Tanévkezdés: apadó pénztárcák


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kímélhetik a munkaadók azoknak a dolgozóiknak a pénztárcáját, akiknek iskoláskorú gyermekük van. A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében a munkáltató a közoktatásban tanuló gyermek számára húszezer forint értékig egyszeri adómentes iskolakezdési támogatást adhat a szülőnek.

A foglalkoztató által biztosított iskolakezdési támogatást a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására lehet fordítani. A vásárlásról szóló számlát a munkaadó nevére kell kiállítani. A cég tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalványt is adhat a szülőknek, amelyet országosan 9000 üzletben – hipermarketek, szupermarketek, könyvesboltok, papír-írószer, valamint ruházati üzletek, sportboltok – lehet beváltani.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) szerint bár a szülők többsége szeretné tankönyvvásárlásra fordítani a munkaadótól kapott iskolakezdési támogatást, de az iskolák többsége nem fogadja el az utalványt, ezért a szülők sokszor szükségtelen dolgokra kénytelenek felhasználni a támogatás összegét. A kistelepüléseken élő szülők kifogásolják, hogy több kilométer távolságra van olyan kiemelt üzlet, ahol beválthatják az iskolakezdési utalványt, sőt, sok szülő arra kényszerül, hogy tankönyvboltban vásárolja meg gyermeke tankönyveit az iskolai árnál 30-40 százalékkal magasabb áron, mert csak ott tudja beváltani a munkáltatójától kapott utalványt. Épp ezért az MSZOE azt javasolta, szülessen központi intézkedés arról, hogy az iskolák kötelesek legyenek elfogadni az iskolakezdést könnyítő utalványokat.

A hazai foglalkoztatók a különböző juttatásokkal ezen felül is segíthetik a tanévkezdést. A számítógéppel rendelkező családoknál például kiválóan segítheti a gyermek tanulását az internet, s a munkaadó ehhez internetutalványt biztosíthat – hívta fel a figyelmet Kasza Lajos, az Eurest Kft. szervezetfejlesztési igazgatója. Az otthoni internetköltségek: szerelési, belépési, havi előfizetési, a fel- és letöltési korlátokon felüli forgalmi díjak kifizetésére igénybe vehető utalvány egyre népszerűbb juttatási forma, adómentes értékét csak a béren kívüli juttatásokra vonatkozó éves 400 000 forintos keret limitálja, egyébként havi adómentes plafonja nincs. Jól jöhet a kultúrautalvány is, hisz a közművelődési intézményekbe szóló belépőjegy, bérlet, színházjegy, operabérlet vásárlása mellett könyvtári tagsági díjra is felhasználható. Ennek szintén nincs havi limitje, csak a 400 ezer forintos éves keret szab neki határt.

Természetesen a melegétel-utalványt, ˝ebédcsekket˝ is felhasználhatja a szülő a gyermek étkeztetéséhez, ezt havi 10 ezer forint értékben adhatja a cég, míg a hidegétel-utalványt ötezer forint értékben. Itt fontos tudni, hogy a két juttatás adómentessége nem összevonható, azaz ha a szülő megkapta havonta a 10 ezer forint ebédcsekket, akkor abban a hónapban adómentesen nem kaphat már étkezésit.
A kormány is többféle támogatást biztosít azoknak a családoknak, akik hátrányos helyzetűek, így számukra még nagyobb terhet jelent a tanévkezdés. A családban nevelkedő, de nehéz szociális körülmények között élő gyermekeket rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás illeti meg.

A gyermek szociális helyzete alapján jogosult többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes tankönyv és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A kedvezményt a települési önkormányzat jegyzője egy évre állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételei is változnak abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő (vagy más törvényes képviselő) gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul és nagykorú. Ebben az esetben az egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíjminimum 130 százalékát, ebben az évben 35 269 forintot nem haladhatja meg. Más esetben marad az öregségi nyugdíjminimum 120 százalékát meg nem haladó egy főre jutó jövedelem, vagyis ebben az évben a 32 556 forint. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot kérelemre a gyám lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője állapítja meg. A támogatás mértéke az öregségi nyugdíjminimum 22 százaléka, az idei évben 5968 forint.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők július és november hónapban 5000-5000 forint összegben kapnak pénzbeli támogatást. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is, amely évente mintegy 300 ezer gyermeket érint. Ebből természetbeni ellátásban részesül mintegy 100 ezer fő, ahol a természetbeni ellátást elsősorban tankönyv, tanszer, beiskolázási támogatás formájában kapják meg.

A 2007. évi költségvetés a kedvezményes étkezésre gyermekenként évente 55 ezer forintos normatívát biztosított az intézményfenntartóknak. Ingyenes étkeztetésre tehát azok a bölcsődés és óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 1–4. osztályába járó diákok jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Ingyenes tankönyvellátásban részesül a nappali oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), három- vagy több gyermekes családban él, nagykorú, és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Forrás: Világgazdaság


Kapcsolódó cikkek

2024. május 22.

Hamis termékekre csapott le a NAV

Hamis márkajelzésű cipőket, sportmezeket, adatkábeleket és fülhallgatókat foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei mintegy százmillió forint értékben egy bolgár kamionban Gyulánál.

2024. május 22.

Mit bizonyíthat a szakértő a bíróság előtt?

Az iparűzési adó alapjáról szóló perben szakértőt rendelt ki a hatóság; az eljárás során felmerült, mit is bizonyíthat a szakértő és mit nem. Érdekes jogesetet ismertetünk.