Pénztárkezelés, napi készpénz záró állomány


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A működő gazdálkodónak április 1-jéig kell a pénzkezelési szabályzatukat módosítaniuk. Erre a napi készpénz záró állomány napi maximális értékének a rögzítése miatt van szükség. Az Adó szaklap 2009/4-5 számában megjelent cikk részletesen foglalkozik a témával kapcsolatos, január elsején hatályba lépett szabályokkal.

A gazdasági, pénzügyi szakemberek abban nagyjából egyetértenek, hogy a vállalkozások fizetési gyakorlatában a készpénzműveletek aránya az indokoltnál magasabb. A készpénzhasználat korlátozása tekintetében azonban semmiféle egyetértés nincs. Több mint tíz évvel ezelőtt, 1997-ben kísérelte meg a kormány a készpénzes kifizetések korlátozását azzal, hogy az egymillió forint feletti kifizetéseknél a számla meghatározott százalékát lehetett volna költségként elszámolni, az előzetesen felszámított áfát pedig nem engedték volna visszaigényelni. A kezdeményezés nem állta ki az alkotmányossági próbát, ahogy a 2006-os házipénztáradóról szóló törvény is.

Pénzkezelési szabályzat – a mulasztás szigorúan büntethető
2007-ben ellenben két olyan törvénymódosítás született – a számviteli törvény és az adózás rendjéről szóló törvény módosítása – amely jelenleg is hatályos. A számviteli törvény szerint a számviteli politika keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot és 2007-től a törvény rögzíti a szabályzat minimális tartalmát is, amelyet éppúgy be kell tartania a több ezer főt foglalkoztató gazdálkodónak, mint egy néhány alkalmazottal dolgozó kisvállalkozásnak. Az újdonság tehát abban fogható meg, hogy 2007-ig csak a szabályzat készítését írta elő a törvény, annak kötelező tartalmát nem. Azóta ellenben a számviteli törvény felsorolja a pénzkezelési szabályzat kötelező elemeit.

Az adózás rendjéről szóló törvény fent hivatkozott módosítása pedig mulasztási bírság tényállást vezetett be a szabályzattal összefüggésben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden vállalkozás rendelkezzen pénzkezelési szabályzattal, illetve, ha az már korábban elkészült, akkor a 2007-es előírásoknak megfelelően aktualizálja. A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók ugyanis 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatók, ha a pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megsértik.

Törvény maximálja a napi készpénz záró állományt
Korábban a pénzkezelési szabályzaton belül a gazdálkodó alakíthatta ki a részletszabályokat, így a napi készpénz záró állományának a maximális értékét is maga állapíthatta meg korlátozás nélkül. Az idei év elejétől azonban az országgyűlés rögzítette a napi készpénz záró állományának a mértékét a következők szerint:

A napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 1,2 százalékát, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 1,2 százaléka nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát (pénztáregyenlegét) kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni. A jogelőd nélkül alapított gazdálkodónál az alapítás üzleti évében a napi átlag maximális mértékének meghatározásakor az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell figyelembe venni.

Csak érdekességként, illetve az összehasonlítás érdekében a cikk megemlíti, hogy a soha hatályba nem lépő házipénztáradóról szóló törvény a házipénztár kvázi elismert pénzkészletét az elszámolt éves bevétel 0,8 százalékában, de legalább 300 ezer forintban állapította meg. Ez gyakorlatilag azt jelentette volna, hogy 37,5 millió forintot meg nem haladó forgalmú társaságok házipénztár állományát 300 ezer forintban határozták volna meg. Az új szabályozás ehhez képest mértéktartóbb.

Április elsejéig kell a szabályzatot kiegészíteni
A napi készpénz záró állományra vonatkozó előírások január elsején léptek hatályba, így a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak ugyanezen időponttól kezdődően már az új szabályokat kell alkalmazniuk. Januárra meg kell tehát határozniuk a napi készpénz záró állomány maximális értékét, amit a számviteli politikában, ezen belül pedig a pénzkezelési szabályzatban rögzíteni kell. Ezen rögzítés időpontja attól függ, hogy már működő, vagy a módosítás hatályba lépését (2009. január 1.) követően újonnan alakuló gazdálkodóról van szó. A már működő gazdálkodónál a törvény feltételezi a szabályzat meglétét, így ebben az esetben csak annak a kiegészítésére van szükség. A kiegészítést, azaz a változásokat pedig a számviteli törvény szerint azok hatályba lépésétől számított 90 napon belül kell a szabályzaton keresztülvezetni. A már működő gazdálkodónak tehát 2009. április 1. napjáig kell a pénzkezelési szabályzatát módosítania. Az újonnan alakuló gazdálkodók a pénzkezelési szabályzatot a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül kötelesek elkészíteni.

Umenhoffer Ferenc cikke részletesen foglalkozik egyebek között a pénzkezelési szabályzat módosítására vonatkozó kötelezettség megszegésének a következményeivel, a napi készpénz záró állomány maximális értékének a kiszámításával, az elszámolásra adott pénzeszközök kezelésével, a készpénzállományt érintő főbb pénzmozgásokkal, az ellenőrzéssel, nyilvántartási szabályokkal.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

NGM: nem a szegénység, hanem az óvatosság miatt fogyaszt keveset a lakosság

Az elmúlt napokban látott napvilágot az Eurostat friss adatközlése, miszerint a magyar háztartások fogyasztása az uniós átlag 70 százalékát éri el. Az adatot többen helytelenül értelmezve, a közvéleményt tudatosan félrevezetve úgy állították be, hogy Magyarország az unió legszegényebb országa, ami teljességgel nonszensz és szándékos hazugság – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

2024. június 20.

Mi történhet még idén a forinttal és a magyar kamattal?

A napokban látott forintgyengülés ellenére az euró jegyzése a 385 és 400 forint közötti sávban maradhat az idén. Legalábbis erre számít Németh Dávid, a K&H vezető elemzője alapesetben, azaz akkor, ha nem történik jelentős változás az év hátralévő hónapjaiban a világ- és a magyar gazdaságban. A szakember beszélt a magyar inflációról, a várható kamatpályáról és a szükséges kiigazításról, valamint az uniós kilátásokról is.