Tárgyi eszköz az áfában (II. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.

Tárgyi eszközhöz kapcsolódó áfa-levonási szabályok

Az Áfa tv. a tárgyi eszközökhöz kapcsolódóan a legtöbb speciális szabályt a levonási jogra vonatkozóan tartalmazza, egyrészt a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz kapcsolódó levonási jog, másrészt az ún. figyelési idő alatti használathoz és értékesítéshez fűződő korrekciók témakörében. 

Áfa tv. 134. §: A levonási jog alakulása saját rezsis beruházás esetén 

Cikksorozatunk első részében már volt szó arról, hogy a tárgyi eszköz saját vállalkozásban történő beruházással történő előállítása áfa-fizetési kötelezettséget keletkeztet, mégpedig az aktiválás időpontjában. Az Áfa tv. 120. § e) pontja értelmében ez a fizetendő adó levonásba helyezhető, abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany a tárgyi eszközt adóköteles tevékenységéhez használja. 

A saját vállalkozásban történő beruházás során azonban nem ez az egyetlen pont, ahol előzetesen felszámított áfával találkozunk, hiszen a beruházáshoz beszerzett anyagokat és igénybe vett szolgáltatásokat általában szintén áfásan számlázzák ki a vállalkozás felé az értékesítők. 

A gyakorlatban sokak számára problémát jelent, hogy a beruházás során felmerült input áfát mikor és milyen mértékben lehet levonásba helyezni. Ha egy tárgyi eszközt mástól szerez be a vállalkozás, akkor egyértelmű a helyzet, hiszen az adólevonási joga a beszerzéshez kapcsolódik, a beszerzett eszközt pedig a tevékenységéhez használja fel, a beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított áfára vonatkozó levonási jogot ezért az határozza meg, hogy a tevékenység feljogosít-e adólevonásra. A saját rezsis beruházás viszont áfa tekintetében két szakaszra bontható: a beruházási és az aktiválási fázisra.  

tárgyi eszközök az áfábanAz első szakaszban a beruházás folyamata zajlik, a saját vállalkozásban előállított tárgyi eszköz létesítése érdekében. Ez a létesítés az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a törvény erejénél fogva adóköteles, ezért az ehhez felhasznált termékeket, szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított áfa teljes mértékben levonható. 

A második fázisban a tárgyi eszköz előállítása miatt az aktiváláskor fizetendő áfa ugyanakkor már ahhoz igazodó mértékben vonható le, hogy az előállított tárgyi eszközt milyen mértékben használja adólevonásra jogosító tevékenységhez a vállalkozás.

Az első fázisban felmerült áfa tehát teljes egészében levonható, a levonás időpontjára viszont speciális szabályt határoz meg az Áfa tv. 134. §-a, miszerint az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeinek sérelme nélkül, az említett adólevonási jog legkorábban a vállalkozásán belül végzett saját beruházás eredményeként előállított tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor keletkezik.

Az adóhatóság hivatalos álláspontja szerint e rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy amennyiben akár csak részben is adólevonásra nem jogosító tevékenységet fog szolgálni a beruházás, úgy az Áfa törvény 134. §-ának előírása értelmében a beruházás folyamatában felmerült előzetesen felszámított áfa tekintetében az adólevonási jog (az input áfa teljes összegére nézve) legkorábban abban az adómegállapítási időszakban érvényesíthető, amelyben az eszköz rendeltetésszerű használatba vétele megtörténik. Abban az esetben viszont, ha kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységet fog szolgálni a beruházás, akkor a beszerzések (igénybe vett szolgáltatások) áfája a beruházás folyamatában levonható, függetlenül attól, hogy az eszköz rendeltetésszerűen használatba vétele mikor történik meg. 

tárgyi eszközök az áfábanPélda: 

Áfaköteles és áfamentes tevékenységet is folytató vállalkozás saját rezsis beruházás keretében ingatlant hoz létre, amelyet a későbbiekben a vállalkozás céljaira kíván használni. A beruházás során összesen nettó 1.000 eFt 27%-os adókulcsú terméket szerzett be, saját teljesítményű munkájának nettó értéke 2.000 eFt volt. 

  • A beszerzéseket terhelő áfa összege (1.000*0,27=) 270 eFt. Mivel a beszerzett termékek az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint adóköteles értékesítést szolgálják, ez az áfatartalom teljes egészében levonható, csupán a levonás időpontja függ attól, hogy maga a termék milyen tevékenységhez kapcsolódik majd. Amennyiben az ingatlant a vállalkozás kizárólag az adóköteles tevékenységéhez fogja használni, a beszerzések áfáját már felmerüléskor levonhatja (feltéve természetesen, hogy a levonási jog egyéb feltételei teljesülnek); ha viszont akár részben is szolgálja majd a tárgyi eszköz az adómentes tevékenységet, akkor csak az aktiváláskor nyílik meg a levonási jog. 
  • A saját rezsis beruházás összesített (nettó) előállítási költsége (1.000+2.000=) 3.000 eFt. Az aktiváláskor erre kell felszámítani az áfát, ami főszabály szerint 27%. A fizetendő áfa ekkor (3.000*0,27=) 810 eFt lesz. Ha az ingatlant a vállalkozás kizárólag az adóköteles tevékenységéhez fogja használni, a teljes 810 eFt áfa levonásba helyezhető; ha viszont például a tárgyi eszköz 60%-ban az adómentes tevékenységet szolgálja, akkor csak az adóköteles 40%-ra eső rész, azaz (810*0,4=) 324 eFt vonható le. 
  • Az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség megállapításakor mindig a létrehozott tárgyi eszközből kell kiindulni, függetlenül attól, hogy a beszerzéseket milyen kulcsú áfa terhelte. Ha például az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részének 50-51. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelő új lakóingatlant hoz létre saját rezsis beruházással a vállalkozás, akkor a lakóingatlan mint létrehozott új tárgyi eszköz után 5%-os áfát kell fizetnie, a példa szerinti esetben tehát ekkor a fizetendő áfa (3.000*0,05=) 150 eFt lesz. Az, hogy ebből mekkora a levonható rész, ez esetben is a felhasználás arányától függ: kizárólag adóköteles tevékenységhez történő hasznosítás esetén a teljes 150 eFt levonásba helyezhető, ha viszont csak 40% az adóköteles felhasználás aránya, akkor (150*0,4=) 60 eFt levonására van lehetőség.

Kapcsolódó cikkek

2021. április 1.

Tárgyi eszköz az áfában (I. rész)

A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.