Nyugdíjjárulék elszámolása, ha a foglalkoztató utólag értesül a nyugdíjpénztári tagságról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A PSZÁF tájékoztatót tett közzé a társadalombiztosításról szóló törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/B. §-ában foglalt rendelkezések gyakorlati alkalmazásáról.

A 2007. január 1-jétől hatályos szabályok értelmében, amennyiben a biztosított egyidejűleg magánnyugdíjpénztár tagja is, azonban a tagdíjfizetési kötelezettség kezdetét követően mégis 8,5 százalék nyugdíjjárulékot fizetett, a nyugdíjjárulék-túlfizetés összegét a foglalkoztatónak az adóhatósággal köteles elszámolni, önellenőrizni. A túlfizetés összegét a pénztártagság tényének a tudomására jutását (igazolását) követő hónap 12. napjáig tagdíj címén kell az adóhatósághoz bevallani és befizetni.

Ebben a speciális esetben utólagos kerül sor a tagdíj bevallására és befizetésére egy olyan időszakra, amelyre – a pénztártagság tényének ismerete hiányában – a foglalkoztató az eredeti esedékességkor a teljes mértékű nyugdíjjárulékot jogszerűen bevallotta és befizette. A nyugdíjjárulék-tagdíj elszámolást abban a tárgyhavi bevallásban (bevallási időszakban) kell rendezni, amikor a foglalkoztató a pénztártagság tényéről dokumentált módon értesül, azaz a tagdíjbevallás és befizetés esedékessége ez esetben a pénztártagság tényének tudomására jutását (igazolását) követő hónap 12. napja.

A nyugdíjjárulék-tagdíj bevallása és befizetése 2007. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra már az adóhatósághoz történik. Ha tehát a pénztártagság tényéről a foglalkoztató 2007. január hónapban, vagy azt követően értesül, akkor a tagdíj bevallását és befizetését a fentiek szerint az adóhatóság részére kell teljesítenie.

Miután az elszámolás esedékessége a pénztártagság tényének tudomására jutását (igazolását) követő hónap 12. napja, így a visszamenőleges időszakra vonatkozó tagdíjat is a tárgyhónapra vonatkozó bevallásban kell bevallani oly módon, hogy a tárgyhavi tagdíjra és az elszámolás időszakára, azaz a tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozó tagdíjbevallási adatokat meg kell bontani a jogviszony időtartamának a megjelölésével. Erre a foglalkoztatók 0708-as számú havi bevallásában, a magánszemélyenkénti bevallási lapok, azaz a 0708-08-01-es tárgyhavi járulékok és tagdíj, valamint a 0708-09-01-es tárgyhótól eltérő időszakra vonatkozó tárgyhavi „kifizetések”-re (ez esetben elszámolásokra) vonatkozó lapok, megfelelő kitöltésével van lehetőség. Az elszámolásra a foglalkoztató az elévülési időn belül kötelezett, ezért az elszámolás több évet és eltérő tagdíjmértéket is érinthet. Ilyen esetben a bevallásnak a tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozó bevallási adatokat tartalmazó lapjait (0708-09-01) évenkénti bontásban kell elkészíteni, az adott évben hatályos tagdíjmértéknek megfelelően.

Fontos kiemelni, hogy, ha a foglalkoztatónak 2006. évben már tudomása volt arról, hogy a dolgozó magánnyugdíjpénztári tag, de a tagdíj bevallását a magánnyugdíjpénztárhoz az eredeti esedékességkor elmulasztotta beadni (és/vagy a tagdíjat megfizetni), akkor az előzőekben ismertetett eljárás nem alkalmazható. Ilyenkor az érintett magánnyugdíjpénztár felé pótbevallást kell benyújtani a tagdíj vonatkozásában. Amennyiben a foglalkoztató a tagdíjat sem fizette meg, az utólagos megfizetéssel egyidejűleg késedelmi pótlék is terheli. Ez esetben a fizetési kötelezettséget közvetlenül a magánnyugdíjpénztár részére kell teljesíteni.

A nyugdíjjárulék túlfizetés önellenőrzését a foglalkoztató egyidejűleg az Art. általános szabályai szerint végzi el.Kapcsolódó cikkek

2022. december 7.

Adócsalás vádjában bűnösnek találták Donald Trump két cégét

Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető két vállalatot. Donald Trump szerint a cége elleni eljárás politikailag motivált “boszorkányüldözés”.