Régi-új adó a kamaton


A tavalyihoz hasonlóan a 2023-as nyár is hozott új adóztatási feladatot a pénzügyi szektor szereplői számára. A május 31-i közlönyben jelent meg a kamatjövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adó bevezetéséről szóló veszélyhelyzeti kormányrendelet. Az új szabályok bevezetésére a jogalkotó 30 nap felkészülési időt adott, azokat július 1-jétől kell alkalmazni.

Az új jogszabály által leginkább érintett szektor a hitelintézeteké, ezért a Bankszövetség adózási munkacsoportja a közlöny megjelenését követően igyekezett azonosítani az értelmezést, illetve további jogalkotást igénylő rendelkezések, s kérdéseivel, javaslataival a Pénzügyminisztériumhoz fordult. A jelen cikk bemutatja az egyeztetés során kialakult álláspontokat, illetve a Bankszövetség javaslata alapján végrehajtott jogszabály-pontosítást is.

Az új közteher alapvető célja nem csupán az adóbevételek növelése, hanem – más kormányzati intézkedésekkel együtt – a lakossági befektetések állampapírok felé terelése is úgy, hogy jobban adóztat egyes befektetéseket, mint az állampapírokat. Az adózási környezet már 2019 júniusa óta az állampapírokat preferálta a kamatadómentességgel, az új közteherrel ezt az adózási különbözetet növelte a hó elejétől a jogalkotó 15%-ról 28%-ra.

Az e téren bevezetett szociális hozzájárulási adó a 2013-2016 között létezett kamatjövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás szabályaira épít, bár attól pár ponton eltér, így a pénzügyi szektor szereplői számára a korábbi működési logika friss szabályok szerinti visszaállítása volt a júniusi feladat.

A kormányrendelet a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho törvény) 1. § (5) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott tőkejövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adó szabályait képezi le, pár eltéréssel.

Az adó mértéke

Az új adó 13%, amely felső határ nélkül terheli az érintett jövedelmeket (eltérően a tőkejövedelmeket a Szocho törvény 1. § (5) bekezdése alapján eddig is terhelő adótól).

Az adó alanya

Az adó alanya csak természetes személy lehet. A természetes személyeken belül a Szocho törvény megkülönbözteti a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szerinti külföldieket és belföldieket és csak ez utóbbi kategóriába tartozó személyek jövedelmeit terheli az új közteher.

Szintén nem kell az új szocho-t megfizetni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy kamatjövedelme után.

A külföldi státuszt, illetve a más tagállambeli vagy EU általi biztosítotti státuszt a belföldi kifizető felé a magánszemélynek kell igazolnia. Ennek hiányában a kifizető a belföldiekre vonatkozó szabályokat fogja alkalmazni és levonja a szocho-t.

Az érintett jövedelem

A 2013-2016 közötti EHO-tól eltérően az új adó kizárólag az szja törvény szerinti kamatjövedelmekre terjed ki. Azaz nem kell ezt azt megfizetni az olyan jövedelmek után, amelyeket az szja törvény más jogcímen adóztat. Erre tekintettel nem terheli ez az új közteher például a tőzsdei ügyleteket (ETÜ), az osztalékot, illetve a nyesz vagy tbsz számlán keletkezett jövedelmet.

Az szja-törvény szerinti kamatjövedelmek közül sem minden kamatjövedelmet terhel a szocho. A jogszabály nevesítetten kiveszi a hatálya alól az ingatlanalapok befektetési jegyeit. Ingatlanalapnak az az alap minősül, amely a 2014. évi XVI. törvény szerint ilyennek minősül (azaz pl. nem ingatlanalap egy olyan alap, amely ingatlan alapok alapjaként csak közvetetten rendelkezik ingatlan kitettséggel).

A másik kamatjövedelem kategória, amelyet nem terhel az új adó, azon jövedelem, amely bár kamatjövedelemnek minősül, de mentes a kamatadó alól. Ide alapvetően a kamatadó alól mentesített állampapírok és a nem szünetelő egyéni vállalkozók pénzforgalmi bankszámlái tartoznak, s ezen a jogcímen mentes a szocho alól a gyámhatósági betétek kamata is.

Az adókötelezettséget nem befolyásolja sem az értékpapír kibocsátási helye (belföld vagy külföld) sem az értékpapír devizaneme.

A társasházak ugyan az szja törvény rendszerében a kamatadó alanyai, de mivel nem természetes személyek, ezért az ő kamatjövedelmük után sem kell szocho-t fizetni.

Eljárási szabályok

Az új szocho kapcsán ugyanazon eljárási szabályokat kell alkalmazni, mint a kamatadózás során. Azaz amennyiben a kamatjövedelem belföldi kifizetőtől származik, akkor ezzel kapcsolatosan a jövedelmet szerző magánszemélynek nincs semmilyen adóztatással összefüggő feladata. A jövedelmet és annak adóját a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg, és vallja be. Ahogy a kamatjövedelem esetében, itt sem kell a magánszemélynek átadni adóazonosító jelét a kifizető részére, a jóváírást ennek hiányában is teljesíti a kifizető.

Szintén a kamatadózás szabályait követve, a szociális hozzájárulási adóról sem kell magánszemélyenként adatszolgáltatást teljesítenie a kifizetőnek a NAV felé.

Az esetleges adó túlvonás esetén sem más a szabály, mint a kamatadónál. Ha a magánszemély azt észleli, hogy a kifizető több adót vont a kelleténél, akkor a levonásról igazolást kell kérnie a kifizetőtől és ezen igazolás alapján tudja visszaigényelni a túlvont adót az adóhatóságtól. Túlvonás oka lehet, ha pl. a kifizetés előtt nem igazolta megfelelően a magánszemély a kifizető részére a kamatot fizető értékpapír bekerülési értékét vagy azt, hogy a Tbj. szerinti külföldinek minősül.

Amennyiben a kamatjövedelem nem belföldi kifizetőtől származik (pl. egy külföldi banki betét kamata), akkor az adót a magánszemélynek kell szja bevallásában megállapítania, bevallania és megfizetnie.

A cikk folytatásában a bevezetéssel kapcsolatos átmeneti szabályozásról és az új szocho és a tőkejövedelmet terhelő korábbi szocho közötti különbségekről olvashat.

A cikk szerzője Dr. Nádházy Tamás ügyvéd (a CIB Bank szakértője), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ szakmai partnere, a Bankszövetség adózási munkacsoportjának vezetője.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 24.

Az Európai Tanács új szabályokról állapodott meg a forrásadó-eljárásokra vonatkozóan

A Tanács megállapodásra jutott a kettős adóztatás alóli mentességre irányuló gyorsabb és biztonságosabb eljárásokról, amelyek hozzá fognak járulni a határokon átnyúló befektetések fellendítéséhez és az adóvisszaélések elleni küzdelemhez. Az úgynevezett FASTER-kezdeményezés célja, hogy a forrásadó-eljárásokat biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye az EU-ban a határokon átnyúlóan működő befektetők, a nemzeti adóhatóságok és a pénzügyi közvetítők, például a […]

2024. május 24.

Varga Mihály: a kormány kitart az adócsökkentés politikája mellett

A kormány kitart az adócsökkentés politikája mellett, az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság teljesítménye nőtt, miközben az adóelvonás mértéke csökkent – mondta a pénzügyminiszter a Magyarország tíz legnagyobb adózója elismerés átadó ünnepségén pénteken, Budapesten.

2024. május 24.

A közvetett adózás rendszere Egyiptomban (1. rész)

Egyiptom modern áfa-szabályozása 2016-ra datálható, ekkor lépett életbe az új áfa-törvény, amely felváltotta a korábbi termék-szolgáltatás jellegű adót. A törvény két jelentős módosításon esett át, először 2020-ban, majd 2022-ben.