Trump kampánykörúton népszerűsíti adóreformját


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Donald Trump kilenc hónappal a beiktatását követően meghirdette részletes adóprogramját. Ez fő vonalaiban követi a választási programjában meghirdetett elképzeléseit. Az adóreform népszerűsítése érdekében Trump kampánykörutat kezdett, ami jól mutatja, hogy számára és Amerika számára is mennyire fontos egy alapjaiban új adózás kialakítása. Ha Trump sikerre viszi adóprogramját, az az egész világgazdaságra hatással lesz.


Eljött az ideje annak, hogy a kongresszus valamennyi tagja – demokratikus, republikánus és független – támogassa az amerikai adóreformot. Itt az ideje, hogy a kongresszus egyenlő versenyfeltételeket biztosítson munkavállalóink számára, hogy hazatérjenek az amerikai vállalatok, vonzzon új országokat és vállalkozásokat hazánkba, és több pénzt jusson a munkásemberek zsebébe.

(Az adóreform tervezet mottója)

Előzmények

Donald Trump adóelképzeléseivel részletesen foglalkoztunk már a választási küzdelem során is, illetve megválasztását követően.

Az adóreform-elképzelések lényeges pontjai voltak választási programjának, és minden bizonnyal ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy megválasztották az Egyesült Államok elnökének.

Az április 26-án bejelentett adócsomaggal részletesen foglalkoztunk az Adó Online-on is, ismertetve az egy oldalas memorandumot, és értékeltük is a programpontokat.

Az amerikai belpolitikai és a világpolitikai helyzet sem kedvezett a továbblépésnek.

Trump több intézkedését bírósági úton megtámadták, nem sikerült egyezségre jutnia a mexikói elnökkel a kerítés ügyében, de az orosz és a kínai elnökkel folytatott tárgyalásai sem voltak eredményesek, már amennyit ezekről tudni lehet.

Az Obamacare (Obama egészségügyi reformja) eltörlésére irányuló törekvések egyelőre nem vezettek eredményre, már azt is nagy eredménynek értékeli Trump, ha egy újabb szenátort maga mellé tud állítani (erről külön is említést tett szeptember 27-i beszédében).

A koreai helyzet egyelőre csak katonai kiadásokat jelent az USÁ-nak, de a konfliktus megoldásának még a körvonalai sem látszódnak.

Közben az Európai Unió megerősödni látszik. A brexit nem gyengítette meg, az angolok hintapolitikája inkább erősítette az uniót, a francia és a német választási eredmények viszont egyértelműen tovább erősítették a közösség világpolitikai pozícióját. Ebben a szíriai válság lecsengése, az ISIS visszaszorulása, a migránsáradat csökkenése, illetve az illegális bevándorlókkal kapcsolatos erőteljesebb fellépés is szerepet játszott.

Újabb közzététel szeptember 27-én

A Fehér Ház újabb, a korábbinál sokkal részletesebb dokumentumot tett közzé 2017. szeptember 27-én. A kilenc oldalas memorandum és egy oldalas összefoglalója a korábbiaknál sokkal részletesebb programpontokat tartalmaz.

A reformterv jól felépített, a célmegjelöléseket követően három érdemi fejezetében a családokat érintő könnyítéseket és egyszerűsítéseket, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás érdekében tervezett intézkedéseket, valamint a globális versenyképesség javítása érdekében meghirdetett amerikai modellt részletezi.

Kampánykörút

Donald Trump az adóreform népszerűsítése érdekében – a dokumentum közzétételével egy időben – kampánykörútba kezdett. Első állomása Indianapolis volt (szeptember 27-én). Indiana államban alelnöke, Mike Pence korábban kormányzó volt, és a szövetségi állam adórendszerében olyan intézkedéseket vezettetett be, amelynek eredményeként növekedett a GDP, a munkahelyek száma, a bérszínvonal, illetve sok vállalkozás visszatért Indianába. Trump jól szervezett, válogatott közönség előtt (ez a beszédből kiderül) hosszú beszédet tartott (leírva 11 A4-es oldal!), amelyben nagy adócsökkentő elődökre (John Fitzgerald Kennedy és Ronald Reagan) hivatkozva nemzeti összefogást kért – a republikánusokon kívül megszólította a demokratákat és a függetleneket is – az adóreform érdekében, ígérve, hogy mindez az Egyesült Államok, Amerika naggyá tételét fogja eredményezni.

A szónoklat elején Trump a tiszteletköröket követően szólt a hurrikánhelyzetről (Puerto Rico, helyreállítások helyzete az USÁ-ban), az Obamacare körüli problémákról, majd rátért az adóreform szükségességére, fő céljaira.

A szónoklatban az elnök négy fontos célt jelölt meg.

1. A családok, különösen a dolgozó családok terheinek a csökkentése.

2. Az adórendszer egyszerűsítése.

3. Az USÁ-ban működő vállalkozások versenyképességének helyreállítása, javítása, a foglalkoztatás növelése, a bérek emelése.

4. A külföldön működő vállalkozások hazacsábítása, a külföldön termelt profit kedvező feltételekkel történő hazahozatala, USA-beli befektetése.

A továbbiakban e négy pont intézkedéseiről szólunk.

A családok, különösen a dolgozó családok terheinek a csökkentése

A személyi jövedelemadózásban Trump kiemelte, hogy a dolgozó, munkát vállaló személyeket, családokat kell kedvezményezni. Többször is utalt saját magára, illetve a vagyonos befektetőkre, hogy számukra a változások nem feltétlenül lesznek kedvezőek, de mégis fontosnak tartják a gazdag emberek is ezeket a változásokat, mert a társadalmi igazságosság számukra is fontos. A legfontosabb lépések a következők:

– A jelenleg hétsávos adótábla helyébe háromsávos lép. A legfelső adókulcs 39,6%-os adókulcs 35%-ra csökken, a legalsó 10%-os kulcs 12%-ra emelkedik a köztes kulcs 25%-os lesz. A sávhatárokat – a költségvetési mozgástérnek és a kívánt progressziónak megfelelően – a törvényhozásnak kell majd meghatározni.

– Az Egyesült Államok jelenlegi jövedelemadó rendszere sokfajta levonást tesz lehetővé. Ha valaki nem kíván tételesen elszámolni a levonási tételekkel, akkor átalányösszeg levonására van lehetősége. Az átalányösszeget megduplázzák, egyéni bevallók esetében 12 000 dollárra (a jelenlegi 6350 dollár helyett), házaspároknak 24 000 dollárra emelkedik az elszámolási kötelezettség nélkül levonható összeg.

– Megszűnik a jelenlegi 4050 dolláros személyi mentesség összege.

– Lényegesen emelkedik a 17 évesnél fiatalabb gyermekek utáni, jelenleg 1000 dolláros levonás. A jelenlegi javaslat mértéket még nem tartalmaz.

– Az idősek és más eltartottak esetén bevezetnek egy 500 dolláros levonási lehetőséget.

– Sokfajta levonási tétel, így az állami és helyi adók levonhatósága megszűnik, de levonható marad a nyugdíjmegtakarítás, a saját lakástulajdonnal kapcsolatos levonás, a jótékonysági adományozás, a felsőoktatási kiadások.

– Megszűnik az ingatlanok örökléséhez kapcsolódó adó (érdekes módon ezt az USÁ-ban is „haláladónak” nevezték el, miként néhány évvel ezelőtt Magyarországon az öröklési illetéket). Igaz, ez csak az 5,5 millió dollár feletti ingatlanszerzéseket érinti, így csak az összes ingatlan 0,2%-át érinti a javaslat.

– Megszűnik jövedelemadó helyett alkalmazható Alternatív Minimum Adó (AMT), amelyet a 200 000 és 1 000 000 dollár közötti jövedelmek esetén alkalmaztak.

Az adórendszer egyszerűsítése

Trump ígérete szerint az adórendszer egyszerű, tisztességes és könnyen érthető lesz.

A változtatások eredményeként egyszerűsödik a személyi jövedelemadó bevallás is. Trump ígérete szerint egy lapon el fog férni a bevallás, sőt akár egy levelezőlapon (postcard) is (ez is ismerős a hazai gyakorlatból, csak itt söralátétről volt szó). Az USÁ-ban működő vállalkozások versenyképességének helyreállítása, javítása, a foglalkoztatás növelése, a bérek emelése

A társasági nyereségadó kulcsát a jelenlegi 35%-ról 20 %-ra csökkentik (korábban még 15%-ról szólt a javaslat!). Ezt komoly versenyképességi tényezőnek tekinti az elnök, mivel a fejlett ipari országok társasági adókulcsának átlaga 22.5% (Magyarországon ennek mértéke 9%).

A kisvállalkozások (egyéni vállalkozók, partnershipek, S corporation-ök stb.) esetében a jelenlegi 39,6%-os kulcs 25%-ra csökken.

A beruházási kiadásoknál öt év alatt el kívánják érni a beruházási érték adóévben történő teljes levonását. Ez különösen az eszközigényes vállalkozások számára jelentene lényeges könnyítést.

Ezektől az intézkedésektől a foglalkoztatás és a munkajövedelmek emelkedését várják, illetve azt, hogy a csúcstechnológiás munkahelyeket ne vigyék el más országokba.

A külföldön működő vállalkozások hazacsábítása, a külföldön termelt profit kedvező feltételekkel történő hazahozatala, USA-beli befektetése

Az Egyesült Államok számára komoly problémát jelent a működő tőke, illetve az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás külföldre (Kína, India, Indonézia stb.) vitele. Ezt a folyamatot egyrészt szeretnék megállítani, másrészt adóintézkedésekkel a befektetett vagy csak külföldön parkoltatott pénzeket hazacsábítani.

A jelenlegi szabályok alapján a hazavitt tőke 35%-os adókulcs alá tartozik, ez nyilván nem vonzó a tőketulajdonosok részére, akik a más országokban esedékes adókat már valószínűleg megfizették.

Trump szerint olyan adószabályokat, mértékeket kell ezen a területen alkalmazni, hogy a tőke visszatérjen az USÁ-ba. Az elnök mértékeket nem említett, érzékelhető az előadásából, hogy egyensúlyozni kell az USÁ-ban maradt adózó társaságok és a tőkeexportáló cégek között (ezzel Obama is próbálkozott első elnöki ciklusa elején, aztán rájött, hogy „darázsfészekbe nyúlt”!).

Értékelés

A javasolt változások egyértelműen a működő tőke, a hazai vállalkozások kedvezményezését jelentik. Több intézkedés (például az ingatlanadó eltörlése is) a kifejezetten vagyonos, és így befektető réteget támogatja. A fogyasztást, a legalacsonyabb jövedelmű rétegeket közvetlenül nem támogatják a javasolt intézkedések.

Jó megvalósítás esetén ezekkel az intézkedésekkel elérhetők a kitűzött célok:

– a foglalkoztatás bővítése, a munkabérek emelkedése,

– a belföldi vállalkozások versenyképességének javítása,

– a külföldi működő és nem működő tőke hazacsábítása

– a GDP növelése.

Hosszabb távon ez a belföldi fogyasztás növekedéséhez is hozzájárulhat.

Kérdés, hogy az USA költségvetésében vannak-e olyan tartalékok, amelyek lehetővé teszik ezt az adócsökkentést, csökkenthetők-e a kiadások. Ha nincsenek ilyen tartalékok, akkor a deficit növekedéshez vezethetnek az intézkedések, vagy más adók emelésével, bevezetésével kell a hiányt keretek között tartani.

Trump jó érzékkel nemzeti összefogást kért, szeretné a demokratákat és a függetleneket is megnyerni programjához. Ha ez sikerül neki, akkor ennek eredményei már középtávon is megjelenhetnek az USÁ-ban, és globális nagyhatalmi pozíciója miatt az egész világon. Lehetnek vesztes országok is, különösen azok, amelyekben a kedvező adófeltételek miatt jelenleg jelentős arányban van amerikai működő (és nem működő) tőke. A cikkben többször hivatkoztunk magyarországi párhuzamokra. Nem véletlenül! Ugyanezekkel a gondokkal küszködünk mi is, csak az ország nagysága, külföldnek való kitettsége miatt jóval kisebb a mozgásterünk az érdemi változtatásokra.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

NGM: nem a szegénység, hanem az óvatosság miatt fogyaszt keveset a lakosság

Az elmúlt napokban látott napvilágot az Eurostat friss adatközlése, miszerint a magyar háztartások fogyasztása az uniós átlag 70 százalékát éri el. Az adatot többen helytelenül értelmezve, a közvéleményt tudatosan félrevezetve úgy állították be, hogy Magyarország az unió legszegényebb országa, ami teljességgel nonszensz és szándékos hazugság – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

2024. június 20.

Mi történhet még idén a forinttal és a magyar kamattal?

A napokban látott forintgyengülés ellenére az euró jegyzése a 385 és 400 forint közötti sávban maradhat az idén. Legalábbis erre számít Németh Dávid, a K&H vezető elemzője alapesetben, azaz akkor, ha nem történik jelentős változás az év hátralévő hónapjaiban a világ- és a magyar gazdaságban. A szakember beszélt a magyar inflációról, a várható kamatpályáról és a szükséges kiigazításról, valamint az uniós kilátásokról is.