Rendezvényszervezés vagy utazásszervezés?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Korábbi cikkeimben áttekintettem a két fogalom jellemzőit, a köztük lévő különbségeket, jelen cikkben gyakorlati érdekességet mutatok be.

A Héa-irányelv fenti rendelkezéseinek megfelelően az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés a) pontja utazásszervezési szolgáltatásoknak minősíti az utazásszervezők által a saját nevükben az ügyfeleiknek mint utasoknak nyújtott olyan, jellegadó tartalmuk alapján egészben vagy meghatározó részben turisztikai szolgáltatásokat, amelyek keretében az utazásszervezők a saját nevükben az utasok javára más adóalanyoktól rendelnek meg szolgáltatásnyújtásra, termékértékesítésre irányuló ügyleteket – különösen személyszállítást, szálláshely-szolgáltatást, ellátást és idegenvezetést – és ez utóbbi ügyletek teljesítését az utasok igényei szerint megszervezik, illetve lebonyolítják.

Az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utazásszervezési szolgáltatásokat nyújtó adóalanyok tekinthetők utazásszervezőnek, vagyis az árrésadózás alkalmazása az adóalanyok részéről akkor merülhet fel, ha tevékenységük utazásszervezési szolgáltatás nyújtására irányul, függetlenül attól, hogy azt milyen szervezeti formában – például utazási irodaként – végzik.

Az árrésadózás alá eső utazásszervezési szolgáltatás tartalmát az Á…


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2023. március 28.

Rendezvényszervezés és az áfa

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv) a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének meghatározására vonatkozó általános szabálya szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van [Áfa tv. 37. § (1) bek.]

Az általános szabálytól eltérően az Áfa tv. a különös szabályok között a 42. §-ban kimondja, hogy adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.

Magyarországon is különbséget kell tenni az adóalanyok és nem adóalanyok között nyújtott szolgáltatások tekintetében, valamint a komplex és a belépést biztosító szolgáltatások te…

2023. április 4.

Az utazásszervezés adózása

Elöljáróban fontos kiemelni, hogy az utazásszervezési szolgáltatás különös adózási módja kapcsán lényegi változások léptek hatályba. Az utazásszervezésről – függetlenül attól, hogy annak adóalapját az általános szabályok, vagy az árrésadózás különös szabályai szerint kell megállapítani – elmondható, hogy az egy olyan – jellemzően komplex – szolgáltatás, amely esetén a szolgáltatás nyújtója egy utazás megvalósulásában működik közre úgy, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megvalósításához más adóalany(ok) által nyújtott szolgáltatásokat vesz igénybe, és saját szervező tevékenységének hozzáadásával egészíti azt ki a teljesítése során. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az utazásszervezés – mint önálló szolgáltatás – nem egyszerű közvetített szolgáltatás; a lényege abban áll, hogy bár a szolgáltatás nyújtója az általa más adóalany(ok)tól igénybe vett szolgáltatásokat valóban saját nevében és más javára közvetíti, azonban ehhez valamilyen pluszt ad saját szervező tevékenysége révén.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv) 306…