Új szabályok a termékdíjkedvezményről


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A termékdíjkedvezményt június elsejétől a Környezetbarát Termék Közhasznú Társasággal kötött védjegyhasználati szerződés alapján lehet igénybe venni. Amennyiben a csomagolás vagy annak összetevője védjegyhasználati joggal rendelkezik, a kötelezett a Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság erre vonatkozó igazolásával is jogosult termékdíj-kedvezményre.

A 7/2009. (V. 29.) KvVM rendelet módosította a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény végrehajtására kiadott 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletet. Eszerint a termékdíjkedvezményt a Környezetbarát Termék Közhasznú Társasággal kötött érvényes környezetbarát védjegyhasználati szerződés alapján lehet igénybe venni. Amennyiben a csomagolás vagy annak összetevője a környezetbarát védjegyhasználati joggal rendelkezik, a termékdíjfizetésre kötelezett a Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság erre vonatkozó igazolásával is jogosult termékdíj-kedvezményre. A műanyag (bevásárló-reklám) táskán a mentesség érdekében feltüntetett környezetbarát védjegynek a műanyag (bevásárló-reklám) táska egyik főoldala legalább 20 százalékát kitevő felületét kell fednie. Átmeneti rendelkezés írja elő, hogy a június elseje előtt környezetbarát jelzés feltüntetésével gyártott műanyag (bevásárló-reklám) táska a mentesség igénybevétele céljából a rendelet hatálybalépését követő 120 napig hozható forgalomba.

A rendelet módosította továbbá az eredeti jogszabály 4. számú mellékletét (Termékdíjköteles termékek és anyagok köre), valamint a 7. számú mellékletét (Környezetvédelmi Termékdíj Kódok) is.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 27.

NAV-Figyelő 21. hét: Változott a jegybanki alapkamat, adó-amnesztia, üzemanyagárak

A NAV útmutatót adott ki az utólagos részesedésbejelentéssel kapcsolatban, amelyben a leggyakrabban felmerülő kérdésekre kívánt válaszolni az adóamnesztia kapcsán. Továbbá változott a jegybanki alapkamat és az adóhatóság meghatározta a júniusi üzemanyagárakat is – derül ki a NAV-Figyelő eheti számából.

2024. május 27.

Év végi záráshoz, év eleji nyitáshoz kapcsolódó teendők a társasági adóban

A számviteli beszámoló és az annak adatain alapuló társaságiadó-bevallás elkészítése az egyik legfontosabb olyan feladat, amely egy üzleti év zárásához kapcsolódik. A társaságiadó-kötelezettség szempontjából az üzleti év utolsó napjának több szempontból is relevanciája van: gondoljunk csak azokra az adóalap-korrekciókra, amelyek olyan számviteli tételekhez kapcsolódnak, amelyeket év végén számol el egy gazdálkodó. Emellett az év vége egyben lehetőségeket is nyújt az adózás tervezéséhez, egy esetleges adózási-módváltás megfontolásához. Nem utolsósorban az év vége sok szempontból olyan határidőt is jelent, amelyre indokolt kiemelt figyelmet fordítani. A zárás mellett természetesen a nyitás során, a következő év kezdeti időszakában is számos feladat jelentkezhet, különösen a mérlegkészítés, illetve a társaságiadó-bevallás benyújtása határidejéig bezárólag. Ezek a feladatok adózótól függően rendkívül változatosak, így kimerítő listát lehetetlen adni. Az Adó szaklap írása azokat a jellemzően előforduló, megfontolásra érdemes szabályokat, teendőket emeli ki, amelyek az adózók széles rétegét érinthetik.

2024. május 24.

Az Európai Tanács új szabályokról állapodott meg a forrásadó-eljárásokra vonatkozóan

A Tanács megállapodásra jutott a kettős adóztatás alóli mentességre irányuló gyorsabb és biztonságosabb eljárásokról, amelyek hozzá fognak járulni a határokon átnyúló befektetések fellendítéséhez és az adóvisszaélések elleni küzdelemhez. Az úgynevezett FASTER-kezdeményezés célja, hogy a forrásadó-eljárásokat biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye az EU-ban a határokon átnyúlóan működő befektetők, a nemzeti adóhatóságok és a pénzügyi közvetítők, például a […]