NAV-figyelő, 37. hét: Szociális hozzájárulási adó hatályba lépő új szabálya


1. ELEKAFA-kérelmek benyújtási határideje szeptember 30. 2023. szeptember 30-ig igényelhetik vissza a magyar adózók 2022-ben, a más EU-tagállamban rájuk áthárított hozzáadottérték-adót a 23ELEKAFA-, illetve a korábban horvát kunában felszámított áfát a 22ELEKAFA-űrlapon. Ez a határidő jogvesztő, vagyis a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük. Képviseletet érintő változás, hogy 2023. június 28-tól már külön, a belföldön letelepedett adóalanyok külföldi áfa-visszatérítésével kapcsolatos ügyek intézésére (ELEKAFA- és ELEKAFA_KIIGNY-űrlapok) is bejelenthető állandó meghatalmazás az UJEGYKE-nyomtatványon. A visszatéríttetéshez szükséges nyomtatvány kizárólag elektronikusan küldhető be.…

1. ELEKAFA-kérelmek benyújtási határideje szeptember 30.

2023. szeptember 30-ig igényelhetik vissza a magyar adózók 2022-ben, a más EU-tagállamban rájuk áthárított hozzáadottérték-adót a 23ELEKAFA-, illetve a korábban horvát kunában felszámított áfát a 22ELEKAFA-űrlapon.

Ez a határidő jogvesztő, vagyis a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük.

Képviseletet érintő változás, hogy 2023. június 28-tól már külön, a belföldön letelepedett adóalanyok külföldi áfa-visszatérítésével kapcsolatos ügyek intézésére (ELEKAFA- és ELEKAFA_KIIGNY-űrlapok) is bejelenthető állandó meghatalmazás az UJEGYKE-nyomtatványon.

A visszatéríttetéshez szükséges nyomtatvány kizárólag elektronikusan küldhető be.

2. Frissült a szociális hozzájárulási adóról szóló Információs füzet

A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény érvényesítése során 2023. augusztus 1. napjától megváltozott munkaképességű személynek minősül az is, aki fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye kapcsán történt, szintén 2023. augusztus 1-től hatályos módosítás egységesíti a szakirányú oktatásban való részvételhez kapcsolódóan igénybe vehető szakirányú oktatás és duális képzés szakképzési hozzájárulás alóli adókedvezmény szabályait és összekapcsolja a ténylegesen végzett ilyen tevékenységgel.

A módosítás alapján az adókedvezmény arányosítva vehető igénybe. Az adókedvezmény megállapításához az arányosított önköltség egy munkanapra vetített mértékét kell a tárgyhónap munkanapjainak számával (a törvényben meghatározott munkanapok kivételével) és az azokon a szakirányú oktatásnak a teljes napi munkaidőhöz (vagy fiatalkorú munkavállaló esetén napi 7 órához) viszonyított arányszámával megszorozni. Ekként az adókedvezmény nem általánosan munkanapra járó marad, hanem 8 (illetve 7) órás munkanaphoz viszonyítottan lesz igénybe vehető.

Fontos változás továbbá, hogy 2023. augusztus 14-től szochót kell fizetni a Tbj. szerint külföldi személy által megszerzett béren kívüli juttatások és nem béren kívüli juttatásnak minősülő egyes meghatározott juttatások után.

Szintén 2023. augusztus 14-től nem tekinthető munkaerőpiacra lépőnek a harmadik állam állampolgárának minősülő munkavállaló. Harmadik állam az Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam, vagyis ezen országok állampolgárai után nem jár a munkaerőpiacra lépők utáni kedvezmény.

2023. szeptember 1-től, ha az adó tekintetében a természetes személy nem köteles bevallás benyújtására, és igazolja, hogy a Tbj. szerint külföldinek minősül vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményeiben biztosított, akkor a kifizető által a levont adóról kiállított igazolás benyújtásával az állami adó és vámhatóságnál adóvisszatérítési kérelmet terjeszthet elő. Az adókülönbözetet az állami adó és vámhatóság a természetes személy által megjelölt fizetési számlára utalja át.

3. Útmutatót tett közzé a NAV a háborús szankciók megkerülésének megakadályozására

Az Európai Bizottság gazdasági szereplőknek szóló, az orosz–ukrán háború miatti szankciók megkerülésének megakadályozását célzó, angol nyelvű útmutatót tett közzé. Az Oroszországba és Belaruszba irányuló szállításoknál javasolja a NAV az ebben foglaltak figyelembevételét. A gazdasági szereplőknek saját átvilágítási intézkedéseket kell megtenniük annak érdekében, hogy a szankciók érvényesüljenek.

Az angol nyelvű anyagok elérhetőségeit és azok magyar nyelvű összefoglalóját a NAV honlapról letölthető dokumentum tartalmazza.

A NAV-figyelőben a fentieken túl részletes adótraffipax-információkat talál és Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tilalmakról, valamint az szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettekről. A teljes cikk IDE kattintva érhető el.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2022. december 28.

A digitális platformüzemeltetők új kötelezettségei

2023. január 1-jétől új bejelentési, változásbejelentési, átvilágítási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a digitális platformüzemeltetőkre – olvasható a NAV honlapján.