Vállalkozások ismételt besorolása – a kétéves szabály


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2007. évi 4. számában megjelent 2007/46. Adózási kérdés a 2007-ben esedékes újra besorolás kérdéskörével foglalkozik. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kk. tv.) értelmében a vállalkozások kötelesek saját magukat mikro-, a kis-, a középvállalkozási kategóriába (KKV) besorolni, vagy a KKV-n kívüli státusukat megállapítani, illetve kötelesek a minősítésüket megváltoztatni.

Az úgynevezett kétéves szabály értelmében, ha egy vállalkozás két egymást követő beszámolási időszakban – éves szinten – túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszámot vagy pénzügyi határértékeket, illetve elmarad azoktól, akkor a minősítését köteles módosítani. Ennek eredményeként veszítheti el, vagy nyerheti el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést.

A törvény 2005. január 1-jei módosítása folytán minden működő vállalkozás újra be kellett sorolnia magát a 2005-ben kezdődő üzleti évének első napján fennálló állapot szerint, e napra vonatkozóan. Az újraminősítést az üzleti év első napján (rendszerint január 1-jén) rendelkezésre álló, elfogadott utolsó beszámoló alapján kellett végrehajtani. Általános esetben tehát a 2003-as beszámoló képezte a besorolás alapját. Ehhez képest kell a fent ismertetett kétéves szabályt alkalmazni.

Változás – a 2005. január 1-jei, illetve a 2005-ben vagy azt követően kezdődő üzleti év első napján fennálló állapothoz képest – csak akkor következik be, ha a vállalkozásnál a minősítést megalapozó határértékeket két egymást követő beszámoló adatai meghaladják, vagy attól elmaradnak. Ennek megállapítása érdekében azonban – vagyis hogy a két egymást követő beszámoló szerint vált-e, s ha igen, akkor hogyan vált kategóriát a vállalkozás – a minősítést minden évre szükséges elvégezni. Például egy 2005. január 1-jén mikrovállalkozásként besorolt társaság 2006. december 31-én középvállalkozásnak minősül, ha mind a 2004., mind a 2005. évi beszámolója adatai alapján középvállalkozás. A példa szerinti társaság azonban akkor is középvállalkozási méretre vált, ha a 2004. évi beszámolója szerint kis-, vagy nagyvállalkozás, s a 2005. évi beszámolója szerint középvállalkozás, tekintve, hogy a besorolást az utolsó beszámoló adatai alapján kell elvégezni.

Ha a besorolást illetően változás következett be, akkor újabb két egymást követő beszámoló viszonylatában vizsgálandó – a kétéves szabály szerint – az újabb változás felmerülése. Így határozható meg, hogy a vállalkozás – általános esetben 2005. január 1-jei – besorolása két, vagy bármely további beszámolási időszak elteltével változik vagy nem. Például, egy 2005. január 1-jén kisvállalkozásnak minősülő (illetve bármilyen méretű) társaságnál, ha a két egymás utáni (a 2004. és a 2005. évi) beszámolójának adatai az eredeti besorolás adataihoz képest eltérő irányban váltakoznak (az egyik beszámoló adatai alatta maradnak, a másiké meghaladják az eredeti besorolást meghatározó kategóriára előírt értékeket) a második beszámolója adatai alapján sem vált kategóriát. Viszont, ha mind a második, mind a harmadik (2006. évi) beszámolója szerinti mutatói meghaladják az eredeti besorolásához előírt értékeket, vagy mind a két beszámoló adatai alatta maradnak annak, akkor a harmadik évtől változik a vállalkozás besorolása, a harmadik évi beszámoló adatainak megfelelő kategóriára.Kapcsolódó cikkek

2022. július 1.

800 éves az Aranybulla – Püspökök, várispánok (7. rész)

II. András király nem egységes szabályozásként adta ki az Aranybullát, az gyakran csak kiegészítette egyéb intézkedéseit, döntéseit. Ez azt is jelenti, hogy nem kis jelentősége van annak is, hogy mit nem tartalmazott a kiváltságlevél. Ez nem kis mértékben jelenti a végrehajtott adóreformot is. Az adóintézkedések egy része csak utalásszerűen tartalmaz hátrányos intézkedéseket az egyház és a várispánok kárára.

2022. június 30.

Nem titkolózhatnak sokáig a multik az adóparadicsomokról

Az EU végül kihirdette azon irányelvet, amely alapján a 750 millió eurónál nagyobb éves árbevétellel rendelkező multinacionális cégcsoportok számára adatszolgáltatást írnak elő – derül ki a Niveus közleményéből.