait kell alkalmaznia 2022. szeptember 1-jétől.

2. Volt KATA alanyok biztosítási jogviszonyának bejelentése

Főállású egyéni vállalkozó, aki 2022. szeptember 1-től már nem lehet KATA alany, egyéni vállalkozóként biztosítási jogviszonyát legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, 2022. szeptember 1-jén kell bejelentenie a NAV-hoz a 22T1041-es nyomtatványon.

Frissített Információs füzet:

Az egyéni vállalkozók átalányadózásának alapvető szabályai

Ki választhatja az átalányadózást?

Az általános szabályok szerint az egyéni vállalkozó az adóév egészére választhat átalányadózást, ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a vállalkozói bevétele nem haladta meg az éves minimálbér tízszeresét, vagyis a 2021. évi vállalkozói bevétele nem haladta meg a 20 088 000 Ft-ot.

Ettől eltérően az az egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység, akkor választhat átalányadózást, ha az átalányadózást közvetlenül megelőző adóévben vállalkozói bevétele nem haladta meg az éves minimálbér ötvenszeresét, azaz a 2021. évi vállalkozói bevétele nem haladta meg a 100 440 000 Ft-ot.

Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni azon egyéni vállalkozók esetében, akik 2022. augusztus 31-én a régi KATA alanyai, és 2022. szeptember 1-től az átalányadózást választják.

Az is dönthet az átalányadózás mellett, aki 2022. augusztus 31-én a régi KATA alanya és nem választhatja az új KATA szerinti adózást, mert tevékenysége alapján nem az egyéni vállalkozói nyilvántartásban van bejegyezve (például az egyéni ügyvéd).

Az átalányadózás annak is kedvező lehet, aki az új KATA szabályait már nem alkalmazhatja, például azért, mert kifizetőkkel áll szerződéses kapcsolatban.

2022. augusztus 31-én még a régi KATÁ-t alkalmazó egyéni vállalkozó az átalányadózás választását a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. október 31-éig jelentheti be, erre a célra a 22T101E adatlap szolgál.

A régi KATÁ-t alkalmazó egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jétől akkor is jogosult az átalányadózás alkalmazására, ha a régi KATA alanyiságát megelőzően átalányadózó volt és az átalányadózás megszűnésének évét követően még nem telt el négy adóév.

2022, szeptember 1-jétől az átalányadózást választó addig alkalmazhatja az átalányadózást, amíg 2022. augusztus 31-ét követően a 2022. évben megszerzett vállalkozói bevétele nem haladja meg az átalányadózás alkalmazására vonatkozó bevételi értékhatár harmadát, vagyis 8 millió Ft-ot.

Az átalányadózó egyéni vállalkozónak nem kell SZJA előleget megállapítania, amíg az átalányban megállapított jövedelme az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét, azaz 2022-ben az 1 200 000 Ft-ot.

Ha az SZJA előleg-alap meghaladja az 1 200 000 Ft-ot, akkor az SZJA-t csak az ezt meghaladó adóelőleg-alap után kell megfizetni.

A nyugdíjas átalányadózó egyéni vállalkozó nem fizet tb-járulékot és szociális hozzájárulási adót, neki ’58-as bevallást sem kell benyújtania.

A főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó (vagyis aki nem rendelkezik 36 órás munkaviszonnyal és nem folytat nappali tagozaton tanulmányokat) a 18,5 % tb- járulékot az átalányban megállapított szja-köteles jövedelem után fizeti meg, de havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum után. A 13% szociális hozzájárulási adót pedig az átalányban megállapított szja-köteles jövedelem után kell megfizetnie, de havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a után

Nyilvántartás vezetés, bizonylat megőrzés

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó – ha áfalevonási jogát nem érvényesíti – csak bevételi nyilvántartást vezet.

Viszont, ha az átalányadózásra jogosultság az adóévben bármely ok miatt megszűnik, a részletes bevételi és költségnyilvántartást, illetőleg pénztárkönyvvezetést, valamint a szükséges részletező nyilvántartások vezetését haladéktalanul meg kell kezdeni. Ilyen esetben az átalányadózás időszaka alatt keletkezett költségeket a nyilvántartásba egy összegben be kell jegyezni, mert ha az átalányadózásra való jogosultság az adóév elejéig visszamenőlegesen szűnik meg, akkor az egyéni vállalkozó a teljes adóévre a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint adózik.

Az átalányadózó egyéni vállalkozónak a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie.

A legfrissebb NAV-figyelőből az is kiderül, hogy megjelentek a szeptemberi üzemanyagárak és az adótraffipax is elérhető.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. február 8.

A NAV az idén is elkészíti több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is külön kérés nélkül elkészíti több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, a folyamat automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni az adóhivatalhoz, és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem – közölte a NAV szerdán.