Visszamenőlegesen lehet még energiatámogatást kérni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Március végéig visszamenőleges hatállyal lehet az energiatámogatással kapcsolatos fogyasztói igényeket előterjeszteni. Amennyiben ezt követően kerül sor a kérelem előterjesztésére – akár a jogosult késedelme miatt, akár azért, mert év közben keletkezett a jogosultság – csak a következő hónaptól jár a támogatás.

Január elsejétől az a fogyasztó jogosult energiatámogatásra, aki a gáz- illetve a távhőszolgáltatást háztartási célra veszi igénybe, és akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 93 905 forintot. A család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét úgy kell kiszámítani, hogy a háztartás összjövedelmét el kell osztani a háztartás tagjaira eső fogyasztási egységek együttes összegével.

A fogyasztási egység alatt a háztartáson belül élők jogszabályban meghatározott arányszámát kell érteni:

  • a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,
  • a második nagykorú tag arányszáma 0,9,
  • minden további nagykorú tag arányszáma 0,8,
  • az első és második kiskorú tag arányszáma személyenként 0,8,
  • minden további kiskorú tag arányszáma 0,7.

A magasabb összegű családi pótlékra jogosult tag, a fogyatékossági támogatásban részesülő tag után, illetve ha a háztartásban egyedülállóként nevelő szülő él, akkor rá tekintettel a figyelembe vett arányszán 0,2-el növekszik.

Például: kétgyermekes, négytagú család esetében támogatás akkor jár, ha a szülőknek a megelőző három hónapban az együttes nettó jövedelmük a havi 328 667 forintot (3,5 x 93 905) nem haladta meg.

A kérelemben a nettó jövedelmi adatokat (szja-val, járulékokkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal csökkentett jövedelmet) kell feltüntetni azzal, hogy a megelőző három hónap átlagos jövedelmét kell a támogatási jogosultság szempontjából figyelembe venni. A fogyasztó, illetve a háztartás tagja egyidejűleg csak egy lakóingatlan tekintetében jogosult a támogatásra. A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan tekintetében igénybe vett gázfogyasztásra és távhőfelhasználásra jár. Energiafajtánként és mérőóránként azonban külön-külön igénylőlapot kell kitölteni, ha az adott lakásban több energiafajtát használnak, vagy több mérőórán keresztül történik a mérés.

A kérelmeket a Magyar Államkincstár illetékes megyei területi igazgatóságához – a fővárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz kell benyújtani. Amennyiben a fogyasztó az igénylőlapot 2007. március 31-éig benyújtja, a támogatást a feltételek fennállása esetén január elsejétől állapítják meg. Amennyiben ezt követően kerül sor az igénylésre (például áprilisban), akkor már csak a következő hónaptól (ebben az esetben májustól) jár a támogatás.

Az Adó TB-Kalauz 2007/1. számában, dr. Babinecz Orsolya cikkében olvashatják el a kérelem kitöltésével kapcsolatos további tudnivalókat illetve innen tájékozódhatnak a fajlagos támogatási mértékekről is.Kapcsolódó cikkek

2022. december 9.

Niveus: Továbbra is döbbenetes a magyar áfafegyelem

December 8-án hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság az áfarésről* szóló legújabb jelentését, ami 2020-ig dolgozza fel az adatokat. Figyelemreméltó, hogy míg a tavalyi jelentésben a 2020-as becslés még 6,1%-os áfarést prognosztizált Magyarország esetén, a végső érték még ennél is egy nagyságrenddel jobb, 5,1% lett. Ezzel az EU tagállamok közül Magyarország érte el a legjobb eredményt az áfacsalással szembeni küzdelemben – derül ki a Niveus Consulting Group elemzéséből.

2022. december 9.

Brutálisan megemelték a telekadót Pilisjászfalun

A válság miatt Pilisjászfalu is a telek- és építményadó emelésére kényszerült a napokban; főként a telekadó emelése érinti súlyosan a falu lakosságának egy részét, esetükben sokszorosára, több százezer forintra ugorhat az éves kifizetendő összeg – adta hírül a Telex.