SZÉP-kártya-támogatás és felhasználás 2022-ben


A 2022. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerin változtak a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) támogatásra és a kártya felhasználására vonatkozó szabályok.

A tavalyi emelt keretösszegek, szocho-mentesség megszűntek, viszont bővült a kártya-alszámlákon lévő összegek elköltési lehetősége.

A SZÉP-kártya egyes alszámláira az adóévben béren kívüli juttatásként adható támogatás összege 2022. január 1-jétől több munkáltató által együttvéve

 • a szálláshely alszámlára kormányrendelet szerinti szálláshely-szolgáltatásra felhasználható legfeljebb évi 225 ezer forint,
 • a vendéglátás alszámlára melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendelet szerinti étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható legfeljebb évi 150 ezer forint,
 • a szabadidő alszámlára kormányrendelet szerinti szabadidő-eltöltésre, rekreációra, egészségmegőrzésre felhasználható legfeljebb évi 75 ezer forint

lehet [Szja törvény 71. § (1) bekezdés; 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §].

Továbbá az alszámlákra utalt együttes összegnek az éves rekreációs keretösszeget meg nem haladó része minősül béren kívüli juttatásnak, amely minden munkáltató esetében egységesen 450 ezer forint lehet [Szja törvény 70. § (8) bekezdés].

A SZÉP-kártya támogatás béren kívüli juttatásnak minősülő összege után a munkáltatónak 15 százalék szja-t és 13 százalék szochót kell fizetnie.

Az alszámlákra történt utalások béren kívüli juttatásnak minősülő összegeit meghaladó rész, valamint azok együttes összegének a rekreációs keretet meghaladó része egyes meghatározott juttatás, amely után a munkáltatónak 1,18x(15 százalék szja+13 százalék szocho) közterhet kell fizetnie.

Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben jön létre vagy szűnik meg

 • az alszámlákra történt utalásoknak a béren kívüli juttatásnak minősülő összegeit nem kell arányosítani,
 • a rekreációs keretet viszont a munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányosítani kell (kivéve az elhalálozás esetét).

Fontos, hogy nyilatkoztatni kell a munkavállalót, történt-e az adóévben korábban vagy egyidejűleg más munkáltató által valamelyik alszámlájára utalás, amely az adott alszámla keretbe beszámít.

Mindezeket figyelembe véve a SZÉP-kártyára utalt támogatás adókötelezettségét az utalás hónapja kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor például a tavaly decemberben valamiért elmaradt támogatást az idén januárban utalják, vagyis ezt az összeget már a 2022. évi szabályok szerint kell figyelembe venni.

Az egyes alszámlákon lévő összeget 2022. december 31-éig a szolgáltató az elfogadói szerződésétől eltérően az eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – felhasználhatja [76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22. §; 784/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §].

A SZÉP-kártya 2022. február 1. és 2022. május 31. között élelmiszer vásárlására történő felhasználása szempontjából a következőket kell figyelembe venni:

Élelmiszernek minősül a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti

 • I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá
 • V. áruosztályba tartozó termékek közül a só;

Kereskedőnek minősül az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő vagy családi gazdaság, amelynek fő tevékenysége

 • 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 • 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 4.
 • 4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme
 • 4723 Hal kiskereskedelme
 • 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
 • 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 • 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme.

Ha a kereskedő mindegyik kártyakibocsátó SZÉP-kártyáját el szeretné fogadni, akkor mindegyikkel (OTP, MKB, K&H) külön-külön is szerződést kell kötnie.Kapcsolódó cikkek

2022. május 18.

Áfa: állandó telephely kérdésköre

A nemzetközi ügyleteket tekintve teljesítési hely megállapítása során elkerülhetetlen annak vizsgálata, hogy a vállalatoknak hol van a gazdasági célú letelepedettségük, egy adott országban keletkezik-e telephelye, ugyanis ennek megléte vagy hiánya befolyásolhatja az ügylet adójogi megítélését, a székhely mellett. Általános forgalmi adót illetően gazdasági letelepedettség alatt a székhelyet és az állandó telephelyet kell érteni. Mind a két fogalom fontos egyrészt a szolgáltatásnyújtások tekintetében, másrészt a megrendelőt illetően. Bemutatjuk a szabályozást és egy érdekes jogesetet.