Bejegyzések kártérítés címkével

Az ellenérték és a kártérítésnek minősülő összeg elhatárolása az áfában
2023. június 15. Adó

Az ellenérték és a kártérítésnek minősülő összeg elhatárolása az áfában

Tekintettel arra, hogy az áfa rendszerében az ellenérték fogalma alól a kártérítés kivételt képez, értelemszerűen gyakorta merül fel a kérdés, hogy szerződéses kapcsolatban álló felek esetén mely esetben van lehetőség arra, hogy egy adott – a szerződés megszüntetése kapcsán járó – pénzösszeget ne valamilyen áfa hatálya alá tartozó ügylet ellenértékeként, hanem áfakötelezettéget nem eredményező (az áfa hatálya alá nem tartozó) tételként minősíthessünk. Jelen cikkben – a jogi háttér rövid ismertetése mellett – az Európai Bíróság egy speciális tényállás kapcsán hozott döntésén keresztül is bemutatásra kerülnek olyan, a helyes áfakezelés meghatározásának alapjául szolgáló rendezőelvek, melyek e témában az elhatárolást segíthetik.

„Védekezz!” – Mi a teendő, ha munkaügyi pert indítanak Ön ellen?
2023. január 3. Munkaügyek

„Védekezz!” – Mi a teendő, ha munkaügyi pert indítanak Ön ellen?

Az új Pp. új alapokra helyezte a polgári – és velük együtt a munkaügyi – perek megindításának szabályait. A nóvumok közül kiemelendő, hogy aki ellen munkaügyi per indul, nem várhatja meg, amíg a bíróság idézést küld számára, hogy majd a tárgyaláson, szemtől-szembe fejthesse ki álláspontját a felperessel szemben. Ehelyett védekezését már a keresetlevél alapján, írásban kell előterjesztenie, ennek hiányában a munkaügyi bíróság ún. bírósági meghagyást fog kibocsátani vele szemben a kereseti kérelem szerint. Cikkünkből megtudhatják, mi a bírósági meghagyás, mit lehet tenni a kibocsátásának elkerülése érdekében, és hogyan lehet elkerülni, hogy jogerőre emelkedjen, végrehajthatóvá váljon.

2022. október 13. Cégvilág

A versenytilalmi megállapodás

Részletesen ismertetjük a versenytilalmi megállapodás szabályozását, az egyszerűsített foglalkoztatás és a versenytilalmi megállapodás viszonyát, és bemutatunk egy fontos jogesetet is.

2019. április 21. Munkaügyek

Hogyan felel a munkáltató a munkahelyi balesetért?

A Munka Törvénykönyvének XIII. fejezete rendelkezik a munkáltatói kártérítésről. Cikkünkben a hatályos bírósági gyakorlaton keresztül ismertetjük a munkáltató kárfelelősségét üzemi baleset bekövetkezése esetén.