Szigorítást hozhat a tavaszi adócsomag az ingatlanszektor számára


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tavaszi adócsomag bővítheti a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát az illetékekről szóló törvény tervezett módosításával, amely bizonyos esetekben többlet illetékkötelezettséget eredményezhet – írja az RSM blogja.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság most…

Az illetékekről szóló törvény (Itv.) hatályos definíciója alapján azok a gazdálkodó szervezetek minősülnek belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, amelyek:

  • mérlegükben kimutatott eszközein belül (bizonyos korrekciós tételek alkalmazásával) a belföldön fekvő ingatlanok mérleg szerinti értéke meghaladja a 75 százalékot, vagy
  • olyan gazdálkodó szervezetben rendelkeznek minimum 75 százalékos közvetlen vagy közvetett részesedéssel, amely a fenti feltételnek megfelel.Az Itv. hatályos részletszabályai arra is kitérnek, hogy mérleg alatt a vagyonszerzést megelőzően rendelkezésre álló utolsó beszámolóban elfogadott mérleget, ennek hiányában (újonnan alapított társaság esetében) a nyitó mérleget kell érteni.

A jelenlegi szabályok értelmében tehát amennyiben egy társaság a legutolsó mérlegadatok alapján nem minősül belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, a részesedést megszerző félnek nem keletkezik visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettsége. Még akkor sem, ha a jogszabály alapján figyelembe veendő mérleg elfogadása óta esetleg szerzett belföldi ingatlant.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság az adócsomag után…

Ezen a helyzeten változtatna a beterjesztett új szabály. A törvénymódosítási javaslat értelmében az utolsó mérleg óta megtörtént változások is befolyásolják a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társasági státust.

A definíció akként egészülne ki, hogy amennyiben az utolsó beszámolóban elfogadott mérleg és a vagyonszerzés időpontja között – akár pozitív, akár negatív előjelű – olyan változás történne az eszközöket illetően, amely a „belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság” státuszra is hatást gyakorol, úgy az utolsó mérleg óta történt változásokból eredő korrekciókat el kell végezni.

A törvénymódosítási javaslat ezzel az „ingatlanos társaság” minősítés alapjául szolgáló, aktuális eszközértéket tükröző mérleg hiányából fakadó, ezáltal adótervezésre alapot adó joghézagot kívánja megszüntetni. Az indoklás szerint a korrekciót csak abban az esetben szükséges elvégezni, amennyiben ez befolyásolja a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság státuszát. Ennek alátámasztása történhet közbenső mérleg készítésével vagy a vagyonszerzés (illeték kötelezettség keletkezésének napja) napjára zárt főkönyvi eszközszámlákkal.

Abban az esetben, ha a módosítási javaslat elfogadásra kerül, az új szabályok a módosító törvény kihirdetését követő 31. napon, azaz még várhatóan 2021-ben hatályba lépnek.

A fentiek jelentős változásokat hozhatnak az illetékkötelezettség megállapítása kapcsán. Amennyiben olyan társaság részesedését vásárolnánk meg, amely az utolsó beszámolóját követően az ingatlanjait elidegenítette, az ezentúl nem esne illetékkötelezettség alá. Ugyanakkor amennyiben a megszerezni tervezett társaság a részesedésszerzésig olyan ingatlant szerzett, amely révén belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősülne, a részesedésszerző illetékkötelezettsége fennállna függetlenül attól, hogy a társaság utolsó mérlege szerint az eszközök összetétele alapján még nem minősülne „ingatlanos társaságnak”.

Bár az adóhatóság ellenőrzési gyakorlata a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok részesedésének megszerzése esetében eddig is figyelembe vette a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét a tranzakciók minősítése során, önmagában az a tény, hogy a vagyonszerzésig a mérlegösszetétel megváltozott, a jelenlegi szabályok alapján nem eredményezett automatikusan illetékkötelezettséget.

A módosítás hatálybalépését követően minden üzletrész-adásvétel kapcsán a tranzakció időpontjában lenne vizsgálandó az esetleges illetékkötelezettség!

A bejegyzés szerzője dr. Clamba Viktória, az RSM Hungary Adóüzletágának menedzsere. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2018. március 20.

A cégértékesítés és a cégvásárlás adóvonzatai

Cégeladáskor, üzletrész értékesítésekor az eladók részéről adókötelezettség (jövedelemadó-fizetési kötelezettség) keletkezik, legyen szó akár magánszemélyről, akár társaságról. A cég vagy üzletrészvásárlás kapcsán az esetleges illetékkötelezettségeket, illetve az elhatárolt veszteségek későbbi felhasználásának lehetőségét kell megvizsgálni – írja az RSM blogja.

 

2009. szeptember 28.

Az illetéktörvény változásai

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló – 2009. július 8-án kihirdetett – 2009. évi LXXVII. törvény több ponton módosította. A módosítások az illetékmértékek csökkentésével párhuzamosan tágítják az illetékköteles ügyletek körét, továbbá a gazdasági válság hatásainak enyhítését célozzák. Az Adó szaklap 2009/12. számában Nagyné dr. farkas Anikó tekinti át a változásokat.